Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con tại nhà của bà mẹ dân tộc Xơ Đăng tại 3 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con tại nhà của bà mẹ dân tộc Xơ Đăng tại 3 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum năm 2016
Tác giả: Bùi Văn Đố*, Lê Trí Khải, Lê Minh Thi
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến sinh con tại nhà của bà mẹ dân tộc Xơ Đăng tại 3 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông năm 2016. Đối tượng nghiên cứu là 293 bà mẹ dân tộc Xơ Đăng sinh con trong năm 2016 và 29 người có vai trò quyết định hoặc có ảnh hưởng hoặc hiểu rõ việc sinh con tại nhà tại 3 xã. Thời gian nghiên cứu từ tháng 11/2016 đến 7/2017. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang và mô tả hồi cứu, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với định tính. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ sinh con tại nhà của bà mẹ dân tộc Xơ Đăng khá cao (66,6%, tỷ lệ bà mẹ sinh con tại nhà có dùng gói đỡ đẻ sạch chỉ chiếm 13,9%; tỷ lệ bà mẹ khi sinh con được cán bộ y tế hỗ trợ rất thấp (13,9%); vẫn còn tình trạng dùng cật nứa, dao lam để cắt rốn cho trẻ khi sinh con tại nhà là (tỷ lệ lần lượt là 14,8% và 59,5%). Các yếu tố có liên quan đến sinh con tại nhà của bà mẹ dân tộc Xơ Đăng là theo đạo, phong tục và ở xa cơ sở y tế trên 5 km.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...