Xu hướng tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch chính ở người dân trên 25 tuổi tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015

Xu hướng tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch chính ở người dân trên 25 tuổi tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015
Prevalence trend of hypertension and risk factors of cardiovascular disease among people aged 25 and older in Da Nang city between 2011 and 2015
Tác giả: Nguyễn Hóa, Đỗ Ích Thành, Tôn Thất Thạnh
Tóm tắt:
Mô tả xu hướng tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch chính ở người 25 tuổi trở lên tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2011-2015; Xác định mối tương quan giữa huyết áp với các yếu tố nguy cơ tim mạch chính. Người dân từ 25 tuổi trở lên tham gia vào nghiên cứu từ năm 2011-2015. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại cộng đồng trên 20,000 người trưởng thành lứa tuổi ≥ 25. Sử dụng bộ câu hỏi chuẩn hóa theo Viện Tim mạch Việt Nam nhằm đánh giá gánh nặng của các yếu tố nguy cơ (YTNC) tim mạch ở người trưởng thành tại Việt Nam. Từ năm 2011 đến 2015, tỷ lệ tăng huyết áp tâm trương năm 2011 là 10,2% đến năm 2015 tăng lên 20%. Tăng huyết áp tâm thu đơn độc chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng người dân qua các năm. Các YTNC tim mạch chính khá phổ biến trong cộng đồng người trưởng thành ở Đà Nẵng, có sự gia tăng rõ rệt về mức độ các YTNC tim mạch chuyển hóa. Ở những người có từ 2 YTNC chuyển hóa trở lên thì tỷ lệ mắc tăng huyết áp (THA) là trên 50% (với p < 0,001). Có mối tương quan giữa tuổi với huyết áp tâm thu (HATT), huyết áp tâm trương (HATTr) với r lần lượt là (0,33: 0,16), p < 0,001; có sự tương quan thuận giữa BMI và HATT, HATTr với r lần lượt (0,10 : 0,19), p < 0,001. Tỷ lệ tăng HATTr tăng gấp đôi sau 5 năm, tăng HATT đơn độc chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng người dân qua các năm, yếu tố chuyển hóa càng nhiều thì nguy cơ mắc THA càng cao, có mối tương quan giữa THA với tuổi, BMI.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *