Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi một lỗ tại bệnh viện Việt Đức từ 01/2010 đến 06/2012

Luận văn Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi một lỗ tại bệnh viện Việt Đức từ 01/2010 đến 06/2012.Bệnh lý túi mật là bệnh lý thường gặp ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Trước năm 1980, ở nước ta theo thống kê của các bệnh viện bệnh lý túi mật thường gặp là sỏi ống mật chủ, sỏi túi mật chiếm khoảng 10% [13]. Từ những năm 1990 trở lại đây tỉ lệ sỏi túi mật và các bệnh lý túi mật khác đã tăng lên nhiều do có các phương tiện chẩn đoán hiện đại. Các bệnh lý túi mật nếu không được điều trị sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt của bệnh nhân.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.00232

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Phương pháp cơ bản trong điều trị các bệnh lý túi mật là phẫu thuật. Phẫu thuật cắt túi mật nội soi được Phillip Mouret thực hiện lần đầu tiên vào năm 1987 ở Lyon (Pháp) [60]. Đến nay phẫu thuật cắt túi mật qua nội soi ổ bụng hầu như đã hoàn toàn thay thế kĩ thuật mổ mở kinh điển vì những ưu điểm của nó như: sẹo nhỏ, thẩm mỹ, ít đau, mau hồi phục, đem đến sự hài lòng cao của người bệnh. Phẫu thuật cắt túi mật qua nội soi ổ bụng đã trở thành phương pháp điều trị ngoại khoa chuẩn cho những bệnh nhân viêm túi mật có triệu chứng [51], [28]. Sự ra đời của phẫu thuật nội soi ổ bụng là một bước tiến lớn trong nền y học hiện đại, cho tới nay lĩnh vực này vẫn không

ngừng phát triển và có nhiều cải tiến: dụng cụ kích thước nhỏ, giảm số lỗ trocar, đi qua đường tự nhiên Tại Việt Nam, cắt túi mật nội soi bắt đầu được áp dụng từ năm 1992 và cũng nhanh chóng trở nên phổ biến [1].

Với mục đích giảm thiểu tối đa những xâm lấn vào cơ thể người bệnh, ngày nay trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi ổ bụng đã có rất nhiều kĩ thuật mới ra đời. Phẫu thuật nội soi một lỗ cắt túi mật lần đầu tiên được Navara và cộng sự [26] thực hiện năm 1997. Phương pháp này đã được nhiều bác sĩ chú ý đến vì những lợi ích mà nó mang lại cho bệnh nhân: mất ít máu hơn trong phẫu thuật, ít đau hơn sau phẫu thuật, thời gian phục hồi sau phẫu thuật nhanh hơn, ít biến chứng…

Tại Bệnh viện Việt Đức, từ 2010 phẫu thuật nội soi ổ bụng một lỗ đã được triển khai tại khoa phẫu thuật cấp cứu bụng trong điều trị các bệnh lý túi mật. Cho tới nay kĩ thuật này đã mang lại những kết quả rất đáng khích lệ.

Với mong muốn đánh giá khả năng thực hiện, an toàn và hiệu quả của phẫu thuật cắt túi mật qua nội soi ổ bụng với một lỗ, chúng tôi thực hiện đề tài: “ Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi một lỗ tại bệnh viện Việt Đức từ 01/2010 đến 06/2012” với hai mục tiêu:

1.  Mô tả đặc điểm kỹ thuật cắt túi mật nội soi một lỗ.

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi một lỗ cắt túi mật tại Bệnh viện Việt Đức.

