THỰC TRẠNG CHĂM SÓC HÔ HẤP CHO NGƯỜI BỆNH THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2018

THỰC TRẠNG CHĂM SÓC HÔ HẤP CHO NGƯỜI BỆNH THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2018
Vũ Thị Én1, Lê Thanh Tùng1, Vũ Đức Định2,
Phạm Thị Hằng1, Phạm Thị Bích Ngọc1
1Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, 2Bệnh viện E Hà Nội
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả thực trạng chăm sóc hô hấp cho người bệnh có thông khí nhân tạo xâm nhập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang quan sát mở hoạt động thực hiện 5 quy trình: hút đờm, vỗ rung, vệ sinh răng miệng, thaybăng canuyl mở khí quản, chăm sóc ốngnội khí quản trên 16 điều dưỡng viên khoa Hồi sức tích cực & Chống độc cho ngườibệnh thông khí nhân tạo xâm nhập từ tháng 01/2018 đến 04/2018. Kết quả: Có 72% số lần thực hiện là điều dưỡng nữ, điều dưỡng có trình độ trung cấp chiếm 43,7%; 37% thâm niên công tác > 10 năm, số lần thực hiện trong ca trực là 34,8%. Trong nhóm người bệnh được quan sát có 73,8% là nam, 20,4% nằm phòng tự nguyện. Thời gian thở máy ≥ 5 ngày là 16,1%. Tỷ lệthực hành hút đờm đạt yêu cầu là 76,6%,vỗ rung 30,9%, vệ sinh răng miệng 68,2%,chăm sóc canuyl mở khí quản 51,4%, chămsóc ống nội khí quản đạt 72,9%. Kết luận: Tỷ lệ thực hành chăm sóc hô hấp hầu hết đều đạt trên 50%

MÃ TÀI LIỆU

TAPCHIYHOC.00012

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/