Nghiên cứu gây tê đám rối thần kinh cánh tay với kỹ thuật quanh mạch theo hướng nách-mỏm quạ

Nghiên cứu gây tê đám rối thần kinh cánh tay với kỹ thuật quanh mạch theo hướng nách-mỏm quạ

Luận án tiến sỹ y học : Hoàng Văn Chương

Chuyên ngành : Bệnh học nội khoa  :   Năm bảo vệ : 2000

Hướng dẫn khoa học : GS. Nguyễn Thụ;  PGS.TS Nguyễn Đức Mối

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2000.00568

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/