Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than

Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên.Các nhà khoa học đã ghi nhận sự tiềm ẩn của nhiều nguy cơ đối với sức khỏengười lao động, có thể làm gia tăng nhiều bệnh tật trong nghề khai thác khoáng sản từ thời thượng cổ. Việt Nam là quốc gia có tiềm năng về khoáng sản năng lượng, trong đó có trữ lượng than đá đến hàng tỉ tấn. Tuy nhiên, công nghệ còn lạc hậu, công nhân phải làm việc trong điều kiện có nhiều yếu tố tác hại có thể gây nên nhiều bệnh nghề nghiệp [53]. Với tầm quan trọng này, nhà nước ta đã quan tâm và đưa nhiều bệnh nghề nghiệp liên quan đến điều kiện lao động và công nghệ khai thác than vào danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm[15],[18].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2019.00058

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả đã chỉ ra môi trường lao động của công nhân khai thác than bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi bụi, hơi khí độc, tiếng ồn cũng như vi khí hậu nóng [4], [48], [52], [107].Điều này dẫn đến sự gia tăng nhiều bệnh ở người lao động khai thác than[3], [11], [52]. Môi trường làm việc nóng, ẩm, thiếu thông gió tạo điều kiện cho các loại bụi, hơi khí độc cũng như nấm mốc, vi khuẩn phát sinh và phát triển, gây ra bệnh nấm da [49], các loại bệnh hô hấp cấp, mạn tính [82], [107]. Bệnh hô hấp ảnh hưởng không chỉ đối với bản thân người lao động mà còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội [85], [100], [111]. Làm việc trong môi trường có nhiều tác hại nghề nghiệp nên bệnh tật ở công nhân khai thác than rất đa dạng, ở nhiều cơ quan, đặc biệt là các bệnh hô hấp, ngoài da, mắt, cơ xương…[20], [30], [49], [52]. 
Tuy nhiên các bệnh ở hệ hô hấp như: mũi họng, phế quản, phổi…đã được các nhà khoa học quan tâm nhiều hơn.Vấn đề này đã được đề cập trong hầu hết các y văn với tình trạng bệnh lý cấp và mạn tính rất phổ biến: ở đường hô hấp, nhu mô phổi thường gặp với tỷ lệ khá cao, thường dao động trong khoảng 60 – 90%, riêng bệnh ở phế quản, phổi đã thường xuyên chiếm vào khoảng 10% [34], [52].
Thái Nguyên là tỉnh có trữ lượng than lớn thứ hai cả nước, chỉ sau Quảng Ninh. Lực lượng lao động trong ngành khai thác than là tương đối lớn [35]. Đặc thù ở đây là có nhiều than mỡ, là loại than chứa nhiều dẫn xuất carbua vòng, và lưu huỳnh được coi làdễ bám dính vào niêm mạc hơn các loại than khác, nguy cơ ảnh hưởng làm gia tăng các bệnh hô hấp cũng như nhiều bệnh khác là khá cao, đã được nhiều nhà khoa học ghi nhận [35], [48]. Năm 2004, tác giả Nguyễn Quý Thái đã nghiên cứu thành côngcác giải pháp can thiệp giảm thiểu bệnh nấm da trên công nhân khai thác than Thái Nguyên [49]. Tuy nhiêncác công trình nghiên cứu, đặc biệt là các giải pháp can thiệp phòng chống các bệnh đường hô hấp còn rất ít.Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố tác hại nghề nghiệp, dự phòng các bệnh hô hấp cho công nhân khai thác than tại Thái Nguyên đã trở thành vấn đề cấp thiết. Từ thực tiễn điều kiện lao động và sức khỏe công nhân tại các mỏ than kết hợp với những kinh nghiệm của nhiều tác giả đã thu được, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên” nhằm đáp ứng các mục tiêu sau đây:
1.    Mô tả thực trạng một số yếu tố môi trường, bệnh đường hô hấp và một số yếu tố liên quan ở công nhân khai thác than tại mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên năm 2015.
