Tạo nhịp, khử rung tim và tái đồng bộ hóa: Phương pháp tiếp cận lâm sàng, 2021

Tạo nhịp, khử rung tim và tái đồng bộ hóa: Phương pháp tiếp cận lâm sàng, 2021.Hướng dẫn thực tế và cập nhật về công nghệ máy tạo nhịp tim và triển khai lâm sàng của nó

Khi lĩnh vực tim mạch tiếp tục phát triển và mở rộng, công nghệ và chuyên môn đằng sau các thiết bị điện sinh lý ngày nay cũng vậy. Tạo nhịp tim, khử rung tim và tái đồng bộ đã được các chuyên gia quốc tế tập hợp để cung cấp cho tất cả những người chăm sóc bệnh nhân rối loạn tim một hướng dẫn rõ ràng và đầy đủ thông tin về máy tạo nhịp tim và các phương pháp lâm sàng ngày nay. Bây giờ trong phiên bản thứ tư, tài nguyên thiết yếu này:

Năm Xuất bản:

  2021

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Giải thích các phương pháp thực hiện máy tạo nhịp tim khác nhau một cách đơn giản và dễ làm theo
Khám phá những thách thức phổ biến nhất mà các bác sĩ lâm sàng đang làm việc phải đối mặt
Có hơn 750 đồ họa minh họa
Chứa dữ liệu về hiệu quả và kết quả lâu dài của các kiểu thiết bị khác nhau
Bao gồm công nghệ mới và dữ liệu thử nghiệm lâm sàng
Được viết cho các bác sĩ tim mạch, người chăm sóc tạo nhịp tim và những người chuẩn bị tham gia kỳ kiểm tra hội đồng điện sinh lý của họ, Nhịp tim, Khử rung tim và Tái đồng bộ cung cấp một khám phá đầy đủ về các thiết bị điện vật lý và vai trò quan trọng của chúng trong tim mạch hiện đại.

Tạo nhịp, khử rung tim và tái đồng bộ hóa: Phương pháp tiếp cận lâm sàng, 2021
Cardiac Pacing, Defibrillation and Resynchronization: A Clinical Approach
David L. Hayes, Paul A. Friedman, Samuel J. Asirvatham
Year:
2021

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/