Nghiên cứu phương pháp nút mạch chọn lọc điều trị chảy máu do thương tổn động mạch thận

Luận án Nghiên cứu phương pháp nút mạch chọn lọc điều trị chảy máu do thương tổn động mạch thận.Chảy máu thận do nguyên nhân mắc phải là biến cố thường gặp và đáng ngại trong thực hành lâm sàng tiết niệu, thường xảy ra sau chấn thương – vết thương thận hoặc sau những can thiệp y khoa như phẫu thuật lấy sỏi thận, cắt một phần thận, cắt chỏm nang thận, sinh thiết thận…

Trước đây, nếu điều trị nội khoa bảo tồn không hiệu quả, để kiểm soát tình trạng chảy máu, không hiếm trường hợp phải phẫu thuật cắt bỏ thận để cầm máu [1], [8], [15]. Báo cáo trong nước cho thấy cắt thận để cầm máu trong phẫu thuật điều trị chảy máu do chấn thương, vết thương thận và do can thiệp y khoa có tỷ lệ khá cao, với tỷ lệ 34,69 đến 67,39% [1], [8]. Tình hình

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2018.00105

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

trên ở các nước khác cũng tương tự, những trường hợp chảy máu do chấn thương – vết thương thận hoặc do can thiệp y khoa khi có chỉ định can thiệp ngoại khoa thì khả năng cắt bỏ thận cũng khá cao, với tỷ lệ lên đến 62 – 64% [97]. Bên cạnh khả năng cao phải cắt thận thì bệnh nhân còn phải chịu một phẫu thuật lớn trong tình trạng nguy kịch và/hoặc phức tạp ở giai đoạn hậu
phẫu. Trong hơn 2 thập kỷ qua, với sự tiến bộ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và kỹ thuật ngày càng hoàn thiện, nút mạch chọn lọc giúp điều trị hiệu quả đa số các trường hợp chảy máu do thương tổn mạch máu thận [43], [111]. Nút mạch thận là kỹ thuật nhằm gây tắc toàn bộ hoặc một vài nhánh động mạch thận [79]. Một số báo cáo như Fisher RD (1989), Miller D.C
(2002), Vignali C. (2004), Heye Sam (2005) và Vozianov S. (2015) cho rằng phương pháp nút mạch thận chọn lọc tỏ ra khá an toàn và hiệu quả trong việc kiểm soát chảy máu do tổn thương động mạch thận [43], [49], [75], [111], [112]. Một nghiên cứu của Ramaswamy RS và cs (2016) cho thấy nút mạch chọn lọc giúp giảm tỉ lệ cắt thận lên đến 78% và 83% ở chấn thương thận độ IV và độ V [87].2 Tuy nhiên, các tác giả cũng cho rằng cần tiếp tục can thiệp, theo dõi lâu dài với số lượng lớn bệnh nhân để khẳng định tính hiệu quả và mức độ an toàn của phương pháp này.
Trong nước, ghi nhận một số báo cáo liên quan đến vai trò của phương pháp nút mạch thận chọn lọc trong điều trị các trường hợp chảy máu thận như Hoàng Long và cs. (2009) [7], Trần Lê Linh Phương và cs. (2009) [11], Trần Hữu Vinh (2014) [16], Trần Thanh Phong và Phạm Mạnh Sùng (2010) [9]. Các tác giả đều có chung nhận định rằng đây là phương pháp ít xâm hại, an
toàn và hiệu quả để điều trị các trường hợp chảy máu thận. Ngoài ra, một số sách chuyên ngành tiết niệu cũng có nhắc đến vai trò của phương pháp này trong tiếp cận một trường hợp chảy máu thận do các nguyên nhân mắc phải như Ngô Gia Hy (1980) [6], Vũ Lê Chuyên (2002) [3], Trần Đức Hoè (2003) [5], Vũ Nguyễn Khải Ca, Hoàng Long (2008) [1], Trần Văn Sáng, Trần Ngọc Sinh (2011) [14].
