Hội chứng chuyển hoá ở phụ nữ sau mãn kinh

Hội chứng chuyển hoá ở phụ nữ sau mãn kinh
Nghiên cứu cắt ngang có mục tiêu xác định tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hoá và các yếu tố liên quan ở phụ nữ sau mãn kinh tại tỉnh Hà Nam năm 2011. Kết quả cho thấy tỷ lệ hội chứng chuyển hoá ở phụ nữ sau mãn kinh là 25,8%. Tỷ lệ hội chứng chuyển hoá ở nhóm tăng đường máu là cao nhất (71,3%), tiếp đến là nhóm tăng huyết áp (58,3%), nhóm béo bụng (57,4%), nhóm tăng triglyceride (46,1%) và nhóm giảm HDL-C (36,3%). Phân tích hồi quy đa biến logistic có tính đến ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế-xã hội và lối sống cho thấy các yếu tố nguy cơ độc lập đối với hội chứng chuyển hoá là chỉ số khối cơ thể (OR=1,34 với mỗi sd=2,5 kg/m 2 , p=0,037), tỷ số vòng eo/vòng mông (OR=2,25 với mỗi sd=0,07, p<0,0001), huyết áp tối đa (OR=1,71 ứng với mỗi 10 mmHg, p<0,0001), sống ở thành thị (OR=3,12, p=0,021). So với tuổi mãn kinh 45-50, tuổi mãn kinh sau 50 tuổi là yếu tố bảo vệ trong hội chứng chuyển hoá (OR=0,30, p=0,004).

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/