Thực trạng tiếp cận, sử dụng các biện pháp tránh thai và một số yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ năm 2013-2014

Thực trạng tiếp cận, sử dụng các biện pháp tránh thai và một số yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ năm 2013-2014
Tác giả: Nguyễn Hằng Nguyệt Vân*, Phạm Hồng Anh, Nguyễn Văn Nghị
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 907 phụ nữ có con dưới 1 tuổi nhằm mô tả thực trạng tiếp cận, sử dụng biện pháp tránh thai của các bà mẹ có con dưới 1 tuổi và các yếu tố liên quan tại 8 tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2013-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 69,8% các phụ nữ hiện đang sử dụng một biện pháp tránh thai bất kỳ, trong đó vòng tránh thai đã được sử dụng nhiều nhất với 39,4%. Nơi các phụ nữ tiếp cận các biện pháp tránh thai chủ yếu là cơ sở y tế (64,1%) tiếp đến là nhà thuốc (26,2%). Nghiên cứu cũng cho thấy các phụ nữ dân tộc thiểu số sử dụng biện pháp tránh thai chỉ bằng 0,6 lần so với các phụ nữ dân tộc Kinh (p<0,001). Các hộ gia đình nghèo và cận nghèo chỉ sử dụng biện pháp tránh thai bằng 0,6 lần so với các hộ gia đình trung bình trở lên (p=0,001). Những bà mẹ có bảo hiểm y tế đang sử dụng biện pháp tránh thai chỉ bằng 0,6 lần so với các bà mẹ không có bảo hiểm y tế (p=0,002). Cần tăng tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai như tư vấn theo nhóm hoặc tư vấn trực tiếp tại cộng đồng cho cả vợ và chồng và cho nhóm dân tộc thiểu số.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...