Thực trạng hút thuốc lá ở bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành tại Viện Tim mạch Việt Nam

Luận văn Thực trạng hút thuốc lá ở bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành tại Viện Tim mạch Việt Nam.Bệnh động mạch vành là bệnh lí gây tử vong và gánh nặng bệnh tật hàng đầu trên thế giới. Ở các nước phát triển như châu Âu và Bắc Mỹ, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này có xu hướng giảm trong khoảng 4 thập kỷ trở lại đây do trình độ y học phát triển và sự hiểu biết thấu đáo về bệnh nên đã có có những giải pháp điều trị và dự phòng các yếu tố nguy cơ của bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, bệnh động mạch vành vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những nước này, nó gây tử vong cho khoảng một phần ba trong số các trường hợp tử vong trên 35 tuổi [1]. Hàng năm, ở các nước châu Âu, bệnh lí tim mạch tiêu tốn tới 196 tỷ euro, trong đó khoảng 54% là do chi phí chăm sóc sức khỏe trực tiếp và 24% là do năng suất bị mất [2].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2017.00279

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, bệnh động mạch vành vẫn đang gia tăng nhanh chóng. Tại Viện Tim mạch Việt Nam, nếu như trong 10 năm, từ năm 1980 đến năm 1990 có 108 trường hợp nhập viện vì nhồi máu cơ tim thì chỉ trong 5 năm từ năm 1991 đến năm 1995 đã có 82 trường hợp nhồi máu cơ tim phải nhập viện [3]. Tiếp đó, trong 10 năm, từ năm 1995 đến năm 2005 có 3.803 trường hợp có chỉ định và được chụp động mạch vành qua da, trong số đó có 1.835 trường hợp phải can thiệp [4]. Một nghiên cứu khác, cũng tại Viện Tim mạch Việt Nam, trong 5 năm từ năm 2003 đến năm 2007 thấy tỷ lệ bệnh mạch vành tăng từ 11,2% năm 2003 lên 24% năm 2007 [5].
Từ những năm 60 của thế kỷ trước, hút thuốc lá bắt đầu được báo cáo là một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Trong 50 năm qua, vai trò là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh động mạch vành của hút thuốc lá đã được chứng minh bởi nhiều nghiên cứu trên thế giới. Nghiên cứu INTERHEART chỉ ra hút thuốc lá là một trong số các yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của nhồi máu cơ tim cấp [6]. Hút thuốc lá không những góp phần trong quá trình hình thành và phát triển mảng xơ vữa động mạch, nó còn là yếu tố quan trọng, thậm chí là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc khởi phát biến cố cấp tính của bệnh động mạch vành [7]. Tỷ lệ bệnh động mạch vành và biến cố cấp tính gia tăng tỷ lệ thuận với số lượng điếu thuốc hút mỗi ngày [6, 8]. Những người không trực tiếp hút thuốc lá nhưng tiếp xúc với khói thuốc lá một cách thụ động cũng làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành và biến cố cấp tính của động mạch vành [9, 10]. Thật may mắn, hành vi hút thuốc lá là một yếu tố nguy cơ trong nhóm nguy cơ có thể thay đoi được, việc ngừng hút thuốc lá sẽ nhanh chóng làm giảm các biến cố của động mạch vành. Chỉ sau một năm bỏ hút thuốc, nguy cơ về tử vong do bệnh động mạch vành cho người ngừng hút thuốc giảm đi một nửa so với người tiếp tục hút thuốc và sẽ còn tiếp tục giảm dần theo thời gian [11]. Một số nghiên cứu thấy tỷ lệ biến cố động mạch vành chỉ còn tăng không đáng kể so với người không hút thuốc sau 10 đến 20 năm ngừng hút thuốc [11, 12].
