Thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản ở phụ nữ người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn của tỉnh Đăk Nông, năm 2016

Thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản ở phụ nữ người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn của tỉnh Đăk Nông, năm 2016
Reproductive – health situation in women of ethnic groups in difficult areas of Dak Nong province in 2016
Tác giả: Ngô Thị Hải Vân
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 766 phụ nữ 15-49 tuổi có chồng, là người dân tộc M’Nông, Châu Mạ, Ê Đê, Nùng, H’Mông sống ở vùng khó khăn của tỉnh Đăk Nông, năm 2016. Với mục tiêu: xác định thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ phụ nữ kết hôn trước 18 tuổi cao ở người dân tộc H’Mông (54,73%); Tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai cao nhất là người dân tộc Ê Đê (57,43%), kế tiếp: Nùng (54,93%), M’Nông (48,48%), Châu Mạ (32,52%) và H’Mông chỉ có 22,30%; Tỷ lệ khám thai > 3 trong lần mang thai gần đây thấp ở hầu hết các nhóm dân tộc, đặc biệt người H’Mông chỉ có 4,82%; Tỷ lệ được bảo vệ UVSS cao nhất là người Nùng (73,13%), tiếp theo là Châu Mạ (60,94%), Ê Đê (68,18%), M’Nông (47,37%) và thấp nhất ở người H’Mông (37,74%); Đa phần người Ê Đê và người Nùng sinh tại cơ sở y tế (> 88,00%), người Châu Mạ, H’Mông có tỷ lệ sinh tại nhà khá cao (53,25% và 57,83%).

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...