Đánh giá hiệu quả ghép bột xương đông khô đồng loại khử khoáng trong phục hồi khuyết hồng xương

Luận văn Đánh giá hiệu quả ghép bột xương đông khô đồng loại khử khoáng trong phục hồi khuyết hồng xương.Sau phẫu thuật nho răng hoặc loại bỏ các to chức bệnh lí thường đe lại các khuyết hổng trên xương hàm. Những khuyết hổng xương này gặp ở mọi lứa tuổi, do nhiều nguyên nhân khác nhau có the gây ảnh hưởng đến chức năng và tham mĩ.

Mục tiêu của y học hiện đại nói chung cũng như chuyên ngành Răng Hàm Mặt nói riêng là hướng tới điều trị bảo tồn, nham mang lại kết quả tốt nhất và sớm nhất cho bệnh nhân. Với các ton khuyết xương dù nhỏ cũng có the gây ra những ảnh hưởng nhất định tới cấu trúc, độ ben vững của xương, ảnh hưởng tới các chức năng liên quan. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải lấp đay khuyết xương, tái tạo lại to chức xương đã bị mất khôi phục sự on định, ben vững ve cả hai phương diện chức năng và tham mĩ.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.00129

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Đe thực hiện điều này đã có nhiều phương pháp được tiến hành trong đó ghép xương tự thân luôn được xem là tiêu chuẩn vàng trong ghép mô vì bản thân của loại mô ghép này mang lại nhiều thuận lợi cho việc cay ghép. Tuy nhiên phương pháp này có nhược điếm là cho số lượng xương hạn chế, bệnh nhân phải chịu thêm ton thương nơi khác, thời gian phẫu thuật và hâu phẫu kéo dài.

ơ Việt Nam hiện nay có nhiều loại vật liệu ghép khác nhau nhưng hau hết là vật liệu ngoại nhập nên giá thành thường cao, do vây việc sử dụng vật liệu ghép còn nhiều hạn chế. Gan đây Trung tâm bảo quản mô – Bộ môn Mô, Trường Đại học Y Hà Nội đã sãn xuất bột xương đông khô khử khoáng mở ra một hướng mới cho vật liệu ghép xương trong nước.

Xuất phát từ nhu cầu trong điều trị phục hồi khuyết hổng sau phẫu thuật chúng tôi thực hiện nghiên cứu đe tài

Đánh giá hiệu quả ghép bột xương đông khô đồng loại khử khoáng trong phục hồi khuyết hồng xương” với hai mục tiêu:

1- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, xquang của bệnh nhân có khuyết hổng xương

2-  Đánh giá hiệu quả ghép xương đông khô khử khoáng trên bệnh nhân có khuyết hổng xương.

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐÈ 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 10

1. 1 Giải phẫu xương hàm 10

1.1.1 Cấu trúc đại the xương hàm 10

1.1.2 Cấu trúc vi the xương hàm 13

1.2. Nguyên nhân gây khuyết hổng xương hàm 16

1.2.1 Khuyết xương vùng hàm mặt bấm sinh 16

1.2.2 Khuyết hổng tạo thành sau khi nho răng 16

1.2.3 Khuyết hổng sau phẫu thuật u, nang xương hàm 17

1.3. Các vật liệu và phương pháp điều trị phục hồi khuyết hổng xương 20

1.3.1. Tiêu chuẩn can có của vật liệu ghép xương 20

1.3.2 Các phương pháp điều trị phục hồi khuyết hổng xương: 22

1.3.3. Sự lành thương của xương 25

1.4. Xương đồng loại đông khô khử khoáng 26

1.4.1 Định nghĩa 26

1.4.2 Quy trình chọn lọc và xử lý 27

1.4.3 Sự dung nạp xương ghép 28

1.4.4 Miễn dịch của ghép xương đồng loại 31

1.5 Một số nghiên cứu ghép xương đồng loại đông khô khử khoáng 32

1.5.1 Trên thế giới 32

1.5.2 Ở Việt Nam 33

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34

2.1. Đối tượng nghiên cứu 34

2.1.1 .Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 34

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 34

2.2. Phương pháp nghiên cứu 34

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 34

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 35

2.2.3. Kỹ thuật thu thập thông tin 35

2.2.4. Công cụ thu thập thông tin 35

2.2.5. Dụng cụ và vật liệu nghiên cứu: 35

2.3  Các bước tiến hành 37

2.3.1 Bước 1 37

2.3.2 Bước 2 38

2.3.3 Bước 3 40

2.3.4 Bước 4 40

2.3.5 Bước 5 41

2.3.6 Bước 6 41

2.4  Đánh giá kết quả phẫu thuật 41

2.4.1 Đánh giá kết quả lâm sàng sau phẫu thuật 41

2.4.2. Đánh giá mức độ thu nhỏ kích thước ton thương xương 42

2.4.3. Đánh giá phục hồi chức năng ăn nhai 42

2.4.4. Đánh giá kết quả điều trị sau 3 tháng 43

2.5. Phân tích số liệu 43

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu 43

CHƯƠNG 3: KÉT QUẢ NGHIÊN CỨU 46

3.1 .Đặc điểm lâm sàng, Xquang 46

3.1.1. Đặc điểm ve tuổi, giới 46

3.1.2. Lý do đến khám 47

3.1.3 Thời gian phát hiện 48

3.1.4 Triệu chứng cơ năng 50

3.1.5 Nguyên nhân gây ra tôn thương 51

3.1.6 Vị trí tổn thương 52

3.1.7 Kích thước tổn thương 53

3.1.8 Dấu hiệu bóng nhựa 54

3.1.9. Triệu chứng nhiễm trùng 55

3.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu: 56

3.2.1. Ket quả phẫu thuật sau 1 tuần 56

3.2.2 Đánh giá kết quả phẫu thuật sau 1 tháng 60

3.2.3 So sánh kết quả sau 1 tuần và sau 1 tháng 63

3.2.4. Đánh giá kết quả điều trị sau 3 tháng 64

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 67

4.1 Đặc điểm đoi tượng nghiên cứu: 67

4.1.1 Đặc điểm ve giới và tuổi 67

4.1.2 Lí do vào viện 68

4.1.3 Thời gian phát hiện bệnh 68

4.1.4 Triệu chứng cơ năng 69

4.1.5 Nguyên nhân gây ra tôn thương 69

4.1.6 Vị trí tổn thương 69

4.1.7 Kích thước tổn thương 70

4.1.8 Dấu hiệu bóng nhựa 70

4.1.9 Dấu hiệu nhiễm trùng 70

4.2 Ket quả nghiên cứu: 71

4.2.1 Biến chứng vết mo sau 1 tuần 71

4.2.2 Kết quả phẫu thuật sau 1 tuần 71

4.2.3 Ket quả phẫu thuật sau 1 tháng 72

4.2.4 So sánh kết quả phẫu thuật sau 1 tuần và sau 1 tháng 73

4.2.5 Ket quả phẫu thuật sau 3 tháng 73

KÉT LUẬN 77

KIẾN NGHỊ 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/