MỨC ĐỘ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SIÊU ÂM TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MỘT SỐ BẤT THƯỜNG SỌ NÃO CỦA THAI NHI

MỨC ĐỘ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SIÊU ÂM TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MỘT SỐ BẤT THƯỜNG SỌ NÃO CỦA THAI NHI
Tiến Lưu Đoàn 1,, Thị Hồng Nhung Nguyễn 
Mục tiêu: đánh giá mức độ đồng thuận của siêu âm và cộng hưởng từ trong phát hiện các bất thường sọ não thai nhi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu mô tả trên 66 trường hợp có chẩn đoán hoặc nghi ngờ bất thường sọ não thai nhi tại Bệnh viện Đại học Y Hà nội. Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y học, sử dụng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: nghiên cứu cho thấy có 98 bất thường sọ não thai nhi được phát hiện trên cộng hưởng từ trong 66 trường hợp. Cộng hưởng từ phát hiện thêm các tổn thương mới mà siêu âm bỏ qua. Trong 98 bất thường trên cộng hưởng từ thì có 12 bất thường cộng hưởng từ phát hiện và bổ sung thêm chẩn đoán cho với siêu âm (chiếm 12,24%) và có 24 bất thường (chiếm 24,5%) cộng hưởng từ phát hiện và làm thay đổi chẩn đoán ban đầu của siêu âm và có 62 bất thường (63,26%) siêu âm và cộng hưởng từ có cùng kết quả. Mức độ đồng thuận của cộng hưởng từ và siêu âm cao nhất trong bất thường giãn não thất và các tổn thương dạng nang với giá trị Kappa lần lượt là 0,87 và 0,84. Mức độ đồng thuận yếu nhất của cộng hưởng từ và siêu âm trong bất thường chảy máu não với giá trị Kappa 0 (không đồng thuận) và bất thường vỏ não với giá trị Kappa 0,46 (mức độ đồng thuận yếu). Kết luận: Cộng hưởng từ phát hiện thêm các bất thường sọ não thai nhi, đặc biệt là bất thường phát triển vỏ não và chảy máu não. Ngoài ra cộng hưởng từ có thể phát hiện thêm các tổn thương mà siêu âm hạn chế đánh giá.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02988

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

Bất thường bẩm sinh sọ não ở thai nhi là một trong  những  bất  thường  bẩm  sinh  hay  gặp nhất.1Có  nhiều  phương  pháp  chẩn  đoán  trướcsinhkhác nhau trong đó siêu âm đóng vai trò quan trọng hàng đầu hiện nay.2Hầu hết các dị tật của thai nhi đều cóthể được phát hiện trên siêu  âm.3Tuy  nhiên  do  một  số  nguyên  nhân khách quan như thai phụ béo phì, thiểu ối, đa thai hoặc vào những tháng cuối của thai kỳ khi mà hộp sọ gần như khép kín thì việc đánh giá trên siêu âm thường hạn chế.4Trong khi đó cộng hưởng từ thai nhi đã được đưa  vào  sử  dụng  từ  năm  1983  và  ngày  càng được  ứng  dụng  nhiều  nơi  trên  thế  giới.5Cộng hưởng từ tỏ ra rất hữu ích cho việc đánh giá các tổn thương của hầu hết các cơ quan đặc biệt là bất thường về hệ thần kinh của thai nhi mà trên siêuâm nghi ngờ. 5Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng cộng hưởng từ đánh giá một cách khách quan cũng như bổ sung thêm một số bất thường sọ não thai nhi mà siêu âm hạn chế đánh giá.5,6,7Tại Việt Nam hiện nay cộng hưởng từ đã được đưa vào sử dụng để sàng lọc những bất thường sọ não thai nhi ở một số bệnh viện lớn tuy nhiên vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể nào về việc phát hiện bất thường sọ não thai nhi trên cả siêu âm và cộng hưởng từ.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/