Nghiên cứu một số chỉ số sinh học trên huyệt nguyên

Luận án Nghiên cứu một số chỉ số sinh học trên huyệt nguyên.Châm cứu có một lịch sử lâu đời, là một trong những phương pháp chữa bênh không dùng thuốc của Y học cổ truyền. Phương pháp chữa bênh bằng châm cứu không những được sử dụng ở nước ta mà còn được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Cơ sở chữa bênh của châm cứu là huyệt và kinh lạc. Nhưng Y học hiện đại lại không có khái niệm về huyệt và kinh lạc. Vậy thực chất huyệt và kinh lạc có tổn tại khách quan hay không ?. Đó là vấn đề mà các nhà nghiên cứu về châm cứu quan tâm.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2005.00770

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hàng loạt công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã được tiến hành và góp phần nhất định vào việc làm sáng tỏ bản chất, đặc điểm của một số huyệt, đường kinh cũng như ảnh hưởng của châm cứu lên chức năng của các hệ thống cơ quan trong cơ thể [13], [17], [18], [25], [28], [37], [42], [49], [57], [71].

Trong hệ thống huyệt thuộc các đường kinh (kinh huyệt) của cơ thể, có nhiều loại huyệt, trong đó có huyệt Nguyên. Mỗi đường kinh chính dương có một huyệt Nguyên, mỗi đường kinh chính âm cũng có một huyệt Nguyên ở vị trí của huyệt Du. Theo Y học cổ truyền, huyệt Nguyên là huyệt mà nguyên khí của Tam tiêu khi lưu thông trong 12 kinh chính sẽ dừng lại ở đó, là huyệt đại diện cho kinh khí của từng đường kinh (bản kinh) vì vậy nó được sử dụng để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh thuộc tạng phủ, kinh lạc có liên quan [5], [8], [22], [31], [59]. Đã có một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về huyệt Nguyên ở các khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên những công trình này hoặc mới chỉ đề cập đến một vài huyệt trong tổng số 12 cặp huyệt Nguyên, hoặc mới chỉ nghiên cứu trên trẻ nhỏ [18], [28], (theo[59]). Để góp phần làm sáng tỏ các đặc điểm của huyệt Nguyên, những biến đổi của nó khi cơ thể có bệnh hoặc khi tác động vào một huyệt nào đó trong cơ thể, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với các mục tiêu sau:

1.  Xác định một số đặc điểm, như diện tích huyệt, điện trở da, cường độ dòng điện qua da và nhiệt độ da tại 12 cặp huyệt Nguyên ở người bình thường và bệnh nhân viêm loét dạ dày – tá tràng.

2. Đánh giá sự thay đổi các chỉ số này của 12 cặp huyệt Nguyên trước và sau 30 phút điện châm huyệt Túc tam lý ở người bình thường và bệnh nhân viêm loét dạ dày – tá tràng.

MỤC LỤC
Đặt vân đề 1
Chương 1. Tổng quan tài liệu 3
1.1. Quan niêm của Y học cổ truyền về huyệt châm cứu và hê kinh lạc 3
1.1.1. Huyệt châm cứu 3
1.1.2. Hệ kinh lạc 7
1.1.3. Tác dụng của huyệt và kinh lạc 10
1.2. Một số nghiên cứu của Y học hiện đại về kinh lạc và huyệt 11
1.2.1. Một số nghiên cứu về hệ kinh lạc 11
1.2.2. Một số nghiên cứu về huyệt 13
1.3. Anh hưởng của châm cứu lên chức năng của các cơ quan trong cơ thể 24
Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 37
2.1. Đối tượng nghiên cứu 37
2.2. Các chỉ số nghiên cứu 39
2.3. Phương pháp nghiên cứu 40
2.4. Nơi thực hiện đề tài 48
2.5. Phương pháp xử lý số liệu 48
2.6. Đạo đức trong nghiên cứu 49
Chương 3. Kết quả nghiên cứu 50
3.1. Kết quả nghiên cứu trên người bình thường 50
3.2. Kết quả nghiên cứu trên bệnh nhân viêm loét dạ dày – tá tràng 76
3.3. Sự thay đổi các đặc điểm của 12 cặp huyệt Nguyên sau điện châm huyệt
Túc tam lý 83
Chương 4. Bàn luận 90
4.1. Đặc điểm sinh học tại 12 cặp huyệt Nguyên ở người bình thường 90
4.2. Đặc điểm 12 cặp huyệt Nguyên ở bệnh nhân viêm loét dạ dày – tá tràng …112
4.3. Sự thay đổi đặc điểm 12 cặp huyệt Nguyên trước và sau châm huyệt Túc tam
lý . „……’…..7 . 117
Kết luận 124
Tài liệu Tham khảo Phụ lục 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/