Tagged: thừa cân béo phì

Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non

Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non.Thừa cân, béo...

Đánh giá hiệu quả can thiệp thừa cân – béo phì ở trẻ em trước tuổi đến trường tại nội thành Hà Nội

Đánh giá hiệu quả can thiệp thừa cân – béo phì ở trẻ em trước tuổi đến trường tại nội thành Hà Nội

Tên bài báo:Đánh giá hiệu quả can thiệp thừa cân – béo phì ở trẻ em trước tuổi đến trường tại nội thành Hà Nội Tác giả:    Trần Thị Phúc Nguyệt, Hà Huy Khôi,...

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học tại thành phố Hải Dương năm 2015

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học tại thành phố Hải Dương năm 2015

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học tại thành phố Hải Dương năm 2015/ Nguyễn Thị Hảo. 2015. Thừa cân – béo...

NGHIÊN CỨU KHÁNG INSULIN Ở NGƯỜI CAO TUỔI THỪA CÂN, BÉO PHÌ

NGHIÊN CỨU KHÁNG INSULIN Ở NGƯỜI CAO TUỔI THỪA CÂN, BÉO PHÌ

Luận án tiến sĩ y học NGHIÊN CỨU KHÁNG INSULIN Ở NGƯỜI CAO TUỔI THỪA CÂN, BÉO PHÌ.Người cao tuổi, hậu quả của quá trình lão hoá là sự suy giảm chức năng của...

THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP THỪA CÂN, BÉO PHÌ CỦA MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 14 TUỔI TẠI HÀ NỘI

THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP THỪA CÂN, BÉO PHÌ CỦA MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 14 TUỔI TẠI HÀ NỘI

THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP THỪA CÂN, BÉO PHÌ CỦA MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 14 TUỔI TẠI HÀ NỘI.Sự gia tăng tỷ...

Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng, thừa cân-béo phì, rối loạn chuyển hoa lipid và hiệu quả can thiệp bằng viên dầu ca dinh dưỡng trên sĩ quan đơn vị x

Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng, thừa cân-béo phì, rối loạn chuyển hoa lipid và hiệu quả can thiệp bằng viên dầu ca dinh dưỡng trên sĩ quan đơn vị x

Luận án Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng, thừa cân-béo phì, rối loạn chuyển hoa lipid và hiệu quả can thiệp bằng viên dầu ca dinh dưỡng trên sĩ quan đơn vị x.Trong những...

Nghiên cứu tình trạng thừa cân-béo phì ở trẻ 4-6 tuổi tại nội thành Hà Nội và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp tại cộng đồng

Nghiên cứu tình trạng thừa cân-béo phì ở trẻ 4-6 tuổi tại nội thành Hà Nội và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp tại cộng đồng

Luận án Nghiên cứu tình trạng thừa cân-béo phì ở trẻ 4-6 tuổi tại nội thành Hà Nội và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp tại cộng đồng.Vai trò của dinh dưỡng...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/