CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CÁC RỐI LOẠN NHỊP CẤP TÍNH

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CÁC RỐI LOẠN NHỊP CẤP TÍNH

TS.BSCC Trần Văn Đồng-Viện Tim Mạch Việt Nam

ĐỂ LẠI EMAIL CUỐI BÀI VIẾT.AD SẼ GỬI LẠI TÀI LIỆU SAU 5PH

CÁC RỐI LOẠN NHỊP CẤP CỨU
 Các rối loạn nhịp nhanh
Các rối loạn nhịp nhanh trên thât
 Các rối loạn nhip thất nhanh
 Những rối loạn nhip chậm

Các rối loạn nhịp nhanh trên thất
 Nhịp nhanh xoang không tương thích
 Nhịp nhanh vào lại nút xoang
 Nhịp nhanh bộ nối ổ hoặc không kịch phát
 Nhịp nhanh nhĩ
 Nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất
 Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất
 Rung nhĩ
 Cuồng động nhĩ

XEM THÊM : Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính 64 dãy trong ung thư trực tràng

You may also like...

15 Responses

 1. Bùi Quốc Huy says:

  Thanks.

 2. Hiển says:

  Thanks.

 3. Quý says:

  Xin tài liệu với, cảm ơn. quy85ht@yahoo.com.

 4. tsubasa says:

  thanks add

 5. HUONG says:

  Thank add ạ!

 6. HƯƠNG says:

  Thank add ạ.

 7. Huân says:

  Cho e xin tài liêun với ạ. E cảm ơn

 8. Phạm Ngọc Thắng says:

  Em cảm ơn.

 9. Thùy Duyên says:

  Em cảm ơn

 10. lê hoàng dũ says:

  cho em xin tài liệu với bshoangdutmh@gmail.com

 11. Việt says:

  Ad cho xin tài liệu nhé, bstruongquangviet@gmail.com