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu tìm hiểu liên quan giữa hút thuốc lá và bệnh động mạch vành. Tuy nhiên, ở Việt Nam có rất ít nghiên cứu về hút thuốc lá ở người có bệnh động mạch vành với những thông tin đầy đủ. Hầu hết các nghiên cứu chỉ nêu ra tỷ lệ hút thuốc lá hoặc tỷ lệ người hiện đang hút thuốc lá ở bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành mà ít đề cập tới những thông số về thời gian hút thuốc, thời gian bỏ hút thuốc, mức độ hút thuốc, hút thuốc lá thụ động, các ảnh hưởng của hút thuốc lá tới khởi phát biến cố cấp tính của động mạch vành… Để góp phần đóng góp thêm thông tin về các thông số của hút thuốc lá nói trên đồng thời cũng để tìm hiểu một số mối liên quan của hút thuốc lá với bệnh động mạch vành chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng hút thuốc lá ở bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành tại Viện Tim mạch Việt Nam” nhằm mục tiêu sau:
1.    Mô tả thực trạng hút thuốc lá ở bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành tại Viện Tim mạch Việt Nam từ 12/2014 đến 07/2015.
2.    Tìm hiểu liên quan giữa hút thuốc lá với hội chứng vành cấp và tổn thương của động mạch vành. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO Thực trạng hút thuốc lá ở bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành tại Viện Tim mạch Việt Nam​
1.    D. Lloyd-Jones, R. J. Adams, T. M. Brown, et al.(2010), Executive summary: heart disease and stroke statistics–2010 update: a report from the American Heart Association, Circulation, 121, 948-54.
2.    Ignacio Ferreira-González(2014), The Epidemiology of Coronary Heart Disease, Revista Española de Cardiología (English Version), 67, 139-144.
3.    Trần Văn Đồng Nguyễn Thị Bạch Yến, Phạm Quốc Khánh (1996), Tình hình bệnh động mạch vành qua 130 trường hợp năm viện tại Viện Tim mạch trong5 năm (1991-1995), Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, 1-5.
4.    Nguyễn Lân Việt(2006), Khuyến cáo của Hội Tim mạch học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên, Khuyến cáo về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa giai đoạn 2006-2010, 143-181.
5.    Phạm Việt Tuân(2008), Tìm hiểu đặc điểm mô hình bệnh tật ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch Việt Nam trong thời gian 5 năm (2003-2007), Luận văn thạc sỹ y học, Hà Nội,
6.    Koon K. Teo, Stephanie Ounpuu, Steven Hawken, et al.(Tobacco use and risk of myocardial infarction in 52 countries in the INTERHEART study: a case-control study, The Lancet, 368, 647-658.
7.    H. Yagi, K. Komukai, K. Hashimoto, et al.(2010), Difference in risk factors between acute coronary syndrome and stable angina pectoris in the Japanese: smoking as a crucial risk factor of acute coronary syndrome, J Cardiol, 55, 345-53.
8.    Scharling H Prescott E, Osler M, Schnohr P(2002), Importance of light smoking and inhalation habits on risk of myocardial infarction and all cause mortality: a 22 year follow up of 12,149 men and women in the Copenhagen City Heart Study, Journal of Epidemiology and Community Health, 56, 702-706.
9.    D. G. Meyers, J. S. Neuberger and J. He(2009), Cardiovascular effect of bans on smoking in public places: a systematic review and meta¬analysis, J Am Coll Cardiol, 54, 1249-55.
10.    P. H. Whincup, J. A. Gilg, J. R. Emberson, et al.(2004), Passive smoking and risk of coronary heart disease and stroke: prospective study with cotinine measurement, Bmj, 329, 200-5.
11.    US Department of Health and Human Services(1990), The Health Benefits of Smoking Cessation A Report of the Surgeon General. Atlanta: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, DHHS Publication
12.    I. Kawachi, G. A. Colditz, M. J. Stampfer, et al.(1993), Smoking cessation in relation to total mortality rates in women. A prospective cohort study, Ann Intern Med, 119, 992-1000.
13.    Đặng Vạn Phước(2006), Bệnh động mạch vành trong thực hành lâm sàng, Nhà xuất bản Y học.
14.    Phạm Nguyễn Vinh(2008), Bệnh Học Tim Mạch, Nhà xuất bản Y học.
15.    Nguyễn Huy Dung(2011), Bệnh mạch vành, Nhà xuất bản Y học.
16.    Nguyễn Lân Việt(2015), Thực hành bệnh tim mạch, Nhà xuất bản Y học.
17.    Stephan D. Fihn, Julius M. Gardin, Jonathan Abrams, et al.(2012), 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the Diagnosis and Management of Patients With Stable Ischemic Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons, Circulation, 126, e354-e471.