2.    Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp nhằm giảm nhẹ hậu quả bệnh hô hấp ở công nhân khai thác than Phấn Mễ, Thái Nguyên.

MỤC LỤC Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên
LỜI CAM ĐOAN    i
LỜI CẢM ƠN    ii
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT    iii
MỤC LỤC    iv
DANH MỤC BẢNG    v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    vi
DANH MỤC HỘP    vii
ĐẶT VẤN ĐỀ    1
Chương I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU    3
1.1. Một số nghiên cứu về môi trường lao động, bệnh đường hô hấp và yếu tố liên quan đến bệnh ở công nhân khai thác than    3
1.1.1 Môi trường lao động của công nhân khai thác than    3
1.1.2. Thực trạng bệnh đường hô hấp ở người lao động khai thác than    14
1.1.3. Một số yếu tố liên quan đến bệnh đường hô hấp ở công nhân khai thác than    
20
1.2. Các biện pháp dự phòng tác hại nghề nghiệp và bảo vệ sức khỏe công nhân khai thác than    
23
Chương II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    34
2.1. Đối tượng nghiên cứu    34
2.2. Địa điểm nghiên cứu    36
2.3. Thời gian nghiên cứu    37
2.4. Phương pháp nghiên cứu    37
2.4.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu    37
2.4.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu    37
2.5. Các chỉ số nghiên cứu    43
2.6. Nội dung và phương pháp can thiệp    44
2.7. Sơ đồ tổng hợp quá trình nghiên cứu    51
2.8. Kỹ thuật thu thập số liệu
52
2.9. Vật liệu nghiên cứu    61
2.10. Phương pháp khống chế sai số    62
2.11. Phương pháp xử lý số liệu    63
2.12. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu    64
Chương III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    65
3.1. Thực trạng một số yếu tố môi trường, bệnh tật và một số yếu tố liên quan ở công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên    65
3.2. Hiệu quả một số giải pháp can thiệp đối với bệnh hô hấp ở công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên    84
CHƯƠNG IV. BÀN LUẬN    94
4.1. Thực trạng một số yếu tố môi trường, bệnh tật và một số yếu tố liên quan ở công nhân khai thác than tại mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên    94
4.2. Hiệu quả một số giải pháp can thiệp đối với bệnh hô hấp ở công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên    117
KẾT LUẬN    127
KHUYẾN NGHỊ    129
TÀI LIỆU THAM KHẢO    130
Phụ lục    


 
DANH MỤC BẢNG

STT    Nội dung    Trang
Bảng 3.1.    Chỉ số vi khí hậu trung bình của môi trường lao động    65
Bảng 3.2.    Tỷ lệ các mẫu vi khí hậu không đạt TCCP    66
Bảng 3.3.    Kết quả đo bụi chứa Silic trong môi trường    66
Bảng 3.4.    Tỷ lệ các mẫu bụi chứa Silic không đạt TCCP    67
Bảng 3.5.    Kết quả đo cường độ tiếng ồn chung    67
Bảng 3.6.    Nồng độ hơi khí độc trong môi trường lao động    67
Bảng 3.7.    Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu    70
Bảng 3.8.    Cơ cấu bệnh đường hô hấp ở công nhân    71
Bảng 3.9.    Tỷ lệ bệnh viêm mũi xoang ở công nhân    71
Bảng 3.10.    Tỷ lệ bệnh viêm họng của công nhân    72
Bảng 3.11.    Tỷ lệ bệnh viêm mũi họng theo tuổi đời của công nhân    73
Bảng 3.12.    Tỷ lệ bệnh viêm mũi họng theo tuổi nghề của công nhân    73
Bảng 3.13.    Tỷ lệ bệnh viêm phế quản ở công nhân    74
