Xác định một số thông số Doppler của động mạch tử cung người mẹ, động mạch rốn, động mạch não thai nhi bình thường (28-42 tuần)

Luận án Xác định một số thông số Doppler của động mạch tử cung người mẹ, động mạch rốn, động mạch não thai nhi bình thường (28-42 tuần).Sự sinh trưởng và phát triển của thai nhi trong tử cung hoàn toàn phụ thuộc vào hê thống tuần hoàn tử cung-rau-thai bao gồm đông mạch tử cung người mẹ, tuần hoàn trong bánh rau, tuần hoàn động mạch rốn và hê tuần hoàn của thai nhi. Tất cả mọi sự trao đổi giữa mẹ và thai đều được thực hiên tại bánh rau, trong các gai rau. Bất kỳ một tác động nào đến hê thống này đều có nguy cơ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai gây ra thai chậm phát triển trong tử cung và suy thai. Nó là nguyên nhân của thai chết lưu trong tử cung, là một yếu tố góp phần làm tăng tỷ lê tử vong, tỷ lê bênh tật, tỷ lê các di chứng thần kinh, vận động và trí tuệ cho trẻ sơ sinh. [1] [3] [4] [11] [17] [20] [21] [32] [98].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2007.00853

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Để đánh giá sự phát triển và tình trạng sức khoẻ của thai nhi cần phải sử dụng các phương pháp thăm dò thai. Một số phương pháp phải can thiêp vào mẹ hoặc can thiêp vào thai như phương pháp chọc hút nước ối và phương pháp sinh thiết gai rau. Một số phương pháp không cần can thiêp như phương pháp siêu âm thai, phương pháp biểu đồ nhịp tim thai-cơn co tử cung, phương pháp định lượng các chất nội tiết và chuyển hoá của thai. Trong số đó các phương pháp thăm dò không can thiêp tỏ ra có nhiều lợi ích hơn do nó an toàn cho mẹ và cho thai. Tuy nhiên sử dụng những phương pháp thăm dò nêu trên để chẩn đoán suy thai thì có thể đã muộn. [4] [5] [7] [10] [11] [16] [18] [126] [133] [148] [159].

Phương pháp thăm dò tuần hoàn mẹ-con được coi là một trong những phương pháp thăm dò không can thiêp có giá trị nhất hiên nay. Nó đóng vai trò quan trọng không chỉ để tiên đoán tình trạng thai mà còn đưa ra những quyết định thái độ xử trí đối với thai. [10] [11] [15] [19] [21] [97] [103] [137] [138] [143]

Từ những năm 70 của thế kỷ trước hiêu ứng Doppler đã được ứng dụng vào trong y học để thăm dò hê tuần hoàn, sau đó được ứng dụng trong sản khoa để thăm dò hê tuần hoàn mẹ-con với mục tiêu là đánh giá tình trạng sức khoẻ của thai, nhất là trong những trường hợp thai nghén có nguy cơ cao. Từ đó cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới về vấn đề này. Tất cả những nghiên cứu này đều khẳng định đây là một phương pháp thăm dò không can thiệp rất có giá trị để đánh giá tình trạng thai nhi, theo dõi thai nghén và phát hiện sớm thai nghén bệnh lý. [11] [19] [32] [38] [39] [44] [45] [86] [101] [130] [133] [137] [138] [143] [167]

Ở nước ta việc sử dụng hiệu ứng Doppler trong thăm dò tuần hoàn mẹ- con mới được thực hiện trong một vài năm gần đây. Nghiên cứu về các thông số bình thường của Doppler và đánh giá vai trò ứng dụng của nó trong thực tiễn lâm sàng còn chưa nhiều. Đã có một số công trình nghiên cứu riêng lẻ về ứng dụng hiệu ứng Doppler vào thăm dò tuần hoàn động mạch rốn ở thai nghén bình thường và thai chậm phát triển trong tử cung. Nhưng chưa thấy có một công trình nào nghiên cứu một cách tổng thể về các thông số Doppler trong thăm dò toàn bộ hệ thống tuần hoàn mẹ-thai ở thai nghén bình thường làm cơ sở để ứng dụng trong theo dõi thai nghén bệnh lý. [11] [13] [14] [15] [19] [23] [24] Để có được các giá trị của các thông số Doppler trong thăm dò hệ thống tuần hoàn mẹ-con ở thai nghén bình thường phục vụ cho các nhà lâm sàng Sản phụ khoa trong công tác theo dõi, quản lý thai nghén hàng ngày, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định một số thông số Doppler của động mạch tử cung người mẹ, động mạch rốn, động mạch não thai nhi bình thường (28-42 tuần)” với các mục tiêu sau:

MỤC TIÊU NGHIÊN cứu

1. Xác định trị số của chỉ số trở kháng ngoại biên (RI), chỉ số xung (PI) và tỷ số S/D đọng mạch tử cung người mẹ, động mạch rốn và đọng mạch não thai nhi ở thai nghén bình thường từ 28-42 tuần.