Qua đó cho thấy việc nghiên cứu tính hiệu quả và an toàn của phương pháp nút mạch thận chọn lọc điều trị chảy máu do thương tổn động mạch thận mắc phải trong điều kiện ở nước ta hiện nay là cần thiết. Để xác định mức độ thành công và mức độ an toàn của phương pháp nút mạch chọn lọc điều trị chảy máu do tổn thương động mạch thận tại bệnh viện Bình Dân và bệnh viện Chợ Rẫy là bao nhiêu? Chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu phương pháp nút mạch chọn lọc điều trị chảy máu do thương tổn động mạch thận”

MỤC LỤC

Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh – Việt
Danh mục các bảng, biểu đồ, hình, sơ đồ
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU …………………………………………………… 4
1.1. Giải phẫu học thận………………………………………………………………………. 4
1.2. Chụp mạch số hóa xóa nền…………………………………………………………. 21
1.3. Nút mạch chọn lọc điều trị thương tổn động mạch thận mắc phải:
khảo sát y văn…………………………………………………………………………… 32
Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………. 39
2.1. Thiết kế nghiên cứu …………………………………………………………………… 39
2.2. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………… 39
2.3. Cỡ mẫu…………………………………………………………………………………….. 40
2.4. Phương pháp chọn mẫu ……………………………………………………………… 40
2.5. Phương pháp thu thập số liệu ……………………………………………………… 40
2.6. Biến số nghiên cứu ……………………………………………………………………. 54
2.7. Tóm tắt tiến trình nghiên cứu ……………………………………………………… 58
2.8. Vai trò của người nghiên cứu ……………………………………………………… 59
2.9. Xử lý số liệu……………………………………………………………………………… 60
2.10. Vấn đề y đức…………………………………………………………………………… 60Chƣơng 3. KẾT QUẢ………………………………………………………………………… 62
3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu ………………………………………………………….. 62
3.2. Tỷ lệ thành công ……………………………………………………………………….. 77
3.3. Tai biến – biến chứng…………………………………………………………………. 86
Chƣơng 4. BÀN LUẬN ……………………………………………………………………… 89
4.1. Đặc điểm lâm sàng mẫu nghiên cứu…………………………………………….. 89
4.2. Kết quả điều trị các thương tổn động mạch thận mắc phải bằng nút
mạch thận chọn lọc………………………………………………………………….. 100
4.3. Tính an toàn của can thiệp mạch số hóa xóa nền …………………………. 111
4.4. Các yếu tố tiên lượng khả năng thất bại trong lần can thiệp đầu tiên 117
4.5. Những điểm mạnh và hạn chế của đề tài…………………………………….. 123
4.6. Những điểm mới và tính ứng dụng của đề tài ……………………………… 124
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………….. 125
KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………. 127
DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BN : Bệnh nhân
CMSHXN : Chụp mạch số hóa xóa nền
cs. : Cộng sự
CT – VTT : Chấn thương – vết thương thận
ĐM : Động mạch
ĐTĐ : Đái tháo đường
NC : Nghiên cứu
SA : Siêu âm
TH : Trường hợp
THA : Tăng huyết áp
TM : Tĩnh mạch
TPTNT : Tổng phân tích nước tiểu
XQ – CLVT : X – quang cắt lớp vi tínhBẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH – VIỆT
Tiếng Anh Tiếng Việt
Aggressive renorrhaphy Phẫu thuật khâu thận tích cực
American Association for the Surgery
of Trauma (AAST)
Hội phẫu thuật chấn thương Hoa Kỳ
Arterio – Venous Fistula (AVF) Rò động – tĩnh mạch
Catheter/ microcatheter Ống thông/ vi ống thông
Computed tomography scans (CT
scans)
X – quang cắt lớp vi tính
Detachable balloons Bóng chèn tách rời được
Digital Subtraction Angiography
(DSA)
Chụp mạch số hóa xóa nền
Iatrogenic Do can thiệp y khoa = do phẫu thuật
= do y thuật