18.    D. M. Lloyd-Jones, M. G. Larson, A. Beiser, et al.(1999), Lifetime risk of developing coronary heart disease, Lancet, 353, 89-92.
19.    Sipetic SB Vujcic IS, Dubljanin ES, Vlajinac HD(2013), Trends in
mortality rates from coronary heart disease in Belgrade (Serbia) during the period 1990-2010:    a joinpoint regression analysis, BMC
Cardiovascular Disorders, 13:112.
20.    D. P. Faxon, V. Fuster, P. Libby, et al.(2004), Atherosclerotic Vascular Disease Conference: Writing Group III: pathophysiology, Circulation, 109, 2617-25.
21.    Daniel Steinberg, Christopher K. Glass and Joseph L. Witztum(2008),
Evidence Mandating Earlier and More Aggressive Treatment of Hypercholesterolemia, Circulation, 118, 672-677.
22.    Koon K. Teo Clara K. Chow, Salim Yusuf(2011), Risk Factors Predicting Nonfatal Myocardial Infarction The INTERHEART Study, 2,
23.    Jacob Fog Bentzon, Fumiyuki Otsuka, Renu Virmani, et al.(2014), Mechanisms of Plaque Formation and Rupture, Circulation Research, 114, 1852-1866.
24.    S. MacMahon, R. Peto, J. Cutler, et al.(1990), Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 1, Prolonged differences in blood pressure: prospective observational studies corrected for the regression dilution bias, Lancet, 335, 765-74.
25.    B. M. Psaty, T. Lumley, C. D. Furberg, et al.(2003), Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents: A network meta-analysis, JAMA, 289, 2534-2544.
26.    J. A. Staessen, J. Gasowski, J. G. Wang, et al.(2000), Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: meta-analysis of outcome trials, Lancet, 355, 865-72.
27.    Scott M. Grundy Richard C. Pasternak, Daniel Levy,Paul D. Thompson(1996), Task force 3. Spectrum of risk factors for coronary heart disease, Journal of the American College of Cardiology, 27, 978¬990.
28.    G. Assmann and A. M. Gotto, Jr.(2004), HDL cholesterol and protective factors in atherosclerosis, Circulation, 109, Iii8-14.
29.    V. Manninen, M. O. Elo, M. H. Frick, et al.(1988), Lipid alterations and decline in the incidence of coronary heart disease in the Helsinki Heart Study, Jama, 260, 641-51.
30.    H. B. Rubins, S. J. Robins, D. Collins, et al.(1999), Gemfibrozil for the
secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group, N Engl J Med, 341, 410-8.
31.    Herman WH Geiss LS, Smith PJ, National Diabetes Data Group(1995), Diabetes in America, National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 233-257.
32.    S. M. Haffner, S. Lehto, T. Ronnemaa, et al.(1998), Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction, N Engl J Med, 339, 229-34.
33.    (2002), Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report, Circulation, 106, 3143-421.
34.    (1998), Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group, Lancet, 352, 854-65.
35.    R. H. Eckel(1997), Obesity and heart disease: a statement for healthcare professionals from the Nutrition Committee, American Heart Association, Circulation, 96, 3248-50.
36.    S. M. Grundy, R. Pasternak, P. Greenland, et al.(1999), Assessment of cardiovascular risk by use of multiple-risk-factor assessment equations: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association and the American College of Cardiology, Circulation, 100, 1481-92.
37.    K. E. Powell, P. D. Thompson, C. J. Caspersen, et al.(1987), Physical activity and the incidence of coronary heart disease, Annu Rev Public Health, 8, 253-87.
38.    R. S. Paffenbarger, Jr., R. T. Hyde, A. L. Wing, et al.(1986), Physical activity, all-cause mortality, and longevity of college alumni, N Engl J Med, 314, 605-13.
