Tagged: gây tê tủy sống

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GÂY TÊ TỦY SỐNG-NGOÀI MÀNG CỨNG KẾT HỢP AN THẦN BẰNG TCI PROPOFOL DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA ĐIỆN NÃO SỐ HÓA TRONG PHẪU THUẬT BỤNG DƯỚI Ở NGƯỜI CAO TUỔI

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GÂY TÊ TỦY SỐNG-NGOÀI MÀNG CỨNG KẾT HỢP AN THẦN BẰNG TCI PROPOFOL DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA ĐIỆN NÃO SỐ HÓA TRONG PHẪU THUẬT BỤNG DƯỚI Ở NGƯỜI CAO TUỔI

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GÂY TÊ TỦY SỐNG-NGOÀI MÀNG CỨNG KẾT HỢP AN THẦN BẰNG TCI PROPOFOL DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA ĐIỆN NÃO SỐ HÓA TRONG PHẪU THUẬT BỤNG DƯỚI Ở NGƯỜI CAO TUỔI.Hạn...

GÂY TÊ TỦY SỐNG TRONG MỔ LẤY THAI BẰNG BUPIVACAIN: SO SÁNH TÍNH LIỀU THEO CHIỀU CAO VÀ CÂN NẶNG VỚI CHIỀU CAO ĐƠN THUẦN 

GÂY TÊ TỦY SỐNG TRONG MỔ LẤY THAI BẰNG BUPIVACAIN: SO SÁNH TÍNH LIỀU THEO CHIỀU CAO VÀ CÂN NẶNG VỚI CHIỀU CAO ĐƠN THUẦN 

GÂY TÊ TỦY SỐNG TRONG MỔ LẤY THAI BẰNG BUPIVACAIN: SO SÁNH TÍNH LIỀU THEO CHIỀU CAO VÀ CÂN NẶNG VỚI CHIỀU CAO ĐƠN THUẦN  Mục tiêu:so sánh hiệu quảvô cảm và  đánh giá...

So sánh hiệu quả vô cảm và các tác dụng không mong muốn khi gây tê tủy sống bằng liều thấp

So sánh hiệu quả vô cảm và các tác dụng không mong muốn khi gây tê tủy sống bằng liều thấp

Luận văn thạc sĩ y học So sánh hiệu quả vô cảm và các tác dụng không mong muốn khi gây tê tủy sống bằng liều thấp của bupivacain với ropivacain ở người cao...

So sánh hiệu quả vô cảm của tê tuỷ sống bằng 4mg Bupivacaine kết hợp với 25mcg fetanyl hoặc 2,5mcg sufentanil để phẫu thuật nội soi UPĐTTL

So sánh hiệu quả vô cảm của tê tuỷ sống bằng 4mg Bupivacaine kết hợp với 25mcg fetanyl hoặc 2,5mcg sufentanil để phẫu thuật nội soi UPĐTTL

Luận văn So sánh hiệu quả vô cảm của tê tuỷ sống bằng 4mg Bupivacaine kết hợp với 25mcg fetanyl hoặc 2,5mcg sufentanil để phẫu thuật nội soi U phì đại lành tính tuyến...

Nghiên cứu tác dụng kết hợp gây tê tuỷ sống bằng Bupivacain và ngoài màng cứng bằng Morphin, hoặc Dolargan, hoặc Fentanyl để mổ và giảm đau sau mổ

Nghiên cứu tác dụng kết hợp gây tê tuỷ sống bằng Bupivacain và ngoài màng cứng bằng Morphin, hoặc Dolargan, hoặc Fentanyl để mổ và giảm đau sau mổ

Luận án Nghiên cứu tác dụng kết hợp gây tê tuỷ sống bằng Bupivacain và ngoài màng cứng bằng Morphin, hoặc Dolargan, hoặc Fentanyl để mổ và giảm đau sau mổ.Ngày nay kỹ thuật...

Đánh giá ảnh hưởng trên tuần hoàn của oxytocin dùng trong mổ lấy thai với gây tê tủy sống

Đánh giá ảnh hưởng trên tuần hoàn của oxytocin dùng trong mổ lấy thai với gây tê tủy sống

Luận văn Đánh giá ảnh hưởng trên tuần hoàn của oxytocin dùng trong mổ lấy thai với gây tê tủy sống.Ngày nay mổ lấy thai được các bác sỹ sản khoa chỉ định khá...

Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ của magnesium sulphate truyền tĩnh mạch trong mổ chi dưới với gây tê tủy sống bằng bupivacain và fentanyl

Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ của magnesium sulphate truyền tĩnh mạch trong mổ chi dưới với gây tê tủy sống bằng bupivacain và fentanyl

Luận văn Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ của magnesium sulphate truyền tĩnh mạch trong mổ chi dưới với gây tê tủy sống bằng bupivacain và fentanyl.Ngày nay, giảm đau sau mổ đã...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/