Tagged: ung thư vú

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠO HÌNH VÚ MỘT THÌ BẰNG VẬT LIỆU ĐỘN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠO HÌNH VÚ MỘT THÌ BẰNG VẬT LIỆU ĐỘN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠO HÌNH VÚ MỘT THÌ BẰNG VẬT LIỆU ĐỘN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN SỚM TẠI BỆNH VIỆN K NĂM 2022 Trần Hoàng Nam1,, Phạm...

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN NỮ UNG THƯ VÚ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN NỮ UNG THƯ VÚ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC

LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA II ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN NỮ UNG THƯ VÚ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC.Chất lượng cuộc sống có vai trò quan trọng...

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của phụ nữ và nhân viên y tế trong phát hiện ung thư vú tại 2 huyện Hải Phòng

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của phụ nữ và nhân viên y tế trong phát hiện ung thư vú tại 2 huyện Hải Phòng

Luận án tiến sĩ y học Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của phụ nữ và nhân viên y tế trong phát hiện ung thư vú tại 2 huyện Hải Phòng.Ung thư...

ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM CHỨC NĂNG TÌNH DỤC LIÊN QUAN HÓA TRỊ Ở PHỤ NỮ UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K

ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM CHỨC NĂNG TÌNH DỤC LIÊN QUAN HÓA TRỊ Ở PHỤ NỮ UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K

ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM CHỨC NĂNG TÌNH DỤC LIÊN QUAN HÓA TRỊ Ở PHỤ NỮ UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K Lê Thanh Đức1, Phạm Thị Thu Trang1 1 Bệnh viện K...

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật bảo tồn ung thư vú có sử dụng kỹ thuật tạo hình T ngược

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật bảo tồn ung thư vú có sử dụng kỹ thuật tạo hình T ngược

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật bảo tồn ung thư vú có sử dụng kỹ thuật tạo hình T ngược Hoàng Anh Dũng, Lê Hồng Quang, Lê Văn Quảng Nội dung chính của...

Đánh giá hiệu quả truyền thông về phòng và phát hiện sớm bệnh ung thư vú ở một số doanh nghiệp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá hiệu quả truyền thông về phòng và phát hiện sớm bệnh ung thư vú ở một số doanh nghiệp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Luận án tiến sĩ Đánh giá hiệu quả truyền thông về phòng và phát hiện sớm bệnh ung thư vú ở một số doanh nghiệp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.Bệnh...

Nghiên cứu kết quả xạ trị điều biến liều với Collimator đa lá trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I-II đã được phẫu thuật bảo tồn

Nghiên cứu kết quả xạ trị điều biến liều với Collimator đa lá trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I-II đã được phẫu thuật bảo tồn

Luận án tiến sĩ y học .Nghiên cứu kết quả xạ trị điều biến liều với Collimator đa lá trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I-II đã được phẫu thuật bảo tồnUng...

KẾT QUẢ CAN THIỆP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHỚP VAI TRÊN BỆNH NHÂN ĐOẠN NHŨ DO UNG THƯ VÚ

KẾT QUẢ CAN THIỆP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHỚP VAI TRÊN BỆNH NHÂN ĐOẠN NHŨ DO UNG THƯ VÚ

KẾT QUẢ CAN THIỆP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHỚP VAI TRÊN BỆNH NHÂN ĐOẠN NHŨ DO UNG THƯ VÚ Lê Ngọc Anh Thuy1, Huỳnh Quang Khánh2, Võ Dương Hương Quỳnh1 TÓM TẮT : Đặt...

VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ

VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ

VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ Hồ Thị Minh Hòa1, Huỳnh Phượng Hải1, Lê Hồng Cúc2, Thái Dương Ánh Thủy3, Nguyễn Thị Thùy Linh1, Nguyễn Thị...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/