Bảng 3.14.    Tỷ lệ bệnh viêm phế quản theo tuổi đời của công nhân    74
Bảng 3.15.    Tỷ lệ bệnh viêm phế quản theo tuổi nghề của công nhân    75
Bảng 3.16.    Giá trị trung bình các chỉ số chức năng hô hấp    76
Bảng 3.17.    Phân loại suy giảm chức năng hô hấp    76
Bảng 3.18.    Kiến thức – Thực hành dự phòng bệnh đường hô hấp ở công nhân    78
Bảng 3.19.    Mối liên quan giữa vị trí lao động bị ô nhiễm và tỷ lệ bệnh viêm mũi họng ở công nhân    79
Bảng 3.20.    Mối liên quan giữa thực hành đeo khẩu trang đúng quy chuẩn và tỷ lệ bệnh viêm mũi họng ở công nhân    79
Bảng 3.21.    Mối liên quan giữa thực hành dự phòng bệnh đường hô hấp và tỷ lệ bệnh viêm mũi họng ở công nhân    80
Bảng 3.22.    Mối liên quan giữa vị trí lao động bị ô nhiễm và tỷ lệ bệnh viêm phế quản ở công nhân    80
Bảng 3.23.    Mối liên quan giữa thực hành đeo khẩu trang đúng quy chuẩn và tỷ lệ bệnh viêm phế quản ở công nhân    81
Bảng 3.24.    Mối liên quan giữa thực hành dự phòng bệnh đường hô hấp và tỷ lệ bệnh viêm phế quản ở công nhân    81
Bảng 3.25.    Mối liên quan giữa thực hành dự phòng bệnh đường hô hấp và tỷ lệ bệnh bụi phổi nghề nghiệp ở công nhân    82
Bảng 3.26.    Mối liên quan giữa thực hành dự phòng bệnh đường hô hấp và tỷ lệ SGCNHH ở công nhân    82
Bảng 3.27.    Hiệu quả can thiệp cải thiện kiến thức, thực hành dự phòng bệnh đường hô hấp ở công nhân    84
Bảng 3.28.    Hiệu quả can thiệp đeo khẩu trang đúng quy chuẩn
85
Bảng 3.29.    Hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ bệnh viêm mũi xoang cấp tính    85
Bảng 3.30.    Hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ bệnh viêm mũi xoang mạn tính    86
Bảng 3.31.    Hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ xuất hiện đợt cấp của bệnh viêm mũi xoang    86
Bảng 3.32.    Số lượt khám do xuất hiện đợt cấp viêm mũi xoang trước và sau can thiệp    87
Bảng 3.33.    Tỷ lệ mắc mới bệnh viêm mũi xoang ở công nhân trong 1 năm can thiệp    87
Bảng 3.34.    Hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ bệnh viêm họng cấp tính    88
Bảng 3.35.    Hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ bệnh viêm họng mạn tính    88
Bảng 3.36.    Hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ xuất hiện đợt cấp bệnh viêm họng    89
Bảng 3.37.    Số khám do xuất hiện đợt cấp viêm họng trước và sau can thiệp    89
Bảng 3.38.    Tỷ lệ mắc mới bệnh viêm họng ở công nhân sau can thiệp    90
Bảng 3.39.    Hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ xuất hiện đợt cấp bệnh viêm phế quản    90

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

STT    Nội dung    Trang
Biểu đồ 3.1.    Tỷ lệ xuất hiện đợt cấp bệnh viêm mũi họng (trong 1 năm)    72
Biểu đồ 3.2.    Hình ảnh tổn thương phổi và phế quản trên phim X – Quang    75
Biểu đồ 3.3.    Kiến thức dự phòng bệnh đường hô hấp của công nhân    77
Biểu đồ 3.4.    Thực hành sử dụng khẩu trang đúng quy chuẩn    77
Biểu đồ 3.5.    Thực hành dự phòng bệnh đường hô hấp ở công nhân    78
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TIẾNG VIỆT
1.    Hoàng Thị Lan Anh, Lê Kiên và cs (2012), "Thực trạng môi trường lao động tại một số nhà máy sản xuất vật liệu nổ trong quân đội", Tạp chí Y học thực hành, Số 849 + 850, tr. 48 – 50.
