NHIỄM TRÙNG LÂY LAN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

NHIỄM TRÙNG LÂY LAN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG.Giáo dục y tế đại học thời đại ngày nay đã chuyển từ phong cách giáo khoa cũ sang hình thức giảng dạy và học tập dựa trên vấn đề. Chuyên ngành Y khoa niệu-sinh dục (GUM) cũng bao gồm các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, nhưng chúng thường không được giảng dạy như một môn học độc lập mà chủ yếu là ở khả năng của sinh viên trong việc tự-định hướng học tập. Điều này đặc biệt quan trọng vì thời gian phân bổ cho các chuyên khoa trong hầu hết các chương trình giảng dạy y tế là rất ngắn, và sinh viên có thể không đủ sức bao quát tất cả các chủ đề mà họ dự kiến ​​sẽ nắm bắt.

Một số sách giáo khoa xuất sắc về Y học niệu sinh dục đã có sẵn , nhưng chúng chủ yếu là thực hiện theo các định dạng truyền thống, với sự nhấn mạnh về các bệnh riêng lẻ chứ không phải là kịch bản trường hợp lâm sàng. Những cuốn sách đó tuân theo một cách tiếp cận hội chứng, không đặt ra câu hỏi để giúp sinh viên hiểu làm thế nào các tài liệu có thể được áp dụng vào thực hành lâm sàng. 

Khi phòng khám chuyên khoa ngày càng phải đối mặt với nhiều áp lực về tay nghề, các học viên cần phải quen thuộc với mặt bệnh và các tình huống lâm sàng, ngày càng phải tham gia tích cực vào việc quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục và không có nghi ngờ gì về nhu cầu cho một cuốn sách được thiết kế đặc biệt cho giải quyết vấn đề trong quản lý các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục.

Năm Xuất bản:

      2009

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

NHIỄM TRÙNG LÂY LAN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

TÓM TẮT

Sexually Transmissible Infections in Clinical Practice: A problem-based approach

Bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục trong thực hành lâm sàng, Phương pháp tiếp cận dựa trên trường hợp.

Alexander McMillan

Paperback: 259 pages

Publisher: Springer; 1st Edition (October 19, 2009)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/