Đánh giá hoạt động thể lực của học sinh một số trường trung học cơ sở thành phố Huế năm 2017

Đánh giá hoạt động thể lực của học sinh một số trường trung học cơ sở thành phố Huế năm 2017
Physical activity and some factors associated among students in secondary schools in Hue city, 2017
Tác giả: Nguyễn Minh Tú, Phạm Thị Kim Nhung
Tóm tắt:
Hoạt động thể lực thường xuyên không những có lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp dự phòng các bệnh không lây nhiễm. Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 613 học sinh trung học cơ sở thành phố Huế nhằm đánh giá hoạt động thể lực của học sinh và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến hoạt động thể lực của học sinh. Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh có mức độ hoạt động thể lực phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới chiếm 68,2%, học sinh có mức độ hoạt động tĩnh tại phù hợp với khuyến cáo chiếm 18,8%. Các yếu tố liên quan đến hoạt động thể lực là học sinh được bố mẹ ủng hộ tham gia hoạt động thể lực (OR= 2,0; 95% CI: 1,2-3,3), phương tiện đi học là đi bộ, xe đạp (OR= 4,4; 95% CI: 2,9-6,7), học sinh nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động thể lực (OR= 6,4; 95% CI: 1,9-20,1). Nghiên cứu cho thấy học sinh dành thời gian cho hoạt động tĩnh tại cao. Sự quan tâm của gia đình, phương tiện đi học, nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động thể lực là những yếu tố có thể tác động nhằm nâng cao hoạt động thể lực.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...