HÌNH ẢNH X-QUANG VIÊM TỤY CẤP VÀ MẠN

HÌNH ẢNH X-QUANG VIÊM TỤY CẤP VÀ MẠN ( Imaging of the Pancreas: Acute and Chronic Pancreatitis )

Với sự trợ giúp của nhiều minh họa chất lượng cao, cuốn sách này giải thích những điểm mạnh và hạn chế của các kỹ thuật khác nhau được sử dụng trong các hình ảnh của viêm tụy. Siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, hình ảnh cộng hưởng từ và hình ảnh can thiệp sẽ được xem xét riêng rẽ trong các môi trường của viêm tụy cấp tính và mãn tính.

Một phần nữa được dành cho hình ảnh của các biến chứng của những điều kiện này. Trong suốt cuốn sách, sự tỉ mỉ kỹ lưỡng đã được thực hiện để đảm bảo rằng người đọc sẽ đạt được một sự hiểu biết tốt nhất về các kết quả hình ảnh xuất phát từ sinh lý bệnh của các quá trình bệnh lý.

Tầm quan trọng của những phát hiện hình ảnh cho việc ra quyết định lâm sàng và điều trị được giải thích rõ ràng, và các giao thức được cung cấp sẽ hỗ trợ trong việc có được những hình ảnh tốt nhất có thể.

List Price:

$149.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

HÌNH ẢNH X-QUANG VIÊM TỤY CẤP VÀ MẠN

TÓM TẮT

Imaging of the Pancreas: Acute and Chronic Pancreatitis

Emil J. Balthazar, Alec J. Megibow, Roberto Pozzi Mucelli, Albert L. Baert

Price: $149.00

Paperback: 414 pages

Publisher: Springer; Softcover edition (January 25, 2011)

Language: English

ISBN-10: 3642055494

ISBN-13: 978-3642055492

Product Dimensions: 11 x 8.3 x 1 inches

Shipping Weight: 2 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/