2.    Nguyễn Ngọc Anh (2003), "Đặc điểm bệnh bụi phổi silic trong công nhân khai thác than ở Thái Nguyên", Báo cáo khoa học toàn văn, Hội nghị khoa học quốc tế y học lao động và vệ sinh môi trường lần thứ I, Nhà xuất bản Y học, tr. 333 – 341.
3.    Nguyễn Ngọc Anh (2008), Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động và áp dụng các biện pháp can thiệp dự phòng viêm phế quản ở công nhân luyện thép Thái Nguyên, Luận án Tiến sĩ Y học, Học viện Quân y.
4.    Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Hàm (2003), "Môi trường lao động và bệnh bụi phổi silic trong công nhân khai thác than nội địa ở Thái Nguyên", Tạp chí y học dự phòng, Tập 13, tr. 45 – 49.
5.    Nguyễn Duy Bảo (2008), "Hoạt động của viện y học lao động và vệ sinh môi trường Việt Nam góp phần thực hiện kế hoạch toàn cầu về sức khỏe người lao động", Báo cáo khoa học tóm tắt, Hội nghị khoa học quốc tế y học lao động và vệ sinh môi trường lần thứ III, Nhà xuất bản Y học, tr. 12 – 21.
6.    Nguyễn Duy Bảo (2012), "Tình hình môi trường lao động tại một số cơ sở khai thác mỏ", Tạp chí Y học thực hành, Số 849 + 850, tr. 51 – 54.
7.    Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Bích Diệp (2012), "Định hướng hoạt động của Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường Việt Nam trong giai đoạn tới về sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học", Tạp chí Y học thực hành, Số 849 + 850, tr. 16 – 21.
8.    Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Kim Giao, Nguyễn Bạch Ngọc (2003), "Nghiên cứu bệnh bụi phổi silic trong công nhân khai thác đá và thử nghiệm phòng chống bụi bằng khẩu trang có hiệu suất lọc bụi cao", Tạp chí Y học thực hành, Số 10 (463), tr. 39 – 42.
9.    Tạ Tuyết Bình (2003), Nghiên cứu đánh giá rối loạn chức năng hô hấp ở người tiếp xúc với bụi silic và bụi bông, đề xuất giải pháp can thiệp, Đề tài cấp Bộ, Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường, Bộ Y tế, Hà Nội.
10.    Bộ Lao động – thương binh và xã hội (2012), Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Thông tư Số 36/2012/TT – LĐTBXH, ngày 28/12/2012, Hà Nội.
11.    Bộ môn Sức khỏe môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp (2016), Sức khỏe môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp, Giáo trình Đại học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.
12.    Bộ Y tế (2002), Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động, Quyết định Số 3733/2002/QĐ-BYT, ngày 10/10/2002, Hà Nội.
13.    Bộ Y tế(2012), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, Hà Nội.
14.    Bộ Y tế (2012), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tai mũi họng, Hà Nội.
15.    Bộ Y tế(2016), Quy định về bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm xã hội, Thông tư Số 15/2016/TT-BYT, ngày 15 tháng 5 năm 2016.
16.    Bộ Y tế (2016), Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp, Thông tư Số 28/2016/TT-BYT, Hà Nội.
17.    Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn sử dụng bảng phân loại quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10), Hà Nội.
18.    Bộ Y tế (1997), Bổ sung bệnh bụi phổi – than nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định, Thông tưSố 36/2014/TT-BYT, Hà Nội.
19.    Nguyễn Thế Công (2008), "Rối loạn cơ xương khớp nghề nghiệp trong công nhân khai thác than hầm lò", Báo cáo khoa học tóm tắt, Hội nghị khoa học quốc tế Y học lao động và vệ sinh môi trường lần thứ III, Nhà xuất bản Y học, tr. 136.
