KHOA HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG CƠ BẢN 2E

KHOA HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG CƠ BẢN 2E  ( Basic Clinical Neuroscience ).Khoa học thần kinh lâm sàng Cơ bản cung cấp cho các chuyên gia y tế và các bạn sinh viên một mô tả định hướng lâm sàng về giải phẫu thần kinh và sinh lý học thần kinh của con người. Giáo trình này cũng cung cấp nền tảng cơ bản về giải phẫu học và sinh lý bệnh học cho sự hiểu biết các bất thường thần kinh thông qua các mô tả ngắn gọn của các hệ thống chức năng với sự nhấn mạnh các cấu trúc quan trọng và các con đường có ý nghĩa lâm sàng.

Nó nhấn mạnh tính phân khu hóa của các cấu trúc giải phẫu cụ thể và con đường của các khiếm khuyết về thần kinh, bằng cách sử dụng minh họa giải phẫu 3-D. 

Khoa học thần kinh lâm sàng cơ bản bao gồm thông tin lâm sàng quan trọng, một phần chú giải các thuật ngữ liên quan, cùng các câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương làm cho cuốn sách này toàn diện và là công cụ tuyệt vời cho việc ôn thi vấn đáp cũng như một cuốn giáo trình đào tạo chuyên môn lý tưởng.

Năm Xuất bản:

      2007

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

KHOA HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG CƠ BẢN 2E

TRÍCH DẪN

Basic Clinical Neuroscience

Paul A. Young, Paul H. Young, Daniel L. Tolbert

Price: $40.47

Paperback: 384 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; Second edition (October 10, 2007)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/