Nghiên cứu một số limpho bào máu sự thâm nhiễm TCD8,NK và sự biểu lộ Protein LMP1,P53,MDM2 ở bệnh nhân ung thư vòm họng

Nghiên cứu một số limpho bào máu sự thâm nhiễm TCD8,NK và sự biểu lộ Protein LMP1,P53,MDM2 ở bệnh nhân ung thư vòm họng

Luận án tiến sỹ y học : Đỗ Hòa Bình

Chuyên ngành : Sinh Lý bệnh học ; năm bảo vệ 2003

Hướng dẫn khoa học : GS.TSKH Phan Thị Phi Phi

MÃ TÀI LIỆU

LA.2003.00238

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/