ATLAS GIẢI PHẪU MRI NÃO ĐỊNH KHU VỚI LIÊN QUAN CHỨC NĂNG

ATLAS GIẢI PHẪU MRI NÃO ĐỊNH KHU VỚI LIÊN QUAN CHỨC NĂNG .Cuốn sách này cung cấp một đánh giá độc đáo về giải phẫu phân khu của não từ các hình ảnh cộng hưởng từ MRI trong mối tương quan giữa các hình giải phẫu chất lượng cao với hình ảnh MRI tương ứng. 

Cuốn sách bao gồm một đánh giá lịch sử của việc lập bản đồ bộ não và một phân tích về những kế hoạch tham khảo thiết yếu được sử dụng cho việc nghiên cứu bộ não người. Các chương tiếp theo cung cấp một đánh giá chi tiết giải phẫu rãnh và cuộn của vỏ não người, hướng dẫn người đọc thông qua một giải thích cấu trúc các bộ phận của vỏ não qua các hình ảnh MRI độ phân giải cao. 

Mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của não được tiếp cận theo kiểu cắt lớp với sự phân tích về các phương pháp hình ảnh và giải phẫu cần thiết. Các khu vực trung tâm, vùng xung quanh cống não sylvius, thùy giữa và thùy chẩm được chú ý đặc biệt. Hình ảnh của cấu trúc nhân não được bao quát. Một phần mở rộng về giải phẫu các khớp sọ kết thúc cuốn sách. 

Các nhà khoa học về thần kinh, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ chuyên khoa thần kinh, bác sĩ phẫu thuật thần kinh và nhà khoa học nghiên cứu hành vi của con người sẽ tìm thấy ở cuốn sách này những hướng dẫn hữu ích đưa họ đến một sự hiểu biết tốt hơn về cấu trúc và chức năng từng phân khu của não.

Năm Xuất bản:

      2005

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

ATLAS GIẢI PHẪU MRI NÃO ĐỊNH KHU VỚI LIÊN QUAN CHỨC NĂNG

TÓM TẮT

Atlas of Regional Anatomy of the Brain Using MRI: With Functional Correlations

Jean C. Tamraz, Youssef Comair, Hans O. Lüders

Price : $270.99

Paperback: 344 pages

Publisher: Springer (December 2, 2005)

Language: English

ISBN-10: 3540278761

ISBN-13: 978-3540278764

Product Dimensions: 7.6 x 0.7 x 10.6 inches

Shipping Weight: 2.1 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/