20.    Phạm Anh Dũng (2010), Đánh giá thực trạng bệnh răng miệng của công nhân khai thác hầm lò tại công ty than Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
21.    Trương Mạnh Dũng (2012), "Thực trạng mắc các bệnh sâu răng và bệnh quanh răng của công nhân hầm lò công ty than Thống Nhất, Quảng Ninh 2010", Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXII, Số 7 (134), tr. 106 – 112.
22.    Khương Văn Duy (2014), Sức khỏe nghề nghiệp, Giáo trình đào tạo cử nhân Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
23.    Khương Văn Duy, Vũ Xuân Trung (2012), "Thực trạng môi trường ở một số nhà máy chế biến quặng ở Thái Nguyên – Bắc Kạn và tiếp xúc cộng dồn, năm 2011", Tạp chí Y học thực hành, Số 849 + 850, tr. 113 – 117.
24.    Hoàng Thị Thúy Hà (2015), Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật  ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.
25.    Nguyễn Bích Hà, Lê Hoàng Ninh (2010), "Bệnh nốt dầu nghề nghiệp ở một số cơ sở sửa chữa ô tô, máy tàu thủy và kiến thức, thái độ, hành vi liên quan của người lao động", Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, Tập 14 (Số 1), tr. 226 – 230.
26.    Lê Thanh Hải (2012), Nghiên cứu bệnh viêm mũi xoang mạn tính ở công nhân luyện thép Thái Nguyên và đánh giá biện pháp can thiệp, Luận án Tiến sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội.
27.    Đỗ Hàm (2007), Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp, Nhà xuất bản lao động xã hội, Hà Nội.
28.    Phạm Thúc Hạnh (2010), "Nghiên cứu chức năng thông khí phổi của bệnh nhân bụi phổi Silic ở một số mỏ than Quảng Ninh", Tạp chí Y dược học quân sự, Số 3 (Tập 35), tr. 64 – 71.
29.    Nguyễn Công Hoàng (2014), Đánh giá thực trạng viêm đường hô hấp ở công nhân các nhà máy xi măng tại Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp can thiệp, Đề tài Khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, Tỉnh Thái Nguyên.
30.    Lưu Văn Hoát (1981), Góp phần nghiên cứu bệnh phổi nhiễm bụi Silic (Silicosis) trong công nhân vùng mỏ than Quảng Ninh, Luận án Phó Tiến sĩ khoa học Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
31.    Nguyễn Thế Huệ (2003), Nghiên cứu yếu tố rung trong khai thác than hầm lò, ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và đề xuất một số biện pháp dự phòng, Luận án Tiến sĩ Y học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
32.    Nguyễn Thế Huệ (2010), "Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá mức độ tiếp xúc bụi hô hấp của người lao động trong khai thác hầm lò bằng thiết bị đo bụi thời điểm", Báo cáo khoa học tóm tắt, Hội nghị khoa học quốc tế y học lao động và vệ sinh môi trường lần thứ III, Nhà xuất bản Y học, tr. 99.
33.    Nguyễn Quang Hùng, Vũ Minh Thục, Phạm Xuân Khiêm (2016), "Môi trường lao động và thực trạng bệnh viêm mũi xoang mạn tính công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng năm 2013", Tạp chí Y học thực hành, Số 4 (1006), tr. 73 – 77.
34.    Vũ Thành Khoa (2001), Nghiên cứu bệnh viêm mũi họng của công nhân hầm lò mỏ than Thống Nhất (Quảng Ninh), Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
35.    Dương Thị Lan (2010), Nghiên cứu hoạt động khai thác than tỉnh Thái Nguyên trên quan điểm phát triển bền vững, Luận văn Thạc sĩ khoa học địa lý, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
36.    Lê Thị Tuyết Lan, Nguyễn Như Vinh (2003), "Khảo sát thói quen hút thuốc lá và chức năng hô hấp của công nhân viên ở một nhà máy sản xuất pin ac – quy tại thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, Tập 7 (Phụ bản của số 1), tr. 115 – 120.
