CT MẠCH MÁU ĐA ĐẦU BÒ, ĐA DÃY

CT MẠCH MÁU ĐA ĐẦU BÒ, ĐA DÃY ( Multidetector-Row CT Angiography )

Cắt lớp vi tính đa đầu dò, đa dãy đã cải thiện đáng kể kết quả chụp cắt lớp vi tính trong tất cả các ứng dụng lâm sàng, nhưng tác động có lợi của nó đạt được nổi bật nhất trong lĩnh vực hình ảnh học mạch máu.

Sự đơn giản của việc thu nhận và sự sẵn sàng của các trang thiết bị thực hiện phương thức này đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng lâm sàng. Trong cuốn sách này, những khía cạnh cơ bản của CT mạch máu đa đầu dò, đa dãy được xem xét toàn diện.

Từng chương riêng biệt bao quát các nguyên tắc kỹ thuật, kỹ thuật xử lý hình ảnh và quản lý các tác nhân tương phản. Tất cả các ứng dụng lâm sàng được thảo luận có chiều sâu, với các mô tả sáng suốt các kỹ thuật kiểm tra cho các chỉ định lâm sàng cụ thể và những phát hiện đặc trưng của từng bệnh lý cụ thể.

Những hạn chế và lợi thế so với các phương thức chụp ảnh khác được xem xét. Một số lượng lớn các hình minh họa chất lượng cao, bao gồm hình ảnh đen trắng và hình ảnh đầy màu sắc giúp giải thích những phát hiện lâm sàng.

Đây là một cuốn sách tuyệt vời dành cho tất cả các chuyên gia quang tuyến, bác sĩ lâm sàng tim mạch, bác sĩ tim mạch can thiệp và tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực đầy triển vọng này.

List Price:

$170.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

CT MẠCH MÁU ĐA ĐẦU BÒ, ĐA DÃY

TÓM TẮT

Multidetector-Row CT Angiography

Roberto Passariello, A.L. Baert

Paperback: 223 pages

Publisher: Springer;

Softcover 1st ed (January 19, 2011)

Language: English

ISBN-10: 3642072763

ISBN-13: 978-3642072765

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/