THƯC TRẠNG ĐIỀU KIÊN VÊ SINH TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH ĂN UỐNG THỊ TRẤN CÁT BÀ, HẢI PHONG NĂM 2016

THƯC TRẠNG ĐIỀU KIÊN VÊ SINH TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH ĂN UỐNG THỊ TRẤN CÁT BÀ, HẢI PHONG NĂM 2016
Phạm Minh Khuê1*, Hoàng Thanh Nga2, Nguyễn Thị Thắm1, Phạm Thu Xanh3
1Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
2Trung tâm Y tế dự phòng Quận Lê Chân, Hải Phòng-3Sở Y tế Hải Phòng
TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thực trạng điều kiện vệ sinh tại các cơ sở kinh doanh ăn uống tại Cát Bà, Hải Phòng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 60 cơ sở kinh doanh ăn uống tại Cát Bà năm 2016. Số liệu được thu thập thông qua đánh giá sử dụng bảng kiểm. Kết quả cho thấy các cơ sở kinh doanh ăn uống hầu hết đạt các nội dung đánh giá với tỷ lệ cao (80-100%). Bên cạnh đó còn một số nội dung đạt với tỷ lệ chưa cao như: có lưới ngăn côn trùng, có phòng thay đồ, thiết kế theo nguyên tắc một chiều, lưu mẫu thức ăn. Tỷ lệ cơ sở đạt tất cả các nội dung theo tiêu chí đánh giá còn thấp. Nghiên cứu đã cho thấy rằng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát để các cơ sở kinh doanh ăn uống hoàn thiện điều kiện vệ sinh.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00412

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/