37.    Trần Thị Liên (1999), Môi trường lao động và bệnh nấm da nghề nghiệp ở công nhân hầm lò một số mỏ than Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
38.    Nguyễn Liễu, Phạm Vãn Tố (2004), "Đánh giá môi trường lao động và tình hình bệnh phổi – phế quản của công nhân khai thác than tại công ty Đông Bắc, Quảng Ninh", Hội nghị khoa học quốc tế Y học lao động và Vệ sinh môi trường lần thứ I, 12 – 14/11/2003, Nhà xuất bản Y học, tr. 483 – 488.
39.    Nguyễn Quốc Linh (2012), Thực trạng bệnh viêm mũi, họng ở công nhân công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang và kết quả của một số giải pháp can thiệp, Luận văn Chuyên khoa II, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.
40.    Phạm Ngọc Lợi (2010), Bài giảng an toàn mỏ hầm lò, Trường Cao Đẳng Công nghiệp và xây dựng, Bộ Công thương.
41.    Nguyễn Ngọc Ngà (2008), "Lao động có tuổi và chỉ số khả năng lao động", Báo cáo khoa học tóm tắt, Hội nghị khoa học quốc tế Y học lao động và vệ sinh môi trường lần thứ III, Nhà xuất bản Y học, tr. 40 – 50.
42.    Trần Như Nguyên, Lê Thị Thu Hằng (2012), "Môi trường lao động và tình hình sức khỏe công nhân nhà máy xi măng Bút Sơn – Hà Nam năm 2009 – 2010", Tạp chí Y học thực hành, số 849 + 850, tr.186 – 189.
43.    Nguyễn Thị Phượng (2006), Nghiên cứu phát hiện, điều trị lao phổi mới AFB (+) và kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh lao của công nhân ngành than tại Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
44.    Trần Danh Phượng (2016), Thực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch Tuynel tại Bắc Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệp, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.
45.    Shyam Pingle (2008), "Những thách thức đối với y học lao động tại các nước đang phát triển và vai trò của các tổ chức nghề nghiệp phi chính phủ", Báo cáo khoa học tóm tắt, Hội nghị khoa học quốc tế Y học lao động và vệ sinh môi trường lần thứ III, Nhà xuất bản Y học, tr. 51 – 59.
46.    Singleton W.T  (1977), Ecgonomic, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
47.    Nguyễn Đức Sơn, Phạm Hải Yến, Đào Thanh Bình và cs (2004), "Nghiên cứu môi trường lao động, tác hại nghề nghiệp và các giải pháp giảm thiểu tác hại nghề nghiệp tới người thi công hầm đường bộ qua đèo Hải Vân (2001 – 2003)", Báo cáo khoa học toàn văn, Hội nghị khoa học quốc tế y học lao động và vệ sinh môi trường lần thứ I, Nhà xuất bản Y học,  tr. 544 – 549.
48.    Nguyễn Quý Thái (1999), Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố nguy cơ liên quan tới bệnh nấm da ở công nhân mỏ than Làng Cẩm, Phấn Mễ – tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.
49.    Nguyễn Quý Thái (2004), Đặc điểm dịch tễ học, yếu tố nguy cơ và giải pháp can thiệp phòng bệnh nấm da cho công nhân khai thác than tại Thái Nguyên, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
50.    Hà Tất Thắng, Nguyễn Anh Thơ, Dương Văn Như và cs (2012), "Thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người lao động và an toàn lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam", Tạp chí Y học thực hành, Số 849 + 850 pp. 35 – 46.
51.    Lê Đình Thành, Nguyễn Thế Báu (2012), "Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường mỏ than Lộ Trí, Quảng Ninh", Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường, Số 39 (12/2012), tr. 34 – 40.
