CÁC BIẾN CHỨNG CỦA CAN THIỆP MẠCH MÁU NGOẠI VI

CÁC BIẾN CHỨNG CỦA CAN THIỆP MẠCH MÁU NGOẠI VI ( Complications in Peripheral Vascular Interventions)

Cuốn sách này bao quát một cách có hệ thống các biến chứng cụ thể của các can thiệp mạch máu ngoại vi. Các biến chứng điển hình và không điển hình được mô tả cho tất cả các khu vực mạch máu và các phương pháp để quản lý các sự kiện này được phác họa.

Cuốn sách được chia làm hai phần:

+ Phần I đánh giá các khía cạnh thông thường của các biến chứng trong can thiệp mạch máu ngoại vi

+ Phần II bao quát từng khu vực mạch máu cụ thể

Mỗi chương trình bày một khu vực mạch máu cụ thể, bao gồm :

– Giới thiệu về tần suất và các loại biến chứng trong khu vực mạch đó

– Các yếu tố nhận biết những bệnh nhân có nguy cơ cao của những biến chứng này

– Các buến chứng của từng bước can thiệp cụ thể và các biến chứng của các công cụ can thiệp cụ thể

– Các kỹ thuật nội mạch để sửa chữa những biến chứng này

– Các phương pháp để tránh những biến chứng này

– Tóm tắt

– Danh sách kiểm các công cụ cấp cứu để can thiệp trong khu vực mạch máu đó

Sách tập trung vào các hướng dẫn thực hành dành cho các nhà can thiệp tim-mạch ở các trung tâm can thiệp tim mạch, đánh giá các trường hợp bị biến chứng và phác họa các chiến lược khác nhau trong các trường hợp thực tế, vì thế chia sẻ kinh nghiệm của các nhà can thiệp mạch máu đầu nghành với độc giả

TÓM TẮT

Complications in Peripheral Vascular Interventions

Martin Schillinger, Erich Minar

Hardcover: 256 pages

Publisher: Informa Healthcare; 1 edition (July 10, 2007)

Language: English

ISBN-10: 1841846287

ISBN-13: 978-1841846286

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/