Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tại các bệnh viện tỉnh Yên Bái năm 2017

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tại các bệnh viện tỉnh Yên Bái năm 2017
Situation and some factors related to vaccinating the hepatitis B vaccine within 24 hours of birth at hospital in Yenbai province 2017
Tác giả: Nguyễn Trọng Phú, Vũ Hải Hà, Dương Thanh Huệ, Lê Hồng Quang, Nguyễn Anh Dũng, Hoàng Thị Minh Thùy, Đinh Công Hiến, Hồ Thị Hoa
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành từ tháng 2 – 12/2017 địa bàn tỉnh Yên Bái để mô tả tỷ lệ tiêm vắc xin và những yếu tố liên quan đến tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh (VXVGBSS) tại các bệnh viện. Số liệu được thu thập và phân tích trên 434 trẻ, bà mẹ của những trẻ này và 87 cán bộ y tế thực hiện khám sàng lọc/tư vấn/thực hiện tiêm. Kết quả cho thấy trong 434 trẻ sinh tại các bệnh viện, tỷ lệ trẻ không được tiêm VXVGBSS 3,9%, 99% được tiêm trong 24 giờ sau sinh; có mối liên quan giữa tuổi thai khi sinh, cân nặng sơ sinh, thực hiện tư vấn cho bà mẹ, thực hiện chống chỉ định và tạm hoãn tiêm với tình trạng tiêm VXVGBSS của trẻ với p<0,05. Cần tăng cường sự hiểu biết của bà mẹ, thực hành đúng của cán bộ y tế để duy trì tỷ lệ tiêm VSVGBSS trong cộng đồng.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/