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 12

1.1. Lịch sử phẫu thuật cắt túi mật nội soi 12

1.1.1. Trên thế giới: 12

1.1.2. Tại Việt Nam: 13

1.2. Phẫu thuật cắt túi mật nội soi một lỗ: 4

1.3. Giải phẫu túi mật, đường mật  18

1.3.1. Giải phẫu túi mật 18

1.3.2. Đường mật chính: 21

1.3.3. Tam giác Calot 21

1.3.4. Những biến đổi về giải phẫu 23

1.4. Mô học túi mật: 26

1.5. Chức năng sinh lý của túi mật 27

1.6. Đặc điểm một số bệnh lý túi mật có chỉ định phẫu thuật: 28

1.6.1. Bệnh lý sỏi túi mật: 28

1.6.2. Polyp túi mật 30

1.6.3. U túi mật  31

1.6.4. Chấn thương túi mật  32

1.6.5. Hội chứng sau phẫu thuật cắt túi mật 32

1.7. Kết quả của một số nghiên cứu cắt túi mật nội soi: 32

1.7.1. Phẫu thuật cắt túi mật nội soi thông thường: 32

1.7.2. Một số nghiên cứu về phẫu thuật cắt túi mật nội soi một lỗ: 34

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37

2.1. Địa điểm, thời gian nghiên cứu: 37

2.2. Đối tượng nghiên cứu: 37

2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: 37

2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân: 37

2.3. Phương pháp nghiên cứu: 38

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 38

2.3.2. CỠ mẫu: 38

2.3.3. Cách thức tiến hành nghiên cứu: 38

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53

3.1. Số liệu chung 53

3.2. Triệu chứng trước mổ 56

3.3. Đánh giá trong mổ 58

3.4. Đánh giá kết quả gần sau mổ 61

3.5. Đánh giá kết quả xa sau mổ: 65

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 66

4.1. Các chỉ định và chống chỉ định của phẫu thuật cắt túi mật nội soi 1 lỗ: 66

4.1.1. Chỉ định: 66

4.1.2. Chống chỉ định: 66

4.2. Đặc điểm kỹ thuật của phẫu thuật cắt túi mật nội soi 1 lỗ: 68

4.3. Kết quả nghiên cứu: 72

4.3.1. Đặc điểm dịch tễ: 72

4.3.2. Các yếu tố nguy cơ của phẫu thuật: 73

4.3.3. Kết quả phẫu thuật: 74

KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt:
1. Nguyễn Tấn Cường (1997), “Điều trị sỏi mật bằng phẫu thuật cắt túi mật qua soi ổ bụng”, Luận văn phó tiến sĩ y dược.
2. Frank H.Netter “Các dạng của động mạch túi mật”, Atlas giải phẫu người: tr. 290.
3. Frank H.Netter “Các dạng của ống túi mật và ống gan”, Atlas giải phẫu người: tr. 277.
4. Trần Bình Giang & Đỗ Mạnh Hùng (1998), “Phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại bệnh viện Việt Đức”, Tập san Ngoại khoa: tr. 7 – 17.
5. Nguyễn Đình Hối (2000), “Bệnh sỏi đường mật ở Việt Nam, những
vấn đề đang đặt ra”, Ngoại khoa, XL(2): tr. 1-13.
6. Nguyễn Đình Hối & Nguyễn Hoàng Bắc (2001), “Cắt túi mật bằng phẫu thuật nội soi”, Ngoại khoa, XLV( 1): tr. 7-14.
7. Nguyễn Đình Hối, Nguyễn Hoàng Bắc & Đỗ Đình Công (2002), “Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh sỏi mật”, Y học TP Hồ Chí Minh, 6( 3): tr. 109-115.
8. Http://Nicesweetstar.Files.Wordpress.Com/2009/05/Tam-Giac- Calot-Tam-Giac-Gan-Mat.Jpg.
9. Trần Gia Khánh, Đỗ Kim Sơn, Trần Đình Thơ, Đoàn Thanh Tùng,
và cs (2006), “Thành phần cấu tạo sỏi đường mật chính. Phân tích bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại”, Tạp chí Y học Việt Nam, 7: tr. 16-22.
10. Trần Bảo Long (2009), “Đánh giá kết quả cắt túi mật nội soi áp dụng buộc nơ trong cơ thể và cầm máu động mạch túi mật bằng đốt điện lưỡng cực”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, Phụ trương 62(3): tr. 130-133.
11. Trần Bảo Long & Đoàn Thanh Tùng (2006), “Kết quả điều trị sỏi túi mật bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi không dùng clip qua 51 trường hợp từ 12/2005 – 8/2006”, Y học Việt Nam, Số đặc biệt – tháng 12/2006: tr. 313-319.
12. Trịnh Văn Minh (2004), “Giảiphẫu ngực – bụng”, Giải phẫu người, II tr. 396 – 404.
13. Đỗ Kim Sơn “Phẫu thuật sỏi đường mật tại bệnh viện Việt Đức trong 10 năm (1976-1985) 1139 trường hợp”, Công trình nghiên cứu khoa học 1981-1985, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: tr. 188-195.
14. Đỗ Kim Sơn (1967), ” Đường dẫn mật”, Giải phẫu bụng, NXB Y học: tr. 164 – 170.
15. Đỗ Kim Sơn (1984), “Sỏi mật”, Ngoại khoa tập 1, Trường đại học Y Hà Nội: tr. 158-163.
16. Trịnh Hồng Sơn (2004), “Những biến đổi giải phẫu đường mật, ứng dụngphâu thuật”, NXB Y học tr. 34 – 55.
17. Nguyễn Khánh Trạch (2000), “Điều trị sỏi mật”, Điều trị học nội
khoa tập 1, Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, NXB Y học: tr. 157-160.
18. Nguyễn Khánh Trạch (2000), “Sỏi mật”, Bài giảng bệnh học nội khoa tập 2 NXB Y học: tr. 157-160.
19. Trần Bình Giang, Đỗ Mạnh Hùng, Đỗ Tuấn Anh, Vũ Mạnh, và cs
(1998), “Phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại bệnh viện Việt Đức”, Ngoại khoa, Số đặc biệt – chuyên đề nội soi, phần II: tr. 7-10.
20. Triệu Triều Dương, Hồ Hữu An & Nguyễn Mạnh Chung (2011),
“Ứng dụng phương pháp mổ nội soi một lỗ qua rốn điều trị bệnh viêm túi mật tại bệnh viện TWQĐ 108”, Tạp chí Y – Dược học quân sự,
Chuyên đề ngoại bụng: tr. 44-50.
21. Đoàn Thanh Tùng (2005), “Viêm túi mật”, Cấp cứu ngoại khoa tiêu hóa, NXB Y học: tr. 158.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/