Nhu cầu đào tạo về kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Nhu cầu đào tạo về kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội.Mục tiêu: 1. Mô tả những thuận lợi và khó khăn trong'giao tiếp cùa điều dưỡng vớingứời bệnh. 2. xác định nhu cầu đào tạo về giao tiếp của điềũ dưỡng tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả: Điều dưỡng tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội có nhiều thuận lợi trong khi giao tiếp với người bệnh như: Đã được học Kỹ năng giao tiếp (KNGT) (65.5%); Quan sát bác sỉ giao tiếp với người bệnh (70.3%); cố nhiều người bệnh để giao tiếp tại bệnh viện (59.3%); Học tâp qua các thầy, cô (57.9%). Tuy nhiên, điều dưỡng vẫn còn một số ít khó khăn trong giao tiếp như không biết ngắt lời người bệnh lịch sự (48.4%); Không biết đạt câu hòi (24.4%); Không biết làm hài lòng rigưởí bệnh (17.6%). Tất cả điều dưỡng (100%) đeu mong mũốn được đào tạo về Kỹ năng giao tiếp với nhiều nọi dung, gồm: KNGT với lãnh đạo, đồng nghiệp (85.2%); KNGT với người bệnh và gia đìnlí người bệnh (84.7%); KNGT cơ bản (84.2%); KNGT VỚI đối tứợng đặc biệt (79.4%); Kỹ năng cung cấp thông tin (74.6%); kỹ năng thống báo tin xâu (72.7%).„ Kết luận: Điều dưỡng có nhiều yếu tố thuận lợi để giúp giaõ tiếp với người bệnh đạt hiệu quả caó. Mong muốn được đào tạo ve kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng là rất chính đáng để tăng cường năng lực giao tiếp với người bệnh trong chăm sóc sức khoe.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00219

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh không chi là năng lực chuyên môn của bác sĩ^ điều dưỡng, mà còn phụ thuộc vào khả năng giao tiếp hiệu quả của nhân viên y tế với người bệnh. Giao tiếp tốt của nhân viên y tế đã mang đến cho người bệnh sự hài lòng, an toàn và thân thiện trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Giao tiếp tốt cua điều dưỡng là nền tảng quan trọng để giúp điều dưỡng cham sóc tốt nhất cho người bệnh. Môn học Kỹ năng giao tiếp đã được đưa vào chương trình đào tạo cho ngành bác sĩ và ngành cử nhân điều dưỡng tại trường Đại học Y Ha Nội từ năm học 2013-2014. Các khóa đào tạo liên tục "Kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tè" đã được to chức tại Trường Đại học Y Hà Nọi và Bệnh viện Đại học Y Hà nội từ năm 2016 với mục đích nâng cao năng lực giao tiếp cho điều dưỡng đang công tác tại bểnh viện. Nghiên cứu được thực hiện với hai mục tiêu: 1. Mô tả những thuận lời và khó khăn trong giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh. 2. Xắc định nhu cầu đào tạo về giao tiếp cua điều dưỡng tại bệnh viện Đại học Y

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/