Nghiên cứu tác dụng của quế chi thang gia vị trong điều trị mày đay dị ứng mạn tính do bụi nhà

Luận án Nghiên cứu tác dụng của quế chi thang gia vị trong điều trị mày đay dị ứng mạn tính do bụi nhà.Hiên nay tình trạng dị ứng ở người đang là mối quan tâm đặc biệt của giới y học nói chung và các nhà dị ứng nói riêng, các bệnh dị ứng như hen phế quản, viêm mũi dị ứng, mày đay, phù Quincke… có xu hướng ngày càng gia tăng trong công đồng.

Trong các biểu hiện dị ứng đó mày đay chiếm tỷ lệ hàng đầu với các biểu hiện lâm sàng chủ yếu là các sẩn phù có hình thái và kích thước khác nhau kèm theo ngứa, xuất hiện từng đợt và rất hay tái phát.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2007.00854

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Bệnh mày đay đã được mô tả từ thời Hippocrate (460 – 370 TCN), y học phương đông từ xa xưa đã mô tả chứng ẩn chẩn (phong chẩn khối) có các triệu chứng tương tự như mày đay với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Mày đay là môt tình trạng bệnh lý thường gặp nhưng trong điều trị hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mày đay mạn tính, mặc dù đã có nhiều loại dược phẩm mới được đưa vào ứng dụng trong điều trị.

Sự cân bằng miễn dịch của cơ thể được điều hoà bởi nhiều cơ chế khác nhau, trong các cá thể có cơ địa dị ứng sự cân bằng này bị rối loạn ở những khu vực khác nhau với các mức đô khác nhau, nên biểu hiện dị ứng rất đa dạng và phức tạp mà mày đay là môt biểu hiện hay gặp nhất trên lâm sàng. Chính vì vậy việc nghiên cứu cơ chế sinh bệnh của mày đay hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại phải giải quyết.

Trong Y học cổ truyền (YHCT), mày đay được mô tả trong chứng ban chẩn và có các tên gọi khác nhau như ẩn chẩn, phong chẩn khối với nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Vào thế kỷ XIV, Tuệ Tĩnh [43] với quan điểm: Nam dược trị Nam nhân trong tác phẩm “Nam dược thần hiệu” đã nêu ra nguyên nhân và đưa ra các phương pháp điều trị ban chẩn chủ yếu bằng các vị thuốc nam. Đến thế kỷ XVIII Hải Thượng Lãn Ông [44] trong tác phẩm “Ma chẩn chuẩn thằng” nêu rõ cách chẩn đoán và các phương pháp điều trị cũng như phòng tránh các chứng bênh về ban chẩn trong đó có ẩn chẩn (mày đay).

Để thực hiên phương châm kết hợp giữa YHCT với YHHĐ trong điều trị và phòng bênh đã có nhiều nghiên cứu đánh giá tác dụng của các vị thuốc và bài thuốc YHCT, qua đó làm phong phú thêm kinh nghiêm và khẳng định tác dụng của thuốc YHCT trong điều trị một số chứng bênh.

Quế’’ chi thang (QCT) là bài thuốc cổ phương trong Thương hàn luận của Trương Trọng Cảnh có tác dụng giải cơ phát biểu và điều hoà dinh vê thường được ứng dụng trong điều trị một số tình trạng biểu hư và rối loạn dinh vê do tà khí gây ra [40].

Trong thời gian qua tại Bênh viên YHCT Trung ương đã ứng dụng bài Quế’ chi thang gia giảm để điều trị một số tình trạng dị ứng, trong đó có mày đay dị ứng mạn tính với nhiều dạng thuốc khác nhau như thuốc thang, chè nhúng và đã được chứng minh là có kết quả tốt.

Để tạo điều kiên thuận lợi cho thầy thuốc và bênh nhân trong việc sử dụng bài thuốc này trong điều trị, khoa Dược của Bênh viên YHCT Trung ương đã sản xuất sản phẩm chè tan QCT dùng trong điều trị mày đay.

Nhằm đánh giá tác dụng điều trị của chè tan QCT trên lâm sàng và tác động của nó đến cơ chế’ điều hoà miễn dịch của cơ thể người bênh mày đay dị ứng mạn tính, đề tài này được tiến hành với các mục tiêu sau:

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Xác định độc tính cấp và bán trường diễn của chè tan QCT.

2. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân

mày đay dị ứng mạn tính với bụi nhà trong nghiên cứu.

3. Nghiên cứu tác dung của chè tan QCT trên lâm sàng và một số chỉ

số miễn dịch ở bệnh nhân mày đay dị ứng mạn tính với bụi nhà.

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
MỤC TIÊU NGHIÊN cứu 2
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIÊU  3
1.1. Nguyên nhân gây mày đay  4
1.1.1. Nguyên nhân theo YHHĐ  4
1.1.2. Nguyên nhân theo YHCT  5
1.2. Cơ chế bệnh sinh của mày đay  7
1.2.1. Theo quan điểm của YHHĐ  7
1.2.1.1. Cơ chế bênh sinh 7
1.2.1.2. Vai trò của các yếu tố tham gia vào sự hình thành mày đay 9
1.2.2. Quan điểm của YHCT 20
1.2.2.1. Giải thích theo cơ chế’ tạng phủ 20
1.2.2.2. Giải thích theo cơ chế’ vê, khí, dinh, huyết  21
1.3. Phân loại và chẩn đoán  24
1.3.1. Theo YHHĐ 24
1.3.2. Theo YHCT 27
1.4. Điều trị 28
1.4.1. Điều trị bằng các phương pháp của YHHĐ 28
1.4.2. Điều trị bằng các phương pháp của YHCT  32
1.5. Phòng bệnh 35
1.6. Một số kết quả nghiên cứu về tác dụng trong miễn dịch
– dị ứng của các hợp chất thiên nhiên  36
1.7. Bài thuốc nghiên cứu 37 
CHƯƠNG II: CHẤT LIÊU, Đối TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 42
2.1 Chất liệu nghiên cứu 43
2.2. Đối tượng nghiên cứu 45
2.2.1. Nghiên cứu độc tính 45
2.2.2. Nghiên cứu can thiệp lâm sàng  45
2.3. Phương pháp nghiên cứu  45
2.3.1. Nghiên cứu độc tính 45
2.3.1.1. Nghiên cứu độc tính cấp  45
2.3.1.2. Nghiên cứu độc tính bán trường diễn 47
2.3.2. Nghiên cứu can thiệp lâm sàng  48
2.3.2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân  48
2.3.2.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán 48
2.3.2.3. Tiêu chuẩn loại trừ 49
2.3.2.4. Nghiên cứu lâm sàng 50
2.3.2.5. Cách dùng thuốc 50
2.3.2.6. Thử nghiệm cận lâm sàng  51
2.3.2.7. Chỉ tiêu quan sát theo dõi  59
2.3.2.8. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị trên lâm.sàng 60
2.3.2.9. Theo dõi tái phát 61
2.3.2.10. Xử lý kết quả nghiên cứu  61
2.4. Cơ sở nghiên cứu 61
2.5. Vấn đề y đức trong nghiên cứu  61
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 62
3.1. Kết quả nghiên cứu độc tính của chè QCT 62
3.1.1. Độc tính cấp 62
3.1.2. Độc tính bán trường diễn  63 
3.2. Một số đạc điểm lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu ll
3.2.1. Y học hiên đại ll
3.2.2. Y học cổ truyền. l4
3.3. Kết quả điều tri. lỏ
3.3.1. Lâm sàng. lỏ
3.3.2. Cân lâm sàng. l8
3.3.3. Theo dõi tái phát ở những bênh nhân có kết quả điều trị tốt 92
CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN 94
4.1. Nghiên cứu độc tính. 94
4.1.1. Đọc tính cấp. 94
4.1.2. Đọc tính bán trường diễn.  94
4.2. Một số đạc điểm lâm sàng.  9ỏ
4.2.1. Y học hiên đại. 9ỏ
4.2.2. Y học cổ truyền. 103
4.3. Kết quả điều tri. 10s
4.3.1. Lâm sàng. 10S
4.3.2. Cân lâm sàng. 112
4.3.3. Theo dõi tái phát sau 12 tháng  131
KẾT LUẬN 133
KIẾN NGHỊ 135
NHỦNG ĐÓNG GÓP MớI CủA Để TÀI 135
TÀI LIÊU THAM KHẢG PHỤ LỤC

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/