Siêu âm với tần số cao khảo sát phân nhánh thần kinh vận động của thần kinh cơ bì

Siêu âm với tần số cao khảo sát phân nhánh thần kinh vận động của thần kinh cơ bì chi phối cơ nhị đầu cánh tay: từ vị trí tách nhánh đến phân bố trong cơ

BS Lê Tự Phúc
Medic Medical Center HCMC

DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY :https://goo.gl/42LKgv

Xem thêm : Hướng dẫn thực hành siêu âm cấp cứu 2e

Atlas ChAtlas Chẩn đoán phân biệt trên Siêu âm 2e

 

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/