CHẨN ĐOÁN MẠCH MÁU KHÔNG XÂM LẤN 3E

CHẨN ĐOÁN MẠCH MÁU KHÔNG XÂM LẤN 3E ( Noninvasive Vascular Diagnosis: A Practical Guide to Therapy )

Cuốn sách cung cấp các thông tin mới nhất về các kỹ thuật được sử dụng hiện nay trong việc đánh giá các rối loạn mạch máu. Người đọc sẽ nhận được nhiều thông tin có thẩm quyền và sẽ được hướng dẫn thông qua việc thành lập và công nhận của một thí nghiệm mạch máu và giới thiệu về nền tảng vật lý của các xét nghiệm chẩn đoán.
Các chương toàn diện giải thích việc sử dụng siêu âm trong chẩn đoán mạch máu não, mạch thận, thiếu máu cục bộ tạng và bệnh động mạch ngoại vi, cũng như các rối loạn tĩnh mạch và điều kiện mạch máu bụng sâu. Cuốn sách chứa hơn 300 minh họa, nhiều trong số đó là hình ảnh màu.
Cuốn sách này sẽ là một tham khảo vô giá đối với bác sĩ điều trị rối loạn mạch máu, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tim mạch, bác sĩ X quang mạch máu và các nhân viên phòng thí nghiệm mạch máu.

List Price:

$170.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

CHẨN ĐOÁN MẠCH MÁU KHÔNG XÂM LẤN 3E 2013
Product details
Hardcover: 760 pages
Publisher: Springer; 3rd ed. 2013 edition (September 1, 2012)
Language: English
ISBN-10: 1447140044
ISBN-13: 978-1447140047
Chẩn đoán mạch máu không xâm lấn bao quát toàn diện mọi khía cạnh của đánh giá không xâm lấn hệ thống tuần hoàn ở các chi. Sự phổ biến ngày càng tăng của kỹ thuật không xâm nhập không được phản ánh trong số lượng các công trình toàn diện về chủ đề này và rõ ràng từ sự thành công của ấn bản đầu tiên là nhu cầu về khối lượng cập nhật ngày càng tăng. Cuốn sách khổ lớn này là văn bản chính xác do các biên tập viên chuyên gia và các cộng tác viên viết. Nó được hỗ trợ tốt bởi vật liệu minh họa đặc biệt, tạo ra công việc cuối cùng trong lĩnh vực này. Cuốn sách này là vô giá đối với tất cả những người làm việc trong phòng thí nghiệm mạch máu cũng như nội khoa, bác sĩ tim mạch, giám đốc phòng thí nghiệm mạch máu và nhân viên, bác sĩ phẫu thuật tổng quát tham gia vào phẫu thuật

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/