KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SÓNG HUYẾT ÁP TỰ ĐỘNG (FLOTRAC) Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC-BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SÓNG HUYẾT ÁP TỰ ĐỘNG (FLOTRAC) Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC – BỆNH VIỆN QUÂN Y 175
Trần Quốc Việt1, Nguyễn Đức Thành1, Vũ Đình Ân1,
Diệp Hồng Kháng1, Đinh Văn Hồng

Mục tiêu: Khảo sát các chỉ số huyết động: thể tích nhát bóp (SV), biến thiên thể tích nhát bóp (SVV), cung lượng tim (CO) và sức cản mạch hệ thống (SVR) bằng phương pháp phân tích sóng huyết áp tự động (FloTrac) ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 31 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn điều trị từ tháng 07/2018 đến tháng 12/ 2019 tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Quân y 175.
Kết quả: Dân số nghiên cứu với đặc điểm nam chiếm tỉ lệ cao hơn nữ (Nam/nữ= 1,21/1), tuổi trung bình là 57,48 ± 14,62. Các bệnh nhân đưa vào đối tượng nghiên cứu trong tình trạng tổn thương đa cơ quan nặng với điểm APACHE 26,74±6,22 và điểm SOFA là 9,26±2,85. Tỉ lệ tử vong là 64,5%. Tại thởi điểm T0, có 48,4% bệnh nhân giảm sức cản mạch hệ thống với giá trị SVR là 829,16±293,4 ds.cm-5, 61,3% bệnh nhân có tình trạng thiếu dịch với biến thiên thể tích nhát bóp SVV trung bình là 14,42±7,36%.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.2596

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Có 61,3% bệnh nhân biểu hiện giảm thể tích nhát bóp SV nhưng cung lượng tim CO vẫn trong giới hạn bình thường. SVR và SVV thay đổi không ý nghĩa trong khi có sự cải thiện SV và CO có ý nghĩa tại những thời điểm sau của nghiên cứu.
Kết luận: Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn trong nghiên cứu có tình trạng thiếu dịch, giảm sức cản mạch hệ thống, đi kèm với giảm thể tích nhát bóp, nhưng cung lượng tim không thay đổi. Theo dõi các chỉ số huyết động phương pháp phân tích sóng huyết áp tự động (FloTrac) có ý nghĩa trong chẩn đoán thiếu dịch và hướng dẫn bù dịch, điều chỉnh vận mạch.

Theo dõi các chỉ số huyết động trên bệnh nhân sốc luôn là mối quan tâm hàng đầu của các thầy thuốc lâm sàng. Sốc nhiễm khuẩn là một bệnh lý nặng đặc trưng bởi sự giảm tưới máu mô do nhiều cơ chế kết hợp, trong đó có sự giãn mạch ngoại biên, thoát mạch, giảm khối lượng tuần hoàn và tổn thương làm giảm sức co bóp của cơ tim. Các rối loạn trên có thể được lượng hóa bởi các chỉ số: sức cản mạch máu hệ thống (SVR), biến thiên thể tích nhát bóp (SVV), thể tích nhát bóp (SV) và cung lượng tim (CO)[7]. Việc theo dõi liên tục và đánh giá một cách chính xác các chỉ số này góp phần đưa ra các quyết định điều trị hợp lý, kịp thời cho bệnh nhân sẽ góp phần nâng cao kết quả điều trị, giảm tỉ lệ biến chứng và tử vong

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/