Intravenous pyelography (IVP) Chụp hình hệ niệu tiêm thuốc cản
quang tĩnh mạch
Magnetic Resonance Imaging (MRI) Chụp cộng hưởng từ
Metallic coils Cuộn kim loại
Metallic microcoils Vi cuộn kim loại
Non – resorbable materials Vật liệu không hấp thụ được
Occluder Dù bítTiếng Anh Tiếng Việt
Percutaneous nephrolithotomy
(PCNL)
Lấy sỏi thận qua da
Post – Embolization Syndrome (PES) Hội chứng sau thuyên tắc
Pseudoaneurysm (PA) Giả phình mạch máu = phình giả
mạch máu
Resorbable materials Vật liệu hấp thụ được
Segmental artery Động mạch phân thuỳ
Selective Renal Arterial Embolization
(SRAE)
Nút động mạch thận chọn lọc
Sheath Bộ thông nòng
Sub – selective Chọn lọc (chọn lọc một phần)
Superselective Siêu chọn lọc
Transarterial embolization (TAE) Nút mạch (qua) động mạchDANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 1.1. Phân độ tổn thương thận theo AAST (2004)……………………………… 9
Bảng 1.2. Phân độ AAST chỉnh sửa theo Buckley và McAninch (2011) …… 10
Bảng 1.3. Nguyên nhân thường gặp của tổn thương thận (Heye, 2005) …….. 17
Bảng 2.1. Các tai biến – biến chứng xảy ra và cách xử trí ……………………….. 53
Bảng 2.2. Các biến số nghiên cứu…………………………………………………………. 55
Bảng 3.1. Phân bố tuổi theo nguyên nhân gây tổn thương động mạch. ……… 62
Bảng 3.2. Phân bố các loại vi khuẩn gây bệnh (n = 18) …………………………… 70
Bảng 3.3. Đặc điểm bệnh lý các TH nhiễm khuẩn niệu (n = 18). ……………… 70
Bảng 3.4. Phân bố tần suất biểu hiện các triệu chứng lâm sàng………………… 72
Bảng 3.5. Phân bố thời gian điều trị nội khoa bảo tồn theo nhóm nguyên nhân
tổn thương thận. …………………………………………………………………… 72
Bảng 3.6. Phân bố tần suất và kích thước các loại thương tổn………………….. 76
Bảng 3.7. Tần suất phân bố thương tổn mạch máu theo vị trí…………………… 77
Bảng 3.8. Phân bố thời gian can thiệp. ………………………………………………….. 77
Bảng 3.9. Phân bố mức độ chọn lọc theo số lượng tổn thương động mạch thận
trong lần can thiệp đầu tiên……………………………………………………. 80
Bảng 3.10. Phân bố mức độ thành công về kỹ thuật theo nguyên nhân tổn
thương trong lần can thiệp đầu tiên. ……………………………………….. 80
Bảng 3.11. Phân bố mức độ chọn lọc theo chất liệu nút mạch trong lần can
thiệp đầu tiên……………………………………………………………………….. 81
Bảng 3.12. Các yếu tố tiên lượng đến thất bại về kỹ thuật. ………………………. 82
Bảng 3.13. Phân bố tỷ lệ thành công lâm sàng theo nhóm nguyên nhân tại thời
điểm ngày thứ 3 sau can thiệp. ………………………………………………. 83Bảng 3.14. Các yếu tố tiên lượng đến thất bại về lâm sàng………………………. 85
Bảng 3.15. Phân bố ước lượng nhu mô thận bị nút mạch trên 4 bệnh nhân có
THA mới xuất hiện. ……………………………………………………………… 87
Bảng 3.16. Phân bố các triệu chứng liên quan đến hội chứng sau nút mạch.. 88
Bảng 3.17. Phân bố tần suất xảy ra hội chứng sau nút mạch với lượng nhu
mô bị mất. …………………………………………………………………………… 88
Bảng 4.1. Các dạng thương tổn động mạch thận mắc phải ………………………. 97
Bảng 4.2. Phân bố kết quả nút mạch điều trị chảy máu thận mắc phải. ……. 103
Bảng 4.3. Kết quả nút mạch thận chọn lọc sau chấn thương thận……………. 107
Bảng 4.4. Phân bố các nguyên nhân tổn thương động mạch thận
do y thuật…………………………………………………………………………… 109
Bảng 4.5. Thời gian trùng hợp của Histoacryl® theo tỷ lệ pha loãng với
Lipiodol®………………………………………………………………………….. 120DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Trang
Biểu đồ 3.1. Phân bố theo giới tính……………………………………………………….. 63
Biểu đồ 3.2. Phân bố giới tính theo nguyên nhân gây tổn thương……………… 63
