Kiến thức thực hành về quản lý chất thải y tế của nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Hải Dương năm 2013

Kiến thức thực hành về quản lý chất thải y tế của nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Hải Dương năm 2013
Tác giả: Trần Thị Thuý Hà, Nguyễn Văn Hanh, Phạm Minh Khuê
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang nhằm mục tiêu mô tả kiến thức, thực hành về quản lý chất thải y tế của nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Hải Dương, năm 2013. Thông tin được thu thập dựa trên phỏng vấn sử dụng bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Kết quả cho thấy 77,83% nhân viên y tế và 73,39% vệ sinh viên có kiến thức chung về quản lý chất lượng y tế; 49% nhân viên y tế và 63% vệ sinh viên chưa biết đủ 5 tác hại của chất thải y tế. Có 98,61% nhân viên y tế có quan tâm tới việc thực hiện quy chế quản lý chất lượng y tế (tỷ lệ này ở vệ sinh viên là 99,1%); có 98,15% nhân viên y tế có thực hiện phân loại tại nguồn phát sinh (vệ sinh viên là 95,6%) ; 97,22% nhân viên y tế nhắc nhở người nhà bệnh nhân bê bỏ rác đúng nơi quy định (vệ sinh viên là 98,2%). Số nhân viên y tế bị thương do vật sắc nhọn chiếm 12,7%; số vệ sinh viên bị thương do vật sắc nhọn chiếm số ít hơn so với nhân viên y tế (7,9%) (p<0,05). Có mối liên hệ chặt chẽ giữa kiến thức và thực hành. Kết quả nghiên cứu cho thấy các bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Hải Dương cần tăng cường tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế và vệ sinh viên về quản lý chất lượng y tế

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...