Tình hình tiêu chảy và điều kiện vệ sinh ở gia đình liên quan đến bệnh tiêu chảy ở cộng đồng

Tình hình tiêu chảy và điều kiện vệ sinh ở gia đình liên quan đến bệnh tiêu chảy ở cộng đồng

Luận án tiến sỹ y học : Chuyên ngành vệ sinh học xã hội và tổ chức y tế

Hướng dẫn khoa học : GS.TS Đào Ngọc Phong; PGS.TS Trương Việt Dũng

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2003.00610

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/