Soi buồng tử cung để chẩn đoán các bất thường trong buồng tử cung

Luận án Soi buồng tử cung để chẩn đoán các bất thường trong buồng tử cung.Trong nhiều thập kỷ, việc chẩn đoán những bất thường về giải phẫu bên trong buồng tử cung đã được thực hiện bằng nong CTC, nạo buồng tử cung gửi xét nghiệm mô bệnh học và chụp X quang buồng tử cung. Nhưng những phương pháp này chưa hoàn toàn đủ tin cậy để chẩn đoán các bệnh lý trong buồng tử cung [25], [52], [73], [78], [85].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2006.00801

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Soi buồng tử cung là việc dùng một đèn soi đưa vào buồng tử cung qua lỗ CTC rồi làm tách thành tử cung ra để quan sát trực tiếp toàn bộ buồng tử cung [7].Sự phát triển công nghệ và các kỹ thuật mới này đã làm cho soi buồng tử cung kèm sinh thiết được hướng dẫn bằng mắt trở thành phương pháp chọn lọc để chẩn đoán các bất thường bên trong buồng tử cung. Phương pháp này có thể được thực hiện một cách dễ dàng khi khám lưu động hoặc người bệnh ngoại trú và hầu như có thể hoàn toàn thay thế’ nong và nạo để chẩn đoán các bệnh lý trong buồng tử cung [52], [79].

Bằng nhìn trực tiếp qua soi buồng tử cung có thể quan sát được toàn bộ nội mạc tử cung để nhận định nội mạc tử cung có phù hợp với thời điểm của chu kỳ kinh không, xác định khả năng làm tổ của nội mạc tử cung ở giai đoạn hoàng thể. Trong các trường hợp vô sinh soi buồng tử cung giúp chẩn đoán xác định dính buồng tử cung, vách ngăn buồng tử cung. Ngoài ra nó cũng giúp phát hiện các polyp buồng tử cung, u cơ nhẵn dưới nội mạc tử cung, teo hoặc quá sản nội mạc tử cung, chẩn đoán sớm ung thư và các tổn thương tiền ung thư của nội mạc tử cung [73], [79], [85].

Thêm vào đó, phẫu thuật qua soi buồng tử cung đã được phát triển tới mức có thể cho phép điều trị hầu như tất cả các tổn thương trong buồng tử cung, thay thế’ cho những kỹ thuật cổ điển là mở bụng cắt bỏ tử cung nếu số 

con đã đủ hoặc mở tử cung cắt tổn thương qua đường bụng với những bênh nhân vô sinh hay những người còn có nguyên vọng có con. Bênh nhân bảo tồn được tử cung, nằm viên với thời gian ngắn, hồi phục nhanh sau khi ra viên, không có sẹo ở bụng, giảm mất máu do mổ và tránh dính ổ bụng sau mổ [30], [32].

Nếu trang thiết bị thích hợp, nắm chắc kỹ thuật thì các biến chứng của soi buồng tử cung là hiếm gặp.

Vì vậy chứng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài :

Soi buồng tử cung để chẩn đoán các bất thường trong buồng tử cung tử cung Với ba mục tiêu:

1. Kết quả chẩn đoán tổn thương buồng tử cung bằng phương pháp chụp X quang buồng tử cung và soi buồng tử cung.

2. Đánh giá kết quả chẩn đoán tổn thương buồng tử cung bằng phương pháp soi buồng tử cung đối chiếu với mô bệnh học.

3. Xác định các biến chứng và tác dụng không mong muốn của phương pháp soi buồng tử cung.

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Chữ viết tắt iv

Mục lục v

Danh mục hình, bảng biểu, biểu đồ viii

Đặt vấn đề 1

Chương 1: Tổng quan 3

1.1. Lịch sử soi buồng tử cung 3

1.2. Chỉ định và chống chỉ định của soi buồng tử cung 10

1.2.1. Chỉ định 10

1.2.2. Chống chỉ định soi buồng tử cung 10

1.3. Dụng cụ soi buồng tử cung 11

1.3.1. Nguồn sáng (light generator) 11

1.3.2. Sợi cáp quang (fibreoptic light cable) 11

1.3.3. Ông kính soi (telescopes) 11

1.3.4. Bao soi buồng tử cung (hysteroscopic sheaths) 11

1.3.5. Dụng cụ phẫu thuật 12

1.3.6. Thiết bị Video – camera 12

1.3.7. Các chất trung gian làm căng buồng tử cung 12

1.3.8. Các hê thống bơm dịch vào 15

1.4. Kỹ thuật soi buồng tử cung 16

1.4.1. Soi buồng tử cung tiếp xúc 16

1.4.2. Soi buồng tử cung từ xa 17

1.4.3. Kỹ thuật soi buồng tử cung 17

1.4.4. Thời gian thực hiên soi buồng tử cung 18

1.4.5. Phương pháp giảm đau 18

1.4.6. Nguy cơ của soi buồng tử cung chẩn đoán 19

1.5. Hình ảnh buồng tử cung bình thuờng trên soi buồng tử cung 20

1.5.1. Ông cổ tử cung 20

1.5.2. Buồng tử cung 20

1.5.3. Lỗ vòi tử cung 22

1.6. Các bênh lý buồng tử cung 22

1.6.1. U cơ nhẵn tử cung duới nôi mạc 22

1.6.2. Polyp nôi mạc tử cung 24

1.6.3. Quá sản nôi mạc tử cung 25

1.6.4. Ung thu nôi mạc tử cung 28

1.6.5. Viêm nôi mạc tử cung 29

1.6.6. Teo nôi mạc tử cung 29

1.6.7. Dính buồng tử cung 30

1.6.8. Vách ngăn tử cung 32

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 34

2.1. Đối tuợng 34

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bênh nhân 34

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 34

2.2. Phuơng pháp nghiên cứu 35

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 35

2.2.2. Cỡ mẫu 35

2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán 36

2.3.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán mô bênh học 36

2.3.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh trên soi buồng tử cung 36

2.3.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh X quang buồng tử cung 40

2.4. Kỹ thuật áp dụng 41

2.5. Quy trình tiến hành nghiên cứu 43

2.6. Xử lý số liêu 43

2.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 45

Chương 3: Kết quả nghiên cứu 46

3.1. Mô tả mẫu nghiên cứu chung 46

3.2. Kết quả chụp X quang và sol buồng tử cung 50

3.3. Kết quả sol buồng tử cung và mô bênh học 53

3.4. Phuơng pháp sol buồng tử cung, biến chứng và tác dụng không mong muốn.. 63

Chương 4: Bàn luận 71

4.1. Tuổi của bênh nhân 71

4.2. Triệu chứng lâm sàng 73

4.2.1. Ra máu bất thường 73

4.2.2. Triệu chứng thực thể 73

4.3. Kết quả chụp X quang buồng tử cung và soi buồng tử cung 74

4.4. Kết quả soi buồng tử cung và mô bệnh học 90

4.5. Phương pháp soi buồng tử cung, biến chúng và tác dụng không mong muốn 106

Kết luận 113

Kiến nghị 114

Các công trình đã công bố

Tài liệu tham khảo Phụ lục

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/