2. Xác định thương số của phân số giữa chỉ số trở kháng ngoại biên động mạch não và động mạch rốn thai nhi (chỉ số trở kháng não/rốn) ở thai nghén bình thường từ 28-42 tuần.

3. Thiết lập biểu đồ tổng hợp các giá trị của các thông số trên theo tuổi thai đểể ứng dụng trong lâm sàng.

MỤC LỤC

Đặt vấn đề Error! Bookmark not defined.

Chương 1. Tổng quan tài liệu Error! Bookmark not defined.

1.1. Các phương pháp thăm dò thai trong tử cung Error! Bookmark not

defined.

1.1.1.  Phương pháp soi ối Error! Bookmark not defined.

1.1.2. Phương pháp biểu đổ nhịp tim thai cơn co Error! Bookmark

not defined.

1.1.3. Phương pháp siêu âm thai Error! Bookmark not defined.

1.1.4. Phương pháp sử dụng các chỉ số đánh giá tình trạng thai…Error! Bookmark not defined.

1.1.5. Phương pháp chọc hút nước ối…. Error! Bookmark not defined.

1.2. ứng dụng hiệu ứng Doppler trong thăm dò tuần hoànError! Bookmark

not defined.

1.2.1. Cơ sở lý thuyết của hiệu ứng Doppler Error! Bookmark not

defined.

1.2.2.  Các loại Doppler Error! Bookmark not defined.

1.2.3. Các phương pháp phân tích tín hiệu Doppler.. Error! Bookmark not defined.

1.2.4. Các phương pháp phân tích phổ Doppler… Error! Bookmark not defined.

1.2.5.  Các chỉ số Doppler hay được sử dụng Error! Bookmark not

defined.

1.3. Hệ thống tuần hoàn mẹ-con Error! Bookmark not defined.

1.3.1. Hệ thống tuần hoàn tử cung Error! Bookmark not defined.

1.3.2. Hệ thống tuần hoàn trong bánh rau Error! Bookmark not

defined.

1.3.3. Hệ thống tuần hoàn về phía thai. Error! Bookmark not defined.

1.3.4. Hệ thống tuần hoàn não thai nhi. Error! Bookmark not defined.

1.4. Các nghiên cứu ứng dụng Doppler trong thăm dò tuần hoàn mẹ-con.

Error! Bookmark not defined.

1.4.1. Các nghiên cứu ứng dụng hiệu ứng Doppler thăm dò tuần

hoàn đông mạch tử cung người mẹ Error! Bookmark not

defined.

1.4.2. Các nghiên cứu ứng dụng hiệu ứng Doppler trong thăm dò

tuần hoàn đông mạch rốn Error! Bookmark not defined.

1.4.3. Các nghiên cứu ứng dụng hiệu ứng Doppler thăm dò tuần

hoàn đông mạch não thai nhi Error! Bookmark not defined.

1.4.4.  Chỉ số trở kháng não/rốn (CSNR) Error! Bookmark not

defined.

Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not

defined.

2.1. Địa điểm nghiên cứu Error! Bookmark not defined.

2.2. Đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined.

2.2.1. Các tiêu chuẩn lựa chọn Error! Bookmark not defined.

2.2.2. Các tiêu chuẩn loại trừ Error! Bookmark not defined.

2.2.3. Cỡ mẫu nghiên cứu Error! Bookmark not defined.

2.3. Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined.

2.3.1. Phương pháp tiến hành và thu thập số liệu Error! Bookmark not defined.

2.3.2. Phương tiện nghiên cứu Error! Bookmark not defined.

2.4.  Các tiêu chuẩn liên quan đến nghiên cứu Error! Bookmark not

defined.

2.4.1. Siêu âm đo thai Error! Bookmark not defined.

2.4.2. Đo và đánh giá thể tích nước ối. Error! Bookmark not defined.

2.4.3. Đánh giá tình trạng bánh rau Error! Bookmark not defined.

