THĂM DÒ HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP TRONG ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU CỤC BỘ CẤP TÍNH 2ND

THĂM DÒ HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP TRONG ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU CỤC BỘ CẤP TÍNH 2ND.Ấn bản thứ hai được cập nhật này của cuốn sổ tay “Đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính, thăm dò hình ảnh và can thiệp” cung cấp một tham khảo toàn diện về các tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính.

Các định dạng cơ bản của ấn bản đầu tiên được giữ lại, với các nguyên tắc cơ bản như sinh lý bệnh và nguyên nhân, kỹ thuật hình ảnh và can thiệp. Tuy nhiên, mỗi chương đã được sửa đổi để phản ánh những tiến bộ quan trọng gần đây trong kỹ thuật thăm dò hình ảnh học thần kinh tiên tiến và sử dụng các công cụ can thiệp mới nhất.

Ngoài ra, một chương mới bao gồm các công cụ phân loại đột quỵ do thiếu máu cục bộ và sử dụng chúng trong việc dự đoán kết quả và phân loại điều trị. 

Tất cả các tác giả đều là những chuyên gia hàng đầu về đột quỵ được quốc tế công nhận và là các thành viên của nhóm nghiên cứu liên ngành đột quỵ tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts và trường Y khoa Harvard. 

Văn bản được hỗ trợ bởi nhiều minh họa, và các bảng thích hợp. Cuốn sách này là nguồn tham khảo hữu ích cho các nhà thần kinh học, bác sĩ cấp cứu, X-quang và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, những người chăm sóc cho bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính.

Năm Xuất bản:

      2010

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

THĂM DÒ HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP TRONG ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU CỤC BỘ CẤP TÍNH 2ND

TÓM TẮT

Acute Ischemic Stroke: Imaging and Intervention

R. Gilberto González, Joshua A. Hirsch, Michael H. Lev, Pamela W. Schaefer, Lee H. Schwamm

Hardcover: 310 pages

Publisher: Springer; 2nd Edition (November 30, 2010)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/