Tagged: ung thư bàng quang

Đánh giá kết quả cắt đốt nội soi bằng điện lưỡng cực lấy nguyên khối bướu bàng quang

Đánh giá kết quả cắt đốt nội soi bằng điện lưỡng cực lấy nguyên khối bướu bàng quang

Luận văn chuyên khoa cấp II Đánh giá kết quả cắt đốt nội soi bằng điện lưỡng cực lấy nguyên khối bướu bàng quang.Hầu hết bướu bàng quang là bệnh lý ác tính chiếm...

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán ung thư bàng quang

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán ung thư bàng quang

Luận văn Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán ung thư bàng quang.Ung thư bàng quang (UTBQ) là một bệnh thường gặp trong các loại ung...

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ KẾT QUẢ TẠO HÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP ABOL-ENEIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ KẾT QUẢ TẠO HÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP ABOL-ENEIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG

LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ KẾT QUẢ TẠO HÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP ABOL-ENEIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG.Ung thư bàng quang hay gặp nhất là ung thư tế bào chuyển...

NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT BÀNG QUANG ĐƠN THUẦN VÀ TẠO HÌNH BÀNG QUANG TỪ ĐOẠN HỒI TRÀNG

NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT BÀNG QUANG ĐƠN THUẦN VÀ TẠO HÌNH BÀNG QUANG TỪ ĐOẠN HỒI TRÀNG

LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT BÀNG QUANG ĐƠN THUẦN VÀ TẠO HÌNH BÀNG QUANG TỪ ĐOẠN HỒI TRÀNG.Ung thư bàng quang khá phổ...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/