ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ MARKER CHU CHUYỂN XƯƠNG CỦA TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO TỪ 7 ĐẾN 10 TUỔI TẠI 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ MARKER CHU CHUYỂN XƯƠNG CỦA TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO TỪ 7 ĐẾN 10 TUỔI TẠI 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
Nguyễn Hữu Ngự1,, Trương Hồng Sơn2, Lê Việt Anh2
1 Đại học Y Dược Thái Bình
2 Viện Y học Ứng dụng Việt Nam
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm nhân trắc và marker chu chuyển xương của trẻ chậm phát triển chiều cao từ 7 đến 10 tuổi tại 3 trường tiểu học huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 216 trẻ từ 7 đến 10 tuổi  có tình trạng chậm phát triển chiều cao tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Kết quả: Cân nặng và chiều cao trung bình của trẻ chậm phát triển chiều cao tại địa điểm nghiên cứu lần lượt là 22,8±4,5kg và 121,9±6,0cm. Trung bình một số chỉ số liên quan đến mật độ xương của trẻ chậm tăng trưởng chiều cao tại địa điểm nghiên cứu lần lượt là mật độ xương 0,6±0,1g/cm2, khối lượng xương 19,8±3,8g, Canxi ion 1,1mmol, Vitamin D 30,7±6,8ng/mL, Osteocalcin 103,3±25,3ng/mL. Tỷ lệ trẻ có canxi ion thấp lên tới 98,1%. chỉ có 2% số trẻ nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi có nồng độ canxi ion ở mức bình thường. tỷ lệ trẻ có vitamin D thấp ở nhóm trẻ có tình trạng chậm tăng trưởng chiều cao là 46,3%.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02905

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

Tốc  độ  tăng  trưởng  chiều  cao  của  trẻ em Việt Nam còn chậm so với  các nước trong khu vực.  Từ  năm  1975 đến  2000,  chiều  cao  nam thanh  niên  Việt Nam tăng chậm, trung bình 1,1 cm mỗi thập kỷ. Theo Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2019-2020, chiều cao trung bình của người Việt Nam vào năm 2020 vẫn còn thấp hơn chiều cao trung bình từ 15 năm trước của Hàn Quốc, Ấn  Độ,  Nhật  Bản,  Singapore,  Thái  Lan,  Trung Quốc và Malaysia [1].Trẻ em từ 7-10 tuổi là độ tuổi đang đi học, có tốc độ phát triển nhanh và nhu cầu chuyển hóa cao hơn. Tuổi tiểu học là giai đoạn quyết định sự phát triển tối đa các tiềm năng di truyền liên quan đến tầm vóc, thể lực và trí tuệ. Điều này cho thấy, việc cải thiện dinh dưỡng không chỉ quan trọng ở những năm đầu đời, mà là một quá trình liên tục cả những năm tuổi học đường đặc biệt là giai đoạn vị thành niên [2]. Trong giai đoạn này, trẻ thường có những chuyển biến về mức tăng trưởng thể chất cũng như tinh thần và là một giai đoạn phát triển quan trọng làm nền tảng cho những thời điểm  tiếp theo trong cuộc đời trẻ. Việc cải thiện dinh dưỡng không chỉ quan trọng ở những năm đầu đời mà còn là một  quá trình  liên  tục  suốt  những  năm  học  đường  đặc biệt là giai đoạn vị thành niên [3], trong đó vấn đề cải thiện mật độ xương là 1 trong các yếu tố liên quan đến tăng trưởng chiều cao. Để có thể có  được  những  biện  pháp  can  thiệp  phù hợp, tình trạng dinh dưỡng cũng như tinh trạng mật độ xương của trẻ chậm phát triển chiều cao cần được hiểu rõ. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng cũng như  một  số  chỉ  số  liên  quan  đến  marker  chu chuyển xương ở trẻ từ 7 đến 10 tuổi chậm phát triển chiều cao tại 3 trường tiểu học thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Chi tiết bài viết
Từ khóa
nhân trắc, thấp còi, marker, chu chuyển xương

Tài liệu tham khảo
1. Viện Dinh Dưỡng (2020). Tổng điều tra dinh dưỡng 2019-2020. Viện Dinh Dưỡng, 
2. Lê Thị Hợp, Lê Bạch Mai và cộng sự (2016). Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh chương trình dinh dưỡng học đường nhằm cải thiện thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12 (1), 
3. Nguyễn Quang Dũng và Nguyễn Thị Hiền (2017). Suy dinh dưỡng ở trẻ tiểu học và các yếu tố liên quan tại một số xã của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yến. TẠP CHÍ Y HỌC DỰ PHÒNG, 27 (7), 59. 
4. Nguyễn Văn Nguyên (2022). Hiệu quả bổ sung bột cải xoăn đến tình trạng dinh dưỡng, lực bóp tay, trí lực, thị lực và nhiễm khuẩn của học sinh tiểu học tại Hà Nội, Luận án tiến sĩ, 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/