2.4.4. Thăm dò Doppler Error! Bookmark not defined.

2.4.5.  Các chỉ số Doppler được sử dụng trong nghiên cứu Error!

Bookmark not defined.

2.4.6. Cách đo các chỉ số Doppler Error! Bookmark not defined.

2.5. Cách xử lý số liệu Error! Bookmark not defined.

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu Error! Bookmark not defined.

Chương 3. Kết quả nghiên cứu Error! Bookmark not defined.

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not

defined.

3.1.1. Đặc điểm của người mẹ Error! Bookmark not defined.

3.1.2. Đặc điểm của trẻ sơ sinh Error! Bookmark not defined.

3.2. Kết quả doppler đông mạch tử cung người mẹ…. Error! Bookmark not defined.

3.2.1. Tỷ số S/D (TSSD) Error! Bookmark not defined.

3.2.2. Chỉ số trở kháng (CSTK RI) Error! Bookmark not defined.

3.2.3. Chỉ số xung (CSX PI) Error! Bookmark not defined.

3.3. Kết quả doppler đông mạch rốn thai nhi Error! Bookmark not

defined.

3.3.1. Tỷ số S/D (TSSD) của đông mạch rốn thai nhi Error! Bookmark not defined.

3.3.2. Chỉ số trở kháng (CSTK RI) đông mạch rốn thai nhi Error!

Bookmark not defined.

3.3.3. Chỉ số xung đông mạch rốn thai nhi Error! Bookmark not

defined.

3.4. Kết quả doppler đông mạch não thai nhi Error! Bookmark not

defined.

3.4.1. Tỷ số S/D (TSSD) Error! Bookmark not defined.

3.4.2. Chỉ số trở kháng (CSTK RI) Error! Bookmark not defined.

3.4.3. Chỉ số xung (CSX PI) Error! Bookmark not defined.

3.5. Chỉ số trở kháng não rốn (CSNR) Error! Bookmark not defined.

3.5.1. Bảng số liệu CSNR xử lý bước đầu X ± SD .. Error! Bookmark not defined.

3.5.2. Hàm số tương quan của CSNR với tuổi thai… Error! Bookmark not defined.

3.5.3. Bảng giá trị của CSNR tương ứng với bách phân vị 5, 25, 50, 75, 95  Error! Bookmark not defined.

3.5.4. Đổ thị biểu hiện sự tương quan giữa CSNR với tuổi thai… Error! Bookmark not defined.

Chương 4. Bàn luận Error! Bookmark not defined.

4.1. Về nhóm các đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined.

4.1.1. Mẫu nghiên cứu .. Error Bookmark not defined.

4.1.2. Tuổi người mẹ .. Error Bookmark not defined.

4.1.3. Số lần đẻ .. Error Bookmark not defined.

4.1.4. Tuổi thai khi đẻ .. Error Bookmark not defined.

4.1.5. Cách đẻ .. Error Bookmark not defined.

4.1.6. Trọng lượng trẻ sơ sinh khi đẻ. .. Error Bookmark not defined.

4.1.7. Tình trạng trẻ sơ sinh ngay sau khi đẻ.. …. Error! Bookmark not

defined.

4.2. Qui trình thu thập và xử lý số liệu nghiên cứu Error! Bookmark not

defined.

4.2.1. Tuổi thai bắt đầu chọn vào nghiên cứu Error! Bookmark not

defined.

4.2.2. Phương pháp tiến hành và tần xuất thăm dò… Error! Bookmark not defined.

4.2.3. Phương tiện nghiên cứu Error! Bookmark not defined.

4.2.4. Kỹ thuật thăm dò Doppler Error! Bookmark not defined.

4.2.5. Xác định các mạch máu cần thăm dò Error! Bookmark not

defined.

4.2.6. Kỹ thuật tiến hành thăm dò Doppler Error! Bookmark not

defined.

4.2.7. Thu thập và xử lý số liệu Error! Bookmark not defined.

4.3. Về các kết quả thăm dò Doppler Error! Bookmark not defined.

4.3.1. Kết quả thăm dò Doppler đông mạch tử cung. Error! Bookmark not defined.

4.3.2. Kết quả Doppler đông mạch rốn Error! Bookmark not defined.

4.3.3. Kết quả thăm dò Doppler đông mạch não thai nhi Error!

Bookmark not defined.

4.3.4. Chỉ số trở kháng não/ rốn Error! Bookmark not defined.

Kết luận 177

Kiến nghị Error! Bookmark not defined.

Một số công trình liên quan đến luận án

Tài liệu tham khảo

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/