Tagged: chẩn đoan trước sinh

MỨC ĐỘ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SIÊU ÂM TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MỘT SỐ BẤT THƯỜNG SỌ NÃO CỦA THAI NHI

MỨC ĐỘ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SIÊU ÂM TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MỘT SỐ BẤT THƯỜNG SỌ NÃO CỦA THAI NHI

MỨC ĐỘ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SIÊU ÂM TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MỘT SỐ BẤT THƯỜNG SỌ NÃO CỦA THAI NHI Tiến Lưu Đoàn 1,, Thị Hồng Nhung Nguyễn  Mục tiêu:...

Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh và xử trí sau sinh tắc tá tràng bẩm sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh và xử trí sau sinh tắc tá tràng bẩm sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh và xử trí sau sinh tắc tá tràng bẩm sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương.Trong quá trình phát triển của...

Chẩn đoán trước sinh bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật lai phân tử ngược

Chẩn đoán trước sinh bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật lai phân tử ngược

Luận văn Chẩn đoán trước sinh bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật lai phân tử ngược (Reverse hybridization).Thalassemia là một dạng bệnh của huyết sắc tố – hemoglobin (HST – Hb) phổ biến trên thế...

Siêu âm chẩn đoán trước sinh và xử trí thai có thoát vị cơ hoành tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 2008-2014

Siêu âm chẩn đoán trước sinh và xử trí thai có thoát vị cơ hoành tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 2008-2014

Luận văn Siêu âm chẩn đoán trước sinh và xử trí thai có thoát vị cơ hoành tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 2008-2014.Thoát vị cơ hoành hay thoát vị hoành bẩm...

Phát hiện người lành mang đột biến gen CYP21A2 và chẩn đoán trước sinh bệnh tăng sản thượng bẩm sinh thể thiếu enzym 21-hydroxylase

Phát hiện người lành mang đột biến gen CYP21A2 và chẩn đoán trước sinh bệnh tăng sản thượng bẩm sinh thể thiếu enzym 21-hydroxylase

Luận văn Phát hiện người lành mang đột biến gen CYP21A2 và chẩn đoán trước sinh bệnh tăng sản thượng bẩm sinh thể thiếu enzym 21-hydroxylase.Tăng sản thượng thận bẩm sinh (TSTTBS, Congenital Adrenal...

Nghiên cứu đột biến gen β globin và chẩn đoán trước sinh bệnh β thalassemia tại bệnh viện Nhi Trung ương

Nghiên cứu đột biến gen β globin và chẩn đoán trước sinh bệnh β thalassemia tại bệnh viện Nhi Trung ương

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu đột biến gen β globin và chẩn đoán trước sinh bệnh β thalassemia tại bệnh viện Nhi Trung ương.Beta thalassemia (β Thalassemia) là một bệnh di...

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TIM THAI TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH TRƯỚC SINH

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TIM THAI TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH TRƯỚC SINH

Luận án VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TIM THAI TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH TRƯỚC SINH.Bệnh tim bẩm sinh (BTBS) là một trong những dị tật bẩm sinh thường gặp, chiếm tỉ lệ...

Ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ huỳnh quang để phát hiện sớm một số bất thường nhiễm sắc thể trong chẩn đoán trước sinh

Ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ huỳnh quang để phát hiện sớm một số bất thường nhiễm sắc thể trong chẩn đoán trước sinh

Đề tài cấp Bộ Ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ huỳnh quang để phát hiện sớm một số bất thường nhiễm sắc thể trong chẩn đoán trước sinh.Sinh con dị tật đã gây...

Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh những bất thường ở thành bụng trước bằng siêu âm tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh những bất thường ở thành bụng trước bằng siêu âm tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

Luận văn Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh những bất thường ở thành bụng trước bằng siêu âm tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.Trong quá trình phát triển của thai, thành bụng được...

Xác định người lành mang gen và chẩn đoán truớc sinh bệnh thoái hóa cơ tủy

Xác định người lành mang gen và chẩn đoán truớc sinh bệnh thoái hóa cơ tủy

Luận án Xác định người lành mang gen và chẩn đoán truớc sinh bệnh thoái hóa cơ tủy.Bệnh thoái hóa cơ tủy (SMA-Spinal Muscular Atrophy) được mô tả đầu tiên bởi nhà thần kinh...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/