Biểu đồ 3.3. Phân bố nơi sinh sống……………………………………………………….. 64
Biểu đồ 3.4. Phân bố nơi sinh sống theo nguyên nhân tổn thương. …………… 64
Biểu đồ 3.5. Phân bố bên thận tổn thương……………………………………………… 65
Biểu đồ 3.6. Phân bố bên thận tổn thương theo nhóm nguyên nhân. …………. 65
Biểu đồ 3.7. Phân bố nguyên nhân gây tổn thương mạch máu thận…………… 66
Biểu đồ 3.8. Phân bố mức độ tổn thương thận theo phân độ AAST. …………. 67
Biểu đồ 3.9. Phân bố mức độ tổn thương thận theo phân độ AAST. …………. 67
Biểu đồ 3.10. Phân bố tần suất thương tổn phối hợp……………………………….. 68
theo nguyên nhân gây tổn thương…………………………………………………………. 68
Biểu đồ 3.11. Phân bố tần suất các bất thường hệ niệu kèm theo trên thận
có tổn thương mạch máu……………………………………………………….. 69
Biểu đồ 3.12. Phân bố tần suất các bệnh lý nền kèm theo………………………… 71
Biểu đồ 3.13. Phân bố thời gian điều trị nội khoa bảo tồn. ………………………. 72
Biểu đồ 3.14. Phân bố tần suất các chỉ định chụp mạch số hóa xoá nền…….. 73
Biểu đồ 3.15. Phân bố tần suất bệnh nhân với mức độ truyền máu
trước can thiệp……………………………………………………………………… 74
Biểu đồ 3.16. Phân bố số lượng tổn thương mạch máu thận…………………….. 75
Biểu đồ 3.17. Phân bố tần suất các loại thương tổn…………………………………. 76
Biểu đồ 3.18. Phân bố vật liệu sử dụng thuyên tắc………………………………….. 78
Biểu đồ 3.19. Phân bố loại ống thông mạch máu được sử dụng. ………………. 78
Biểu đồ 3.20. Thành công về kỹ thuật trong lần can thiệp đầu tiên. ………….. 79DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 1.1. Hình thể trong của thận…………………………………………………………… 4
Hình 1.2. Mạch máu thận………………………………………………………………………. 6
Hình 1.3. Chấn thương thận độ I, II, III, IV (theo phân loại AAST)………….. 11
Hình 1.4. Chấn thương thận độ IV, V (theo phân loại AAST)………………….. 12
Hình 1.5. Tụ máu dưới bao thận …………………………………………………………… 13
BN nam, 35 tuổi, tụ máu dưới bao thận do tai nạn giao thông………………….. 13
Hình 1.6. Rách vỏ thận và tụ máu quanh thận ………………………………………… 13
Hình 1.7. Rách vỏ – tủy không liên quan bể thận, dập gan……………………….. 14
Hình 1.8. Rách nhu mô liên quan hệ thống góp, máu cục trong bàng quang. 14
Hình 1.9. Teo thận do tổn thương huyết khối động mạch thận. ………………… 15
Hình 1.10. Tổn thương đứt khúc nối niệu quản – bể thận…………………………. 15
Hình 1.11. Dụng cụ chọc dò động mạch………………………………………………… 22
Hình 1.12. Mô tả kỹ thuật chọc dò động mạch đùi………………………………….. 23
Hình 2.1. Máy chụp mạch số hóa xóa nền, Philips, Allura CV20……………… 41
Hình 2.2. Hệ thống ống thông và dây dẫn. …………………………………………….. 42
Hình 2.3. Lipiodol® (Hyphens); Histoacryl® (NBCA); Ultravist®………….. 43
Hình 2.4. Tổn thương giả phình xuất phát từ nhánh dưới động mạch
phân nhánh sớm. ………………………………………………………………….. 46
Hình 2.5. Chụp mạch số hóa xoá nền phát hiện tổn thương giả phình
xuất phát từ nhánh gian thùy cực dưới thận trái. ………………………. 47
Hình 2.6. Chọn lọc nhánh động mạch gian thùy cực dưới tiếp cận
tổn thương. ………………………………………………………………………….. 48
Hình 2.7. Nút mạch chọn lọc thương tổn bằng keo Histoacryl®. ……………… 48
Hình 2.8. Diện tích nhu mô thận…………………………………………………………… 50
Hình 2.9. Diện tích nhu mô thận bị mất sau nút mạch……………………………… 5
DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
1. Đỗ Anh Toàn, Trần Ngọc Sinh, Thái Minh Sâm (2017), “Điều trị chảy máu thận chấn thương bằng thuyên tắc mạch chọn lọc: kinh nghiệm qua 10 trường hợp”, Y Học Thực Hành, Số 06, Tập 1044, tr. 63-69.
