Nghiên cứu thiết lập đường cong đáp ứng liều với tia X và tia Gamma, thăm dò bảo vệ tác dụng phóng xạ của dịch chiết vỏ đậu xanh

Nghiên cứu thiết lập đường cong đáp ứng liều với tia X và tia Gamma, thăm dò bảo vệ tác dụng phóng xạ của dịch chiết vỏ đậu xanh.

Luận án tiến sỹ y học : Trần Văn Khoa

Chuyên ngành : Bệnh nghề nghiệp; năm bỏa vệ 200

Hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Khắc Hải; TS.Nguyễn Trần Chiến

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00919

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/