Tỷ lệ cười hở lợi ở một nhóm người Việt độ tuổi 18-25 tai Hà Nội năm 2016-2017

Tỷ lệ cười hở lợi ở một nhóm người Việt độ tuổi 18-25 tai Hà Nội năm 2016-2017.Tình trạng hở lợi khi cười là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến nụ cười. Mục tiêu: Xạc định tỷ lệ cười hở lợi ở một nhóm người Việt độ tuổi 18 – 25 tại Hà Nội. Đối tựớng: nam nữ ngứời Việt Nam dân tôc Kinh có độ tuổi từ 18-25. Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang' mô tả. Kết quả: Tỷ lẹ cười hở lợi chiếm nhiều nhất ở nhóm tương quan xương loại II (26,4%). Tỷ lệ cười hở lợi ở nhom chiều cao mồi trên ngẳn chiếm tỷ lệ cao nhất (47,1% ở nữ và 25,0% ở nam). Tỷ lệ cười' hở lợi ở nhom cung cười song song là 25,1%, cao hơn nhóm cung cười ngược và thẳng. Kết luận: Tỷ lệ cười hở lợi theo phân loại tương quan xương: cười hở lợi gặp nhiều nhất ở nhóm tương quan xương loại li, loại III ít nhất. Tỷ lệ cười hở Ịơị theo phân loại theo chiều cao môi trên: ơ cả hai giới cười hở lợi gặp nhiều nhất nhóm môi trên ngắn. Tỷ lệ cười hở lợi theo phân loại cung cười: cười hở lợi gặp nhiều nhất ở nhom cung cười song song.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00221

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Theo số liệu nghiên cứu trên nhiều quốc gia, tình trạng cười hở lợi chiếm tỉ lệ trung binh từ 7 – 16% trong cộng đồng ở độ tuổi thanh thiếu niên. Thống kê cùa Peck (1992) cho thấy tỷ lệ cười hở lợi chiếm tói 10% ở nhóm dân số độ tuổi từ 20- 30 tuổi và ti lệ gặp ở nữ nhiều hơn nam [1]; theo Mouakeh M (1996) thì tỳ lệ cười hở lợi chiếm 21% ở độ tuổi thanh thiếu niên [2]. Tại Việt Nam, nghiên cứu cùa Võ Trương Như Ngọc và Nguyen Việt Anh (2010) trên 89 đối tượng người Việt Nam độ tuổi từ 18-25 bằng phướng pháp chụp ảnh[3] cho thấy có 49,44% đối tượng có đường cười cao (lộ toàn bộ thân răng và một phần lợi viền). Nghiên cứu của Lê Quang Linh và Nguyên Mạnh Phú (2015) trên 80 đối tượng độ tuối 20-25 cho thấy tỷ lệ cười hở lợi là 36,3% [5].
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến vẻ thấm mỹ của nụ cười, nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán và cải thiện thẩm mỹ nụ cười. Hiện nay đã có một số tác giả trong nứớc nghiên cứu về cười hở lợi nhưng chủ yếu tập chung vào các phương pháp điều trị, chúng tôi thấy những nghiên cứu về tình trạng cười hở lợi và các yếu tố liên quan đến cười hở lợi ở người Việt Nam trưởng thanh chưa rõ ràng và sâu sắc. Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài: Tỷ lệ cười hở lợi ở một nhóm người Việt độ tuổi 18 – 25 tại Hà Nội năm 2016 -2017, với mục tiêu: xác định tỷ lệ cười hở lợi ở một nhóm người Việt độ tuổi 18 – 25 tại Hà Nội

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/