2. Đỗ Anh Toàn, Trần Ngọc Sinh, Thái Minh Sâm (2017), “Kết quả thuyên tắc động mạch thận chọn lọc điều trị chảy máu thận sau can thiệp y khoa qua 40 trường hợp”, Y Học Thực Hành, Số 08, Tập 1055, tr. 107- 111
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Vũ Nguyễn Khải Ca, Hoàng Long, Đỗ Trường Thành (2000), “Chấn thương thận kín nhân 190 trường hợp tại Bệnh Viện Việt Đức”, Báo cáo tại Hội nghị Ngoại Khoa Toàn Quốc tháng 12-2000, 12 (3), tr. 151-158.
2. Vũ Nguyễn Khải Ca, Hoàng Long (2008), “Chấn thương thận kín”, Bệnh học tiết niệu, Nhà xuất bàn Y học, tr. 111-126.
3. Vũ Lê Chuyên, Dương Quang Trí, Dương Quang Triết (2002), “Điều trị chấn thương niệu dục”, Niệu Học Lâm Sàng, Nhà xuất bản Y Học, tr. 280-287.
4. Nguyễn Thành Đức, Trần Đức Hòe, Trần Hữu Hảo (1996), “Nhân 188 trường hợp phẫu thuật lấy sỏi san hô”, Tạp chí Ngoại Khoa, 1 (26), tr. 4-9.
5. Trần Đức Hoè (2003), “Phẫu thuật động mạch thận”, Những kĩ thuật ngoại khoa trong tiết niệu, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, tr. 230-260.
6. Ngô Gia Hy (1980), “Chấn thương thận” và “Vết thương thận”, Niệu học tập 1, Nhà xuất bản Y học thành phố Hồ Chí Minh, tr. 340-363.
7. Hoàng Long, Nguyễn Khải Ca Vũ, Dương Đức Hùng (2009), “Dị dạng động – tĩnh mạch thận: Hình thái lâm sàng, chẩn đoán và điều trị nhân 5 trường hợp”, Tạp chí Y Học Thực Hành, 678 (3), tr. 42-46. 8. Chu Văn Nhuận (2000), Chỉ định điều trị chấn thương thận, Luận án chuyên khoa cấp II, Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. tr.
45-46.9. Trần Thanh Phong, Phạm Mạnh Sùng (2010), “Kết quả điều trị không phẫu thuật chấn thương thận kín nặng tại bệnh viện nhân dân 115”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 14 (3), tr. 129-134.
10. Trần Thanh Phong, Trần Ngọc Sinh (2014), “Vai trò can thiệp nội mạch trong chấn thương thận kín”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 18 (4), tr. 31-34.
11. Trần Lê Linh Phương, Nguyễn Hoàng Đức (2009), “Tắc mạch chọc lọc điều trị tai biến chảy máu sau lấy sỏi thận qua da”, Tạp chí Y Học Thành Phố 13 (1), tr. 215-217.
12. Nguyễn Quang Quyền (2012), “Thận và tuyến thượng thận”, Bài giảng giải phẫu học, Nhà xuất bản Y học. tr. 181-198.
13. Nguyễn Quang Quyền (2016), “Thận và tuyến thượng thận”, Atlas giải phẫu học người, Nhà xuất bản Y học, tr. 338-353.
14. Trần Văn Sáng, Trần Ngọc Sinh (2011), “Chấn thương thận và vết thương thận”, Bài Giảng Bệnh học niệu khoa, Nhà xuất bản Phương Đông, tr. 9-48.
15. Trần Ngọc Sinh (1984), “Góp phần bàn luận về: Phẫu thuật lấy sỏi san hô ở thận (Nhân 71 trường hợp gặp tại Bệnh viện Chợ Rẫy: 1978- 1983)”, Báo cáo khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy.
16. Trần Hữu Vinh (2014), “Đánh giá kết quả điều trị chấn thương thận tại khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai từ 2010 đến 2012”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 18 (1), tr. 253-25

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/