SWAIMAN, THẦN KINH HỌC NHI KHOA , NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 6E

SWAIMAN, THẦN KINH HỌC NHI KHOA , NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 6E.Nguyên lý và thực hành thần kinh học Nhi khoa Swaiman được biên soạn bởi tiến sĩ Kenneth Swaiman, Stephen Ashwal, Donna Ferriero, và Nina Schor là một nguồn tham khảo đáng tin cậy trong lĩnh vực lâm sàng thần kinh nhi khoa với những hướng dẫn toàn diện, cập nhật và rõ ràng.

Kể từ năm 1975 Giáo trình  Thần kinh học Nhi khoa của tiến sĩ Kenneth Swaiman đã trở thành một tham khảo chuẩn mực, tham khảo vàng, tin cậy cho các cho các chuyên gia lâm sàng, thần kinh, ấn bản mới 2017 với những sửa đổi bổ sung cập nhật 5 phần mới, 62 chương mới và 4 biên tập viên mới. Giáo trình đã được cập nhật viết lại một cách toàn diện, giúp bạn dễ dàng tra cứu, cập nhật hơn 3000 hình ảnh, bản vẽ mới làm rõ các khái niệm chính giúp bạn tìm kiếm thông tin  nhanh chóng.

Năm Xuất bản:

      2017

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Được cập nhật toàn diện để phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này, ấn bản thứ 6 bao quát các phương thức hình ảnh học chẳng hạn như hình ảnh học thần kinh trẻ em, thăm khám dịch tủy sống, sinh lý học thần kinh, cũng như các phương pháp điều trị và quản lý bệnh động kinh, ADHD [ Rối loạn tăng động giảm chú ý], nhiễm trùng hệ thần kinh và nhiều vấn đề khác…

Nhà xuất bản cũng cung cấp toàn bộ nội dung cuốn sách trong ấn bản trực tuyến tại www.expertconsult.com, trong đó có thư viện hình ảnh cho phép tải xuống và các video minh họa chẳng hạn như chấn thương chất trắng và xuất huyết trong não thất, làm cho nó trở thành thư viện media không thể thay thế trong lĩnh vực này.

Thần kinh học nhi khoa: Nguyên tắc và thực hành đại diện cho những kiến thức và kinh nghiệm kết hợp của những trí tuệ ưu việt nhất trong thần kinh học Nhi khoa. Nó vẫn là tiêu chuẩn vàng không thể thiếu không chỉ đối với bác sĩ chuyên khoa thần kinh Nhi khoa mà còn cho các bác sĩ tâm thần, bác sĩ nhi khoa, chuyên gia phục hồi chức năng, và những người liên quan đến chuyên khoa này. 

Có thể cho rằng không có mấy ai liên quan đến việc chăm sóc cho trẻ em có rối loạn thần kinh có thể thực hành tốt mà không có cuốn sách này.

SWAIMAN, THẦN KINH HỌC NHI KHOA , NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 6E

Product details
Hardcover: 1432 pages
Publisher: Elsevier; 6 edition (May 25, 2017)
Language: English
ISBN-10: 0323371019

Kể từ năm 1975, văn bản cổ điển của Tiến sĩ Kenneth Swaiman là tài liệu tham khảo về sự lựa chọn có thẩm quyền về thần kinh nhi khoa , và ấn bản thứ 6 tiếp tục truyền thống này với những sửa đổi toàn diện. Năm phần mới, 62 chương mới, 4 biên tập viên mới và định dạng được định cấu hình lại làm cho tài nguyên này được viết toàn diện và rõ ràng cho các bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng như bác sĩ trong đào tạo .

Gần 3.000 bản vẽ đường, ảnh, bảng và hộp đánh dấu văn bản, làm rõ các khái niệm chính và giúp dễ dàng tìm thông tin nhanh chóng.
Phiên bản Expert Consult ™ eBook đi kèm với giao dịch mua. Trải nghiệm eBook nâng cao này cho phép bạn tìm kiếm tất cả văn bản, số liệu và tài liệu tham khảo từ sách trên nhiều thiết bị khác nhau.
Một cấu hình mới thực tế có phiên bản điện tử mở rộng (cả định dạng trực tuyến và sách điện tử) ngoài phiên bản in đậm đặc một khối .
Nội dung mới bao gồm 12 chương động kinh mới, 5 chương mới, và 13 chương mới về thần kinh học, cũng như các chương mới về bệnh thần kinh và rối loạn thần kinh cơ, cũng như các chương tập trung vào chăm sóc lâm sàng (ví dụ như gia đình tư vấn, hướng dẫn thực hành, chăm sóc chuyển tiếp, Y học cá nhân, Luật giáo dục đặc biệt, Đo lường kết quả, Neurorehabilitation, Tác động của tài nguyên máy tính và các vấn đề đào tạo).
Các chương mới bổ sung bao gồm các chủ đề liên quan đến sự kết nối phát triển, cấy ghép tế bào gốc, và các mô hình tế bào và động vật của bệnh thần kinh.
Mở rộng các phần để tăng kiến ​​thức của bạn về các rối loạn bẩm sinh và bẩm sinh, khuyết tật phát triển thần kinh, bệnh động kinh ở trẻ em, và rối loạn kịch phát không gây dị tật và rối loạn giấc ngủ.
Bảo hiểm các chủ đề mới, đang nổi lên hoặc gây tranh cãi bao gồm các bệnh não phát triển, rối loạn học tập không lời, và điều trị di truyền dược lý và tương lai của các khuyết tật phát triển thần kinh.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/