NỒNG ĐỘ KẼM, ĐỒNG HUYẾT THANH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỨC ĐỘ MÀY ĐAY MẠN TÍNH

NỒNG ĐỘ KẼM, ĐỒNG HUYẾT THANH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỨC ĐỘ MÀY ĐAY MẠN TÍNH
Trần Thùy Trang1,2,, Đặng Văn Em 3, Nguyễn Thái Dũng1
Mục tiêu: xác định nồng độ đồng, kẽm huyết thanh của bệnh nhân mày đay mạn tính và mối liên quan với mức độ bệnh. Đối tượng và phương pháp: tiến cứu, nghiên cứu mô tả cắt ngang có đối chứng so sánh gồm 2 nhóm. Nhóm nghiên cứu 75 bệnh nhân mày đay mạn tính, nhóm đối chứng 36 người khỏe mạnh tại bệnh viện da liễu Trung Ương. Kết quả: Nồng độ kẽm huyết thanh ở bệnh nhân nhóm nghiên cứu ( 0,62±0,09) có giảm hơn so với nhóm đối chứng (0,07±0,11), p< 0,05. Tuy nhiên, không tìm thấy tương quan nồng độ kẽm, đồng giữa các nhóm tuổi đởi, giữa các mức độ nặng của bệnh nhân mày đay mạn theo USA7, p> 0,05. Kết luận: Có sự giảm nồng độ kẽm huyết thanh ở bệnh nhân mày đay mạn tính.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02805

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Mày đay mạn tính là bệnh lý gặp ở mọi lứa tuổi và mọi đối tượng, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Tỷ lệ lưu hành mày đay là 20%1. Nguyên nhân và cơ chế của mày đay mạn tính vẫn chưa thực sự rõ ràng, do đó cần các dữ liệu thêm để làm rõ các vấn đề này.Đồng, kẽm là các yếu tố vi lượng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát  triển  của  cơ  thể  con  ngưởi2,  có  nhiều nghiên cứu về đồng, kẽm và mối liên quan với các bệnh dị ứng miễn dịch như viêm da cơ địa3, viêmda tiếp xúc4…, một số bệnh có yếu tố tự miễn5,mày đay mạn tính cũng là một bệnh có cơ chế miễn dịch dị ứng, một số có liên quan đến yếu tố tự miễn6,  tuy  nhiên chưa có nghiên cứu nào về mối liên quan giữa đồng, kẽm và bệnh mày đay mạn . Vì vậy chúng tôi chọn đề tài này nhằm đạt mục tiêu: xác định nồng độ kẽm, đồng huyế thanh ở bệnh nhân mày đay mạn tính và mối liên quan mức độ bệnh.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/