SỔ TAY PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THẦN KINH 2E

SỔ TAY PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THẦN KINH 2E.Thay đổi trong trọng tâm của thực hành thần kinh trên toàn thế giới đã dẫn đến sự cần thiết cho các giáo trình tham khảo tiêu chuẩn mới cho các chuyên gia lâm sàng, phản ánh tình trạng hiện tại của khu vực  đang phát triển và mở rộng nhanh chóng này. 

Ấn bản thứ hai của cuốn Sổ tay phục hồi chức năng thần kinh là một nguồn tài liệu tham khảo chủ yếu đáp ứng nhu cầu này, cung cấp một nguồn tài nguyên vô giá cho tất cả các chuyên gia làm việc với các bệnh nhân bị rối loạn thần kinh.

Năm Xuất bản:

      2003

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Nó mang đến cho người đọc những thông tin tham khảo nhanh chóng về phục hồi chức năng thần kinh và cho thấy cách thức, lập định hướng mục tiêu, chương trình đào tạo giải quyết vấn đề có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân, đôi khi trên thang điểm không đạt được bằng cách can thiệp dược lý hoặc phẫu thuật. 

Cuốn sách được chia thành ba phần, tất cả đều đã được cập nhật trong ấn bản mới này. Phần Một khám phá các nguyên tắc lâm sàng và sinh học làm cơ sở thực hành phục hồi chức năng trong bối cảnh khuyết tật thần kinh. 

Phần II mô tả đánh giá, điều trị và quản lý thể chất, các thiếu sót nhận thức và hành vi chủ yếu, và kết quả suy giảm chức năng có thể theo sau hay đi kèm với bệnh thần kinh. 

Phần cuối cùng tìm hiểu chi tiết hơn những vấn đề này và quản lý của chúng liên quan đến các rối loạn phổ biến cụ thể hơn của hệ thống thần kinh.

Tại một thời điểm khi các công nghệ y tế mới đe dọa phá vỡ tính toàn vẹn của chăm sóc y tế ở mức độ cá nhân và xã hội, sẽ là rất quan trọng khi tất cả những người liên quan trong việc quản lý bệnh thần kinh mãn tính có một kiến ​​thức có thẩm quyền từ các nội dung của cuốn sách này. Quan điểm của họ về thực hành lâm sàng do đó sẽ thực sự được tích hợp và toàn diện và bệnh nhân của họ sẽ được hưởng lợi theo.

SỔ TAY PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THẦN KINH 2E

TÓM TẮT

Handbook of Neurological Rehabilitation

Richard J. Greenwood, Thomas M. McMillan, Michael P. Barnes, Christopher D. Ward

Price: $265.00

Hardcover: 760 pages

Publisher: Psychology Press; 2 edition (January 31, 2003)

Language: English

ISBN-10: 0863777570

ISBN-13: 978-0863777578

Product Dimensions: 8.5 x 1.5 x 10.8 inches

Shipping Weight: 5 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/