Tagged: vạt cơ thẳng bụng

Nghiên cứu giải phẫu vạt cơ thẳng bụng trên người Việt Nam

Nghiên cứu giải phẫu vạt cơ thẳng bụng trên người Việt Nam

Luận án Nghiên cứu giải phẫu vạt cơ thẳng bụng trên người Việt Nam.Từ giữa những năm 70 của thế kỷ trước tới nay, vi phẫu thuật tạo hình đã thu đựơc những kết...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/