39.    Gerald F. Fletcher, Gary Balady, Steven N. Blair, et al.(1996), Statement on Exercise: Benefits and Recommendations for Physical Activity Programs for All Americans: A Statement for Health Professionals by the Committee on Exercise and Cardiac Rehabilitation of the Council on Clinical Cardiology, American Heart Association, Circulation, 94, 857¬862.
40.    Catherine McGorrian, Salim Yusuf, Shofiqul Islam, et al.(2010),
Estimating modifiable coronary heart disease risk in multiple regions of the world: the INTERHEART Modifiable Risk Score, European Heart Journal,
41.    Gray LJ Sare GM, Bath PMW(2008), Association between hormone replacement therapy and subsequent arterial and venous vascular events: a meta-analysis, Eur Heart J, 29, 2031-2041.
42.    G. Luc, J. M. Bard, D. Arveiler, et al.(2002), Lipoprotein (a) as a predictor of coronary heart disease: the PRIME Study, Atherosclerosis, 163, 377-84.
43.    W. Y. Craig, L. M. Neveux, G. E. Palomaki, et al.(1998), Lipoprotein(a) as a risk factor for ischemic heart disease: metaanalysis of prospective studies, Clin Chem, 44, 2301-6.
44.    P. M. Ridker, N. Rifai, L. Rose, et al.(2002), Comparison of C-reactive protein and low-density lipoprotein cholesterol levels in the prediction of first cardiovascular events, N Engl J Med, 347, 1557-65.
45.    J.C. Fruchart, M.C. Nierman, E.S.G. Stroes, et al.(2004), New risk factors for atherosclerosis and patient risk assessment, Circulation, 109, III-15 – III-19.
46.    Kristian Thygesen, Joseph S. Alpert, Allan S. Jaffe, et al.(2012), Third Universal Definition of Myocardial Infarction, Circulation, 126, 2020-2035.
47.    Centers for Disease Control and Prevention(2014), Current Cigarette Smoking Among Adults—United States, 2005-2013, Morbidity and Mortality Weekly Report 63, 1108-1112.
48.    U.S. Department of Health and Human Services(2014), The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General, Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health,
49.    Centers for Disease Control and Prevention(2008), Smoking-attributable mortality, years ofpotential life lost, and productivity losses—United States, 2000-2004. Morbidity and Mortality Weekly Report, 57, 1226-1228.
50.    Hoàng Văn Minh Lương Ngọc Khuê (2011), Nghiên cứu tần suất và mức độ người hút thuốc lá ở người việt nam, Y học TP. Ho Chi Minh, 15.
51.    Nancy A. Rigotti; Carole Clair (2013), Managing Tobacco Use The Neglected Cardiovascular Disease Risk Factor, Eur Heart J, 34, 329-3267.
52.    US Department of Health and Human Services(2004), The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health,
53.    J. Barnoya and S. A. Glantz(2005), Cardiovascular effects of secondhand smoke: nearly as large as smoking, Circulation, 111, 2684-98.
54.    J. M. Lightwood and S. A. Glantz(2009), Declines in acute myocardial infarction after smoke-free laws and individual risk attributable to secondhand smoke, Circulation, 120, 1373-9.
55.    Fernando Lanas, Alvaro Avezum, Leonelo E. Bautista, et al.(2007), Risk Factors for Acute Myocardial Infarction in Latin America: The INTERHEART Latin American Study, Circulation, 115, 1067-1074.
56.    Shanks T Burns DM, Choi W, Thun M, Heath C, Garfinkel L, The American, Cancer Society, Cancer Prevention, Study I (1997), 12-year followup of 1 million men and women, Changes in Cigarette-Related Disease Risks and Their Implication for Prevention and Control. Smoking and Tobacco Control Monograph No 8, Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Cancer Institute,
57.    Myers DG Thun MJ, Day-Lally C, Namboodin MM, Calle EE, Flanders WD, Adams SL, Heath CW Jr(1997), Age and the exposure-response relationships between cigarette smoking and premature death in Cancer Prevention Study II, Changes in Cigarette-Related Disease Risks and Their Implications for Prevention and Control, Smoking and Tobacco Control Monograph No 8. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Cancer Institute,
58.    J. F. Price, P. I. Mowbray, A. J. Lee, et al.(1999), Relationship between smoking and cardiovascular risk factors in the development of peripheral arterial disease and coronary artery disease: Edinburgh Artery Study, Eur Heart J, 20, 344-53.
