Thực trạng và nhu cầu đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu của sinh viên năm cuối đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

Thực trạng và nhu cầu đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu của sinh viên năm cuối đại học quốc gia Hà Nội năm 2014
Tác giả: Đặng Đức Nhu, Nguyễn Thị Thơm
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả thực trạng và nhu cầu đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu của sinh viên năm cuối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014. Kết quả nghiên cứu trên 540 sinh viên cho thấy có 61,67% đã từng tham gia sơ cứu và tỷ lệ nam sinh tham gia sơ cứu nhiều hơn nữ sinh. Trong đó, trường hợpsơ cứu bỏng chiếm tỷ lệ cao nhất (23,39%), tỷ lệ thấp nhất đối với sơ cứu ngừng tim phổi (2,88%) và sơ cứu gãy xương (2,42%). Có tới 450 sinh viên (83,49%) có nhu cầu được đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu. Nội dung có nhu cầu đào tạo cao nhất là sơ cứu ngừng tim phổi (25,87%), sơ cứu ngất (19,56%), sơ cứu gãy xương (18,56%)và tương đương tỷ lệ này ở nam và nữ. Tập huấn ngắn hạn là hình thức đào tạo được sinh viên lựa chọn nhiều nhất (59,47%). Như vậy, nhu cầu đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu của 540 sinh viên năm cuối Đại học Quốc gia Hà Nội khá cao. Các khóa học tập huấn ngắn hạn trong trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp sẽ đáp ứng được phần lớn nhu cầu của sinh viên đối với kiến thức và thực hành sơ cấp cứu ban đầu

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...