Kiến thức về bệnh tay chân miệng của người dân tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái năm 2013

Kiến thức về bệnh tay chân miệng của người dân tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái năm 2013
Tác giả: Vũ Thị Huyền, Lê Thị Thanh Xuân, Hoàng Thị Thu Hà, Phạm Thị Thoa, Lê Thị Tài
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 200 hộ gia đình được thực hiện tại xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái năm 2013 nhằm mô tả kiến thức và một số yếu tố liên quan về bệnh tay chân miệng của người dân. Kết quả: Kiến thức chung của người dân về bệnh tay chân miệng đạt 11,0%, không đạt 89,0%. Người dân có kiến thức khá tốt về đối tượng dễ mắc bệnh tay chân miệng nhưng lại chưa có kiến thức đầy đủ về đường lây truyền, triệu chứng bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa nghề nghiệp và kiến thức về bệnh tay chân miệng của đối tượng nghiên cứu. Người làm ruộng có kiến thức về bệnh tay chân miệng đạt thấp hơn các đối tượng khác 21,2%. Nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa trình độ học vấn và kiến thức phòng chống bệnh tay chân miệng của đối tượng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu gợi ý công tác tuyên tuyền về bệnh tay chân miệng nên tập trung vào người làm ruộng, buôn bán, khác tại khu vực miền núi trong thời gian tới, nội dung tuyên truyền về đường lây truyền, triệu chứng bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/