59.    G. S. Omenn, K. W. Anderson, R. A. Kronmal, et al.(1990), The
temporal pattern of reduction of mortality risk after smoking cessation, Am J Prev Med, 6, 251-7.
60.    US Department of Health and Human Services(1983), The Health Consequences of Smoking: Cardiovascular Disease A Report of the Surgeon General. Rockville (MD): U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Office on Smoking and Health,
61.    H. Vrazic, J. Sikic, T. Lucijanic, et al.(2012), The prevalence of smoking among Croatian hospitalized coronary heart disease patients, Coll Antropol, 36 Suppl 1, 229-33.
62.    N. N. Abu-Baker, L. Haddad and O. Mayyas(2010), Smoking behavior among coronary heart disease patients in Jordan: a model from a developing country, Int J Environ Res Public Health, 7, 751-64.
63.    M. J. Hung, M. Y. Hung, C. W. Cheng, et al.(2007), Comparison of clinical characteristics and prognosis in Taiwanese patients with coronary vasospastic angina pectoris without significant fixed coronary artery disease versus patients with significant fixed coronary artery disease and either stable angina pectoris or acute coronary syndromes, Am J Med Sci, 334, 160-7.
64.    L. W. Klein, J. Ambrose, A. Pichard, et al.(1984), Acute coronary hemodynamic response to cigarette smoking in patients with coronary artery disease, J Am Coll Cardiol, 3, 879-86.
65.    Trần Văn Dương (1999), Đánh giá bước đầu mối tương quan giữa hút thuốc lá với bệnh tim mạch qua phân tích hình ảnh lâm sàng và kết quả chụp động mạch vành ở 165 bệnh nhân, Tim mạch học Việt Nam, 20, 46-49.
66.    Bùi Hữu Minh Trí Huỳnh Quốc Bình, Nguyễn Hữu Nghĩa(2014), Kết quả bước đầu chụp động mạch vành cản quang tại bệnh viện tim mạch An Giang, Chuyên đề Tim mach học
67.    US Centers for Disease Control and Prevention(2010), Health behaviors of adults: United States, 2005-2007, Vital and Health Statistics,, 10,
68.    D. M. Wood, M. G. Mould, S. B. Ong, et al.(2005), "Pack year” smoking histories: what about patients who use loose tobacco?, Tob Control, 14, 141-2.
69.    Phan Đình Phong Viên Hoàng Long, Trương Thanh Hương, Viên Văn Đoan(2014), Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trên bệnh nhân BMV mang YTNC tồn dư tại Khoa Khám – BVBạch Mai, Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, 63, 28-32.
70.    Lê Đức Sỹ Nguyễn Văn Tân, Hồ Thượng Dũng( 2010), Kết quả chụp
động mạch vành qua da ở bệnh nhân lớn tuổi tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM (từ tháng 3/2006 đến 7/2007), Chuyên đề Tim mach học,
71.    S. Yusuf, S. Hawken, S. Ounpuu, et al.(2004), Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study, Lancet, 364, 937-52.
72.    Châu Ngọc Hoa Phạm Tú Quỳnh(2010), Sự liên quan giữa hội chứng
chuyển hóa và mức độ tổn thương động mạch vành, Y học TP. Ho Chi Minh,
73.    Đặng Vạn Phước Đỗ Thị Thu Hà(2010), Hội chứng chuyển hóa ở bệnh
nhân bệnh động mạch vành, Y học TP. Ho Chi Minh,
74.    Võ Thành Nhân Huỳnh Trung Cang(2014), Kết quả 1 năm can thiệp hẹp
động mạch vành mức độ trung gian dưới hướng dẫn phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành, Y học TP. Ho Chi Minh
75.    P. Joshi, S. Islam, P. Pais, et al.(2007), Risk factors for early myocardial infarction in South Asians compared with individuals in other countries, Jama, 297, 286-94. 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/