52.    Hoàng Văn Tiến (2004), Nghiên cứu thực trạng môi trường và sự liên quan giữa một số yếu tố nghề nghiệp với sức khỏe bệnh tật của công nhân mỏ than Na Dương, Lạng Sơn, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.
53.    Đỗ Trung Toàn, Đỗ Hàm (2006), "Thực trạng suy giảm chức năng hô hấp trong công nhân mỏ than Núi Hồng, Thái Nguyên", Tạp chí Thông tin Y Dược, Hà Nội, 6 (6), tr. 34 – 36.
54.    Vũ Văn Triển, Ngô Quý Châu, Bùi Văn Nhơn và cs (2013), "Rối loạn chức năng hô hấp của công nhân trên công trình thi công hầm cầu Nhật Tân", Tạp chí Y học thực hành, Số 11 (886), tr. 28 – 30.
55.    Lê Trung (2009), Các bệnh hô hấp nghề nghiệp, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
56.    Nguyễn Quốc Trung (2010), "Đánh giá tình trạng mòn răng ở nhóm công nhân 35 – 44 tuổi làm việc tại công ty than Thống Nhất", Tạp chí Y học thực hành, Số 11 (741), tr. 101 – 103.
57.    Nguyễn Thị Hồng Tú, Lương Mai Anh (2001), "Nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi silic trong công nhân than hầm lò tại tỉnh Quảng Ninh", Tạp chí Y học thực hành, Số 12 (406), tr. 22 – 25.
58.    Nguyễn Thị Hồng Tú, Nguyễn Thị Liên Hương, Trần Thị Ngọc Lan (2008), "Phát triển dịch vụ y tế lao động cơ bản và phòng chống bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam", Báo cáo khoa học tóm tắt, Hội nghị khoa học quốc tế Y học lao động và vệ sinh môi trường lần thứ III, Nhà xuất bản Y học, tr. 59 – 62.
59.    Nguyễn Thị Hồng Tú, Trần Anh Thành (2004), "Nghiên cứu việc thực hiện các quy định khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp", Báo cáo khoa học toàn văn, Hội nghị khoa học quốc tế y học lao động và vệ sinh môi trường lần thứ I, Nhà xuất bản Y học, tr. 862 – 865.
60.    Lại Quốc Tuấn, Nguyễn Phúc Thái, Lê Kiên (2012), "Thực trạng ô nhiễm tiếng ốn và bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn của công nhân ở một số nhà máy đóng tàu quân đội giai đoạn 2009 – 2011", Tạp chí Y học thực hành, Số 849 + 850, tr. 238 – 242.
61.    Lương Xuân Tuyến, Lê Hoàng Lan, Nguyễn Trường Sơn (2012), "Nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng ồn trên tàu vận tải viễn dương đến sức nghe thuyền viên công ty Vipco Hải Phòng", Tạp chí Y học thực hành, Số 849 + 850, tr. 243 – 246.
62.    Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (2015), Thường quy kỹ thuật Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
63.    Nguyễn Đắc Vinh (2002), "Nghiên cứu một số chỉ số thông khí phổi ở công nhân khai thác đá mắc bệnh bụi phổi silic", Tạp chí Y học Thực hành, Số 3 (417), tr. 9 – 11.
64.    Hồ Xuân Vũ, Lê Văn Hoàn, Hà Văn Hoàng và cs (2012), "Nghiên cứu tình hình ô nhiễm tiếng ồn và giảm thính lực của người lao động công ty TNHH Xi măng Luks Việt Nam – Thừa Thiên Huế năm 2009, Tạp chí Y học thực hành, Số 849 + 850, tr. 246 – 249.
65.    Ngô Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Minh Thi, Hoàng Thị Minh Thảo (2012), "Đánh giá tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và giảm sức nghe ở công nhân tiếp xúc với tiếng ồn trong một số ngành nghề tại Đà Nẵng, Tạp chí Y học thực hành, Số 849 + 850